GNR Eğitim Blog

İngilizce Öğrenmeye Yeni Başlayanların İlk Öğrenme Çıraklığı Nasıl Olmalı?.

İngilizce Öğrenmeye Yeni Başlayanların İlk Öğrenme Çıraklığı Nasıl Olmalı?

Genellikle küçük yaşta bir zanaat öğrenmek amacıyla bir ustanın yanında çalışan kimseye çırak denilir. Ama gerçekte bir usta yanında olmasak da her yeni yapmaya başladığımız şeyin çırağı oluruz. İngilizceyi akıcı konuşanlar bu yabancı dilin ustası olmuş kişilerdir. Yeni öğrenmeye yani sıfırdan öğrenmeye başlayanları da o yabancı dilin çırağıdır. Bu yüzden bir çırağın öğrenme süreci gibi yabancı dilimizi sağlam adımlarla her gün bir gün öncesinden daha fazla şey öğrenerek İngilizcemizi geliştirmemiz önemlidir.

İngilizce Cümleleri Kendi Sesinle Tekrar Etmenin Avantajları.

İngilizce Cümleleri Kendi Sesinle Tekrar Etmenin Avantajları

İngilizce öğrenirken kelime listeleri yapıp kelimeleri aynı zaman diliminde ezberleyerek çalışmak iyi bir yöntem değildir. Çünkü cümle içerisinde kullanmadan ezberlenen sözcükler İngilizce konuşma pratiği yaparken hatırlanmamaktadır. Bu durum kişilerin motivasyonunu da düşürmektedir. Kendi sesiyle etkili tekrar yapmadan öğrenilen kelimeleri herkes unutur. Moralin bozulmasın.

İngilizce Reflexive Pronouns Dönüşlülük Zamirleri Konu Anlatımını Konuşarak Çalış.

İngilizce Reflexive Pronouns Dönüşlülük Zamirleri Konu Anlatımını Konuşarak Çalış

İngilizce cümlelerimizde özne olan kişi veya şeyin cümle içerisinde tekrar vurgulamamız gerekir. Türkçe vedalaşmalarımızda "Kendine iyi bak" cümlesini sık kullanırız. Dönüşlülük zamiri konusu bu cümleleri kurduğumuz gramer kuralıdır. Kendim, kendisi, kendin, kendimiz, kendileri, kendiniz kelimeleri Türkçede de zamir konusudur.

İngilizceyi Yeni Öğrenmeye Başlayanların To be Fiiliyle Konuşma Pratiği Yapmasının Önemi.

İngilizceyi Yeni Öğrenmeye Başlayanların To be Fiiliyle Konuşma Pratiği Yapmasının Önemi

İngilizceye yeni öğrenmeye başlayanlar ilk gramer konusu to be ile ilgili basit cümleler kurarken devamlı kuralı unuttuklarından sonraki gramer kurallarını öğrendiklerinde cümle kurmakda zorlanırlar. Bu yüzden to be fiili ile ilgili basit cümleler ile ilgili konuşma pratiğinin çok yapılması gerekir. Bir hafta etkili tekrar ederek sadece be fiilinin kurallarına göre akıcı konuşma alışkanlığı kazanmak son derece önemlidir.

Countable & Uncountable Nouns Konu Anlatımındaki Kelimeleri Ezberlemeden Öğren.

Countable & Uncountable Nouns Konu Anlatımındaki Kelimeleri Ezberlemeden Öğren

İngilizce A1 seviyesinden başlayanların öğreneceği konulardan biri sayılabilen ve sayılamayan isimlerdir. Beginner ve Elementary seviyesinde ilk ezberlenmeye çalışılan konulardan biridir. Ezberlenip en kolay unutulan kelimeler listesidir. Nasıl ezberlenmeden hafızana yerleştirebilirsin?

İngilizce How Much ve How Many Konu Anlatımını Konuşarak Çalış.

İngilizce How Much ve How Many Konu Anlatımını Konuşarak Çalış

İnsan olarak soru sorarak hayatımızda yeni şeyler öğreniriz. Merak etmediğimiz bir şeyi öğrenmek için uğraşmayız. İngilizce nesnelerin miktarını sorarken how much ve how many kullanırız. Nesnenin sayılabilir veya sayılamaz bir kelime olmasına göre much veya many kullanacağımıza karar veririz. Soruyu buna göre sorarız.

İngilizce Let’s ile Başlayan Öneri Cümlelerini Konuşarak Öğren.

İngilizce Let’s ile Başlayan Öneri Cümlelerini Konuşarak Öğren

İngilizce birine bir teklifte bulunmak, bir isteğimizi veya fikrimizi belirtmek için anlatılan gramer konularından biri öneri cümleleridir. En yaygın olarak bilinen ve İngilizce bilmeyen birinin de kulak aşinalığı olduğu "Let's go" cümlesi de öneri cümlelerinden biridir.

İngilizce Kelime Ezberlemek ile Etkili Tekrar Yapmak Arasındaki Fark.

İngilizce Kelime Ezberlemek ile Etkili Tekrar Yapmak Arasındaki Fark

İngilizce kelime listeleri yapıp onları tekrarlayarak çalışmak ezberleme yöntemi olmaktadır. Etkili tekrarın neden ezberleme yöntemi olmadığını soranlar çoktur. İngilizce kelimeleri ezberlemek ve etkili tekrar yapmanın arasındaki fark, öğrenme yönteminin farklılığından kaynaklanır.

İngilizceyi Her Zaman Yüksek Motivasyonla Nasıl Çalışabilirsin?.

İngilizceyi Her Zaman Yüksek Motivasyonla Nasıl Çalışabilirsin?

İngilizce öğrenirken zihinsel olarak tamamen kendimizi verebileceğimiz çalışma yöntemlerini keşfederek akışta kalmalıyız. İnsanlar sevdikleri bir şeylerle uğraşırken vaktin nasıl geçtiğini anlamazlar. Böyle anlarda keyifli ve enerjik bir şekilde uğraştıkları şeye odaklanırlar.

İngilizceyi Kolay Öğrenmede Zeka Etkili mi?.

İngilizceyi Kolay Öğrenmede Zeka Etkili mi?

İngilizce öğrenmeye sıfırdan başlayanlar çalıştıkları gramer konuları ile konuşamadıklarında benim yabancı dil öğrenme yeteneğim yok veya yeterince zeki değilim demeye başlıyorlar. Gerçekten yabancı dil becerisi bir zeka işi mi? Zeki olanlar daha mı kolay öğrenip konuşabiliyorlar?

Her Gün İngilizce Çalışma Alışkanlığını Nasıl Kazanabiliriz?.

Her Gün İngilizce Çalışma Alışkanlığını Nasıl Kazanabiliriz?

İngilizcemizi kısa sürede kolay bir şekilde geliştirmek istiyorsak öncelikle bir ders çalışma veya mecburiyet olarak bakma fikrini hafızamızdan silmeliyiz. Bir mecburiyet olarak baktığımız hangi konuyu hafızamızda tutabildik ki?

Pre-Intermediate Konu Başlıkları.

Pre-Intermediate Konu Başlıkları

Pre-Intermediate seviyesi temel ve başlangıç seviyeleri bilgilerini öğrenmiş kişilerin orta seviye öncesi dil bilgisi becerilerini tamamlanacağı bir seviyedir. Kişisel deneyimlerini, günlük yaşantısını, ilgi alanlarını ve hobilerini sözlü ve yazılı anlatma becerisini kazanacağı orta altı bir seviyedir. Bazı kaynaklara göre A2 bazı kaynaklara göre B1 olarak tanımlanmaktadır.

İngilizcenin Akıcı Konuşmaya Başlandığı Intermediate Seviyesi Konu Başlıkları.

İngilizcenin Akıcı Konuşmaya Başlandığı Intermediate Seviyesi Konu Başlıkları

Intermediate kişilerin kendi meslekleri ile ilgili İngilizce sunumlar yapabildiği, mailleri okunup cevaplayabildiği ve yurt dışında şirketini temsil edilebildiği orta derece İngilizce dil seviyesidir. Bu etabı veya kuru tamamlamış olan kişiler orta seviye dil bilgisine sahip olmaktadırlar.

İngilizce Yeterlilik Sınavlarında Essay Konuları ve Türleri.

İngilizce Yeterlilik Sınavlarında Essay Konuları ve Türleri

Kariyer ve eğitim hayatımızda İngilizce dil bilgisi yeterliliğimizi tespit etmek için yapılan sınavlarda başarılı olmak için doğru stratejilerle hazırlanmak gerekir. Bu sınavlarda en önemli bölümlerden biri okuduğunu anlama ve yorumlama becerimizi gösterebileceğimiz, belli bir essay konusu veya soruları üzerine düşüncelerimizin yazmamızın istendiği bir bölümdür. Dil yetkinliğimizi ölçmek ve dil pratiğimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla yapılmaktadır.

İyi Bir İngilizce Kursuna Nasıl Karar Verilebilir?.

İyi Bir İngilizce Kursuna Nasıl Karar Verilebilir?

Günümüzde İngilizceyi öğrenmek için birçok kurs alternatifi bulunmaktadır. Birçok kursun kendine ait metodu bulunmaktadır. Karar vermeyi zorlaştıracak kadar çok alternatif bulunmaktadır. Eğitim kurumuna karar verdikten sonra bireysel mi grup dersleri mi online dersler mi olmalı diye karar verilmesi gerekiyor. Bu yazımızda sana karar vermeni kolaylaştıracak irdeleme konularından bahsedeceğiz.

İngilizce Plan Yapma, Dışarı Davet Etme, Buluşma Teklifi Diyalogları.

İngilizce Plan Yapma, Dışarı Davet Etme, Buluşma Teklifi Diyalogları

İngilizce birilerine bir yerlere gitmek için teklifte bulunmanın İngilizcede birçok alternatifi bulunmaktadır. Yeni öğrenmeye başlayanlar birilerine bir şeyler yapmayı teklif etmekle ilgili bir soru cümlesi öğrenirler. Sonrasında İngilizce bir şeyler okurken veya seyrederken farklı cümle kalıplarına rastladıklarında yanlış öğrendikleri şüphesine düşerler. Bu durum yanlış öğrenmek değildir.

İngilizce Gramer Kurallarını Teker Teker Çalışırken Konuşma Pratiği Nasıl Yapabilirsin.

İngilizce Gramer Kurallarını Teker Teker Çalışırken Konuşma Pratiği Nasıl Yapabilirsin

İngilizceye yeni öğrenmeye başlayanlar gramer kurallarını sırayla çalışırken konuşma pratiğini yapmayı daha sonraya ertelemektedirler. Sonradan konuşamayan, konuşmada zorlananlar çoktur. Konuşma pratiği yapmayı ertelememek lazım. İngilizceyi sıfırdan öğrenmeye başlarken teker teker gramer kurallarını çalışarak ilerlerken konuşarak geliştirmeyi ihmal etmemelisin. Sonradan konular biriktikten sonra basit cümleler kurup söyleyememek çalışma motivasyonunu düşürüyor.

İngilizce Başlangıç Seviyesi Konu Başlıkları.

İngilizce Başlangıç Seviyesi Konu Başlıkları

Başlangıç seviyesinde olan kişilerin öğrenmesi gereken konu başlıkları bireylerin basit cümlelerle kendini tanıtabilmesi amaçlanarak belirlenmiştir. Günlük yaşantısını, rutinlerini ve hobilerini basit cümlelerle anlatabilme becerisi kazanması amaçlanır. CEFR, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında ilk seviyedir.

İş Dünyasında Kullanılan İngilizce Cümle Kalıpları.

İş Dünyasında Kullanılan İngilizce Cümle Kalıpları

İş hayatına yeni başlayanların bilmesi gereken İngilizce cümle kalıpları bulunmaktadır. Gerek şirket içi gerekse şirket dışı tüm yazışmalarda kullanılması gereken kalıplardır. İş dünyasında İngilizce konuşurken resmi ve bir kibar dil tercih edilmektedir. Yazışmalarda resmi ve anlaşılabilir olmak önemlidir. Özel cümle kalıpları bulunmaktadır.

İngilizce İş Mülakatları İçin Tavsiyeler.

İngilizce İş Mülakatları İçin Tavsiyeler

İnsan kaynakları ile ilgili internet sitelerinde iş ararken kriterlerden biri iyi derece İngilizce bilmek ise firma ile görüşmeniz büyük bir ihtimalle İngilizce olacaktır. Bazen ilk görüşmeler kendi dilinizde olsa da mutlaka diğer mülakatlar İngilizce olmaktadır. Eğer global bir firmaya başvuruyorsanız tüm görüşmeler İngilizce olmaktadır.

Online veya Yüz yüze İş İngilizcesi Kursuna Gitmenin Avantajları.

Online veya Yüz yüze İş İngilizcesi Kursuna Gitmenin Avantajları

Profesyonel iş hayatında çok iyi derecede İngilizce bilmek ve konuşabilmek avantajlıdır. Bu avantaj üzerine global dünyanın kelime ve cümle kalıplarını da eklemek daha da avantajlıdır. Yönetim dili becerileri ileri derecede olanlar kurumsal alanda kariyerlerinde üst mevkilere gelebilmektedirler.

İngilizce Bilmenin İş Hayatına Faydaları.

İngilizce Bilmenin İş Hayatına Faydaları

İş hayatında İngilizce bilmek, birçok avantajı beraberinde getirir. Küreselleşen dünyada, uluslararası iş ilişkileri giderek arttığı için İngilizce, iş dünyasında önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir.

Baştan Sona Future Perfect Gelecekte Bitmiş Zaman Konu Anlatımı.

Baştan Sona Future Perfect Gelecekte Bitmiş Zaman Konu Anlatımı

İngilizce dilbilgisinde zamanları doğru kullanmak, dilin gücünü daha iyi anlamak için temel bir gerekliliktir. "Future Perfect" tense, gelecekteki belirli bir zaman diliminde tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılan önemli bir dilbilgisi yapıdır. Bu yapı, bir eylemin belirli bir gelecekteki an içinde tamamlanmış olacağını vurgular.

Baştan Sona Future Continuous Gelecekte Devam Edecek Zaman Konu Anlatımı.

Baştan Sona Future Continuous Gelecekte Devam Edecek Zaman Konu Anlatımı

İngilizce dilbilgisinde zamanları doğru kullanmak, dilin gücünü daha iyi anlamak için temel bir gerekliliktir. "Future Continuous" tense, gelecekteki süregelen eylemleri ifade etmek için kullanılan önemli bir dilbilgisi yapıdır. Bu yapı, bir eylemin belirli bir gelecekteki an içinde devam edeceğini vurgular.

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı