Akademik İngilizce Eğitimi

Akademik İngilizce Eğitimi programları hem yüksek derecede dil becerisi hem de ileri seviyede akademik beceriler kazandırmak için verilen bir eğitim programıdır.

Akademik ingilizce programı, TOEFL, IELTS, TOEIC, BULATS gibi uluslararası yabancı dil yeterlilik sınavlarına hazırlamaktadır.

Akademik çevrenin kendi içinde bir kültürü vardır. Bu kültürün kendine özgü dil kuralları bulunmaktadır. Üniversiteler, enstitüler ve akademik konferanslar dışında nadiren kullanılan dil kültürüdür.

Bu program sayesinde bu özel dil kurallarının aktif olarak katılımcılar tarafından öğrenilmesi hedeflenir. GNR Eğitim olarak akademik İngilizce eğitimlerimizde her eğitim programımızda olduğu gibi kendi özel metodumuz GNR Metodu ile katılımcıların konuşurken bu kuralları öğrenebilmesini hedefleriz.

Katılımcılar üniversite öğrencileri, üniversite öğretim görevlileri veya akademisyenleri, lisansını tamamlamış bireylerdir. Dil seviyesi iyi olduğu halde akademik dilde anlamakta ve konuşabilmekte zorlanan kişiler tercih etmektedir.

Anadili İngilizce olan bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler ve mezun olup uzmanlığı ile ilgili eğitimini devam ettirmek isteyenler için başarılı ve faydalı bir eğitimdir.

Akademik İngilizce oldukça ileri düzey kelimelerin kullanıldığı resmi bir dildir. Resmi derken iş İngilizcesi ve günlük konuşma dilinden daha ciddi bir dille konuşulan bir dildir. Akademik terminolojiyi aktif olarak kullanabilmek gerekir. Bu eğitim programı ile terminolojik bilgileri aktif olarak kullanma yeteneği kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Terminolojik kelimeler, ifadeler, kurallar ve cümle kalıpları bir bütün olarak öğretilir. Eğitim sonunda bu terminolojiyi hem anlayabilir hem de akıcı olarak konuşabilir olunmaktadır.

Üniversitede rapor hazırlamak, o terminolojiye ait tahliller oluşturmak, makale veya tez yazmak ve yazılmış makaleleri veya tezleri anlayabilmek için kişilerin uzmanlık alanları ile ilgili iyi bir İngilizce kelime bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Akademik dili bildiklerini veya anlayabildiklerini belli edebilmeleri için öncelikle akıcı konuşabilmeleri sonra da yazabilmeleri çok önemlidir. Tabii ki okuduğunu anlayabilme sadece anlayabilmek değil idrak edebilmek de çok önemlidir.

Uzaktan bağlanarak eğitime katılabilirsiniz

Özel Yöntemle Hızlı Öğrenin

Akademik kariyer yapan kişilerin çok yoğun bir çalışma hayatı olmaktadır. Çok yayın araştırırlar ve okurlar. Kendileri o konu ile ilgili makale ve tez yazmaya çalışırlar. Kendi cümleleri ile konuyu anlatmak ve yazmak isterler. Bu yoğunluklarına akademik İngilizce bilmemeleri ayrı bir yoğunluk katar. Bu eğitim programı İngilizce nedeniyle artan yoğunlarını hafifletmek için iyi bir programdır. Ayrıca yoğunlukları arasında istedikleri yerden eğitimi alabilmeleri mümkündür. İstedikleri yerden istedikleri saatte uzaktan bağlantı ile bağlanarak kendilerini geliştirebilir, eğitim programını tamamlayabilirler. 

Bu eğitimin programında hedef akıcı olarak konuşarak akademik dilin kullanılmasını sağlamaktır. Özel bir eğitim müfredatı oluşturulur. Eğitimcinin, akademisyen adayının ya da öğrencinin profesyonel donanımı olan konuyla ilgili kelimelerden oluşan bir ders programı hazırlanır. Katılımcının uzmanlık alanı mühendislik ise mühendislik ile ilgili terminolojik kelimelerle eğitim yapılır. Uzmanlığına özel kelimelerle birlikte akademik camiaya ait değişmeyen kelimeler ve dil kuralları da bu eğitimde verilir.

GNR Eğitim kişiye özel içerik oluşturarak eğitim programını hazırlamaktadır. Katılımcılarının hem akademik kariyerlerinde veya üniversitede bilmesi gereken dili geliştirir. Hem de ilgilendikleri uzmanlık ile ilgili çalışma becerileri ile geliştirir. Eğitim programında kendi metodunu kullanır. Patenti sadece kendisine ait olan özel GNR Metodu ile geliştirir. Metodu Davranışçılık Ekolü’nden etkilenmiş olup, Doğal Çoklu Tekrar Yöntemi ile eğitim alan kişilerin, çok kısa bir sürede yabancı dil bilen birine dönüşmesini sağlamaktadır. Kurslarımız size öğretimin İngilizce olarak yapıldığı bir üniversitede okumanız gereken akademik dil ve beceriler konusunda yol gösterecektir.

Akademik İngilizce Eğitimi

Kişiye özel oluşturulabilen içeriklerimiz tam da katılımcılarımıza bu konuda yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Üniversite ve akademik kariyeriniz için öğrenmeniz gereken dili ve çalışma becerisini özel sistemimiz ile geliştirebileceksiniz

Bir üniversite öğrencisinden üstleneceği görevleri dört dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) kullanarak tamamlaması beklenmektedir. GNR’de ingilizce öğrenirken ders dinleme, not alma, konuşma sunumları, akademik metinleri okuma (uzun cümleler ve görsel bilgiler dahil) ve uygun akademik kelimeleri kullanarak rapor yazma gibi çok önemli yetenekler elde edeceksiniz. Katılımcıların kelime bilgisi artar. Hem de kelimenin sözlük anlamına hakimiyeti gelişir. Bir kelimeyi veya konuyu İngilizce tarif edebilme yeteneği kazandırılır.

Kurs boyunca uygulama çalışmalarınızı native eğitmeniniz ile paylaşabilecek ve geri bildirimleri anında alabileceksiniz.

Kazanacağınız yetenekler

  • İngilizce akademik metinleri okumak ve anlamak için stratejiler ve kelimeler geliştirmek.
  • Akademik amaçlı bilgileri bulma, anlama, açıklama ve değerlendirme.
  • Aktif dinleme ve etkili not tutma becerilerini geliştirmek.
  • Sorunları ve sebep-sonuçlarını tanımlamak için dil becerilerini geliştirmek.
  • Yazılı raporunuza entegre etmek için, öğrenilen becerileri kullanarak bir dizi bilgi toplamak.
  • Raporunuzu sonlandırmadan önce eşler arası geri bildirimde bulunmak.
  • Eşler arası geri bildirime katılarak diğer öğrencilerle işbirliği yapmak.
  • Bilgiyi sentezlemek ve kısa bir akademik çalışma parçası yazmaya başlamak için kullanmak.
  • Öğrenilen becerileri kullanarak son bir yazılı akademik eser üretmek.

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı