İngilizce Sayılar 1’den 100’e Kadar Yazılış ve Okunuşlar

İngilizce öğrenmek isteyenler için sayılar önemlidir çünkü günlük yaşamda sık sık kullanılırlar. İngilizce konuşurken, özellikle ödeme yaparken, yaş belirtirken, saat sormak veya bir sipariş vermek gibi durumlarda doğru sayıları kullanmak önemlidir. Ancak, eksik veya yanlış sayı kullanımı ile karşılaşmak yaygın bir problemdir.

İngilizce Sayılar 1’den 100’e Kadar Yazılış ve Okunuşlar.

Bu nedenle, İngilizce sayıların doğru yazılışı, okunuşu ve telaffuzu hakkında bilgi sahibi olmak büyük önem taşır. Şimdi aşağıdaki başlıkları inceleyerek İngilizce sayı sistemi hakkında bilgi edinebilir ve İngilizce sayıların 1’den 100’e kadar yazılış ve okunuşlarını öğrenebilirsiniz.

İngilizce Sayı Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

İngilizce sayılar, bir düzen ve akıl üzerine kurulmuş olsa da, aslında her biri kendi benzersiz öyküsünü anlatır. Bu rakamlar, sadece matematiksel bir ifade değil, aynı zamanda bir dilin derinliklerinde gizlenmiş kültürel bir izdüşümdür. Sayılar arasındaki ilişkiyi kavradığınızda, bir hikayenin sayfaları arasında dolaşır gibi hissedersiniz. İngilizce sayıların bu gizemli dünyasına adım attığınızda, sadece bir rakamı değil, onun arkasındaki hikayeyi de öğrenirsiniz. Bu yüzden İngilizce sayılar sadece bir dizi rakam değil, aynı zamanda bir kültürün, bir dilin ve bir toplumun yansımasıdır.

İngilizce Sayıları Öğrenirken Size Yardımcı Olacak Kurallar

İngilizce sayıların okunuşunu öğrenmek ve kurallarını kavramak, dil öğreniminde önemli bir adımdır. Bu kuralları anladığınızda, sadece sayıları ezberlemekle kalmaz, aynı zamanda onları kullanma becerinizi de geliştirirsiniz. İşte İngilizce sayıların okunuşunu öğrenmek için bazı temel kurallar:

1. İlk olarak, İngilizce rakamları 0-9 arasında ezberleyin. Bu, sayıların temel yapı taşlarını oluşturur ve diğer sayıları anlamanızı kolaylaştırır.

2. 12’den 19’a kadar olan sayılar "teen" eki ile bitirilir. Bu, 11 ve 12'nin istisna olduğu düşünülsede, bu kuralı anlamak size büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

3. 11 ve 12 gibi istisnai sayılar için fazla düşünmeden ezberlemenizi öneririz. Bu sayılar, genel kurallardan ayrılarak özel bir yere sahiptir.

4. İngilizce sayılarında 0-100 arasını öğrenmek için, 10 ve katlarını (20, 30, 40 gibi) öğrenmeniz önemlidir. Bu, daha büyük sayıları oluştururken size rehberlik eder.

Bu kuralları kavradığınızda, İngilizce sayılarıyla daha rahat bir şekilde iletişim kurabilir ve dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

İngilizce Sıra Sayılarını Öğrenmek

İngilizce sıra sayılarını öğrenmek ve kurallarını kavramak, dil becerilerinizi geliştirmenin önemli bir adımıdır. İşte İngilizce sıra sayılarını öğrenmek için bazı temel kurallar:

1. Genel olarak, İngilizce sıra sayılarını okurken sonlarına "th" ifadesi eklenir. Örneğin, "birinci" için "first", "ikinci" için "second", "üçüncü" için "third" şeklinde devam eder.

2. Ancak, istisna olarak, sayının sonu 1 ile bitiyorsa "st" (örneğin, 21st), 2 ile bitiyorsa "nd" (örneğin, 22nd), 3 ile bitiyorsa "rd" (örneğin, 23rd) eklenir.

3. 11, 12 ve 13 gibi özel sayılar için ise bu kuralın dışına çıkılır ve bu sayıların sonuna "th" eklenir. Örneğin, 11 için "eleventh", 12 için "twelfth", 13 için "thirteenth" şeklinde devam eder.

Bu kuralları anladığınızda, İngilizce sıra sayılarını daha doğru ve güvenle kullanabilirsiniz. Dil becerilerinizi geliştirmek için bu kuralları pratik yaparak pekiştirmeniz önerilir.

İngilizce Sayılar 1’den 100’e Kadar Yazımı ve Okunuşu

Sayma Sayısı

Sayma Sayısı İngilizce Yazımı

Sayma Sayısı Türkçe Okunuşu

Sıra Sayısı (Ordinal Numbers)

Sıra Sayısı Türkçe Karşılığı

0

Zero

zirou

0

sıfırıncı

1

One

van

1st: First

birinci

2

Two

tu

2nd: Second

ikinci

3

Three

tıri

3rd: Third

üçüncü

4

Four

for

4th: Fourth

dördüncü

5

Five

fayf

5th: Fifth

beşinci

6

Six

siks

6th: Sixth

altıncı

7

Seven

sevın

7th: Seventh

yedinci

8

Eight

eyt

8th: Eighth

sekizinci

9

Nine

nayn

9th: Ninth

dokuzuncu

10

Ten

ten

10th: Tenth

onuncu

11

Eleven

elevın

11th: Eleventh

on birinci

12

Twelve

tvelf

12th: Twelfth

on ikinci

13

Thirteen

törtiin

13th: Thirteenth

on üçüncü

14

Fourteen

fortiin

14th: Fourteenth

on dördüncü

15

Fifteen

fiftiin

15th: Fifteenth

on beşinci

16

Sixteen

sikstiin

16th: Sixteenth

on altıncı

17

Seventeen

sevıntiin

17th: Seventeenth

on yedinci

18

Eighteen

eytiin

18th: Eighteenth

on sekizinci

19

Nineteen

nayntiin

19th: Nineteenth

on dokuzuncu

20

Twenty

tıventi

20th: Twentieth

yirminci

21

Twenty-one

tıventi van

21st: Twenty-First

yirmi birinci

22

Twenty-two

tıventi tu

22nd: Twenty-Second

yirmi ikinci

23

Twenty-three

tıventi tıri

23rd: Twenty-Third

yirmi üçüncü

24

Twenty-four

tıventi for

24th: Twenty-Fourth

yirmi dördüncü

25

Twenty-five

tıventi fayf

25th: Twenty-Fifth

yirmi beşinci

26

Twenty-six

tıventi six

26th: Twenty-Sixth

yirmi altıncı

27

Twenty-seven

tıventi seven

27th: Twenty-Seventh

yirmi yedinci

28

Twenty-eight

tıventi eyt

28th: Twenty-Eighth

yirmi sekizinci

29

Twenty-nine

tıventi nayn

29th: Twenty-Ninth

yirmi dokuzuncu

30

Thirty

törti

30th: Thirtieth

otuzuncu

31

Thirty-one

törti van

31st: Thirty-First

otuz birinci

32

Thirty-two

törti tu

32nd: Thirty-Second

otuz ikinci

33

Thirty-three

törti tıri

33rd: Thirty-Third

otuz üçüncü

34

Thirty-four

törti for

34th: Thirty-Fourth

otuz dördüncü

35

Thirty-five

törti fayf

35th: Thirty-Fifth

otuz beşinci

36

Thirty-six

törti siks

36th: Thirty-Sixth

otuz altıncı

37

Thirty-seven

törti sevın

37th: Thirty-Seventh

otuz yedinci

38

Thirty-eight

törti eyt

38th: Thirty-Eighth

otuz sekizinci

39

Thirty-nine

törti nayn

39th: Thirty-Ninth

otuz dokuzuncu

40

Forty

forti

40th: Fortieth

kırkıncı

41

Forty-one

forti van

41st: Forty-First

kırk birinci

42

Forty-two

forti tu

42nd: Forty-Second

kırk ikinci

43

Forty-three

forti tıri

43rd: Forty-Third

kırk üçüncü

44

Forty-four

forti for

44th: Forty-Fourth

kırk dördüncü

45

Forty-five

forti fayf

45th: Forty-Fifth

kırk beşinci

46

Forty-six

forti siks

46th: Forty-Sixth

kırk altıncı

47

Forty-seven

forti sevın

47th: Forty-Seventh

kırk yedinci

48

Forty-eight

forti eyt

48th: Forty-Eighth

kırk sekizinci

49

Forty-nine

forti nayn

49th: Forty-Ninth

kırk dokuzuncu

50

Fifty

fifti

50th: Fiftieth

ellinci

51

Fifty-one

fifti van

51st: Fifty-First

elli birinci

52

Fifty-two

fifti tu

52nd: Fifty-Second

elli ikinci

53

Fifty-three

fifti tıri

53rd: Fifty-Third

elli üçüncü

54

Fifty-four

fifti for

54th: Fifty-Fourth

elli dördüncü

55

Fifty-five

fifti fayf

55th: Fifty-Fifth

elli beşinci

56

Fifty-six

fifti siks

56th: Fifty-Sixth

elli altıncı

57

Fifty-seven

fifti sevın

57th: Fifty-Seventh

elli yedinci

58

Fifty-eight

fifti eyt

58th: Fifty-Eighth

elli sekizinci

59

Fifty-nine

fifti nayn

59th: Fifty-Ninth

elli dokuzuncu

60

Sixty

siksti

60th: Sixtieth

atmışıncı

61

Sixty-one

siksti van

61st: Sixty-First

atmış birinci

62

Sixty-two

siksti tu

62nd: Sixty-Second

atmış ikinci

63

Sixty-three

siksti tıri

63rd: Sixty-Third

atmış üçüncü

64

Sixty-four

siksti for

64th: Sixty-Fourth

atmış dördüncü

65

Sixty-five

siksti fayf

65th: Sixty-Fifth

atmış beşinci

66

Sixty-six

siksti siks

66th: Sixty-Sixth

atmış altıncı

67

Sixty-seven

siksti sevın

67th: Sixty-Seventh

atmış yedinci

68

Sixty-eight

siksti eyt

68th: Sixty-Eighth

atmış sekizinci

69

Sixty-nine

siksti nayn

69th: Sixty-Ninth

atmış dokuzuncu

70

Seventy

sevınti

70th: Seventieth

yetmişinci

71

Seventy-one

sevınti van

71st: Seventy-First

yetmiş birinci

72

Seventy-two

sevınti tu

72nd: Seventy-Second

yetmiş ikinci

73

Seventy-three

sevınti tıri

73rd: Seventy-Third

yetmiş üçüncü

74

Seventy-four

sevınti for

74th: Seventy-Fourth

yetmiş dördüncü

75

Seventy-five

sevınti fayf

75th: Seventy-Fifth

yetmiş beşinci

76

Seventy-six

sevınti siks

76th: Seventy-Sixth

yetmiş altıncı

77

Seventy-seven

sevınti sevın

77th: Seventy-Seventh

yetmiş yedinci

78

Seventy-eight

sevınti eyt

78th: Seventy-Eighth

yetmiş sekizinci

79

Seventy-nine

sevınti nayn

79th: Seventy-Ninth

yetmiş dokuzuncu

80

Eighty

eyti

80th: Eightieth

sekseninci

81

Eighty-one

eyti van

81st: Eighty-First

seksen birinci

82

Eighty-two

eyti tu

82nd: Eighty-Second

seksen ikinci

83

Eighty-three

eyti tıri

83rd: Eighty-Third

seksen üçüncü

84

Eighty-four

eyti for

84th: Eighty-Fourth

seksen dördüncü

85

Eighty-five

eyti fayf

85th: Eighty-Fifth

seksen beşinci

86

Eighty-six

eyti siks

86th: Eighty-Sixth

seksen altıncı

87

Eighty-seven

eyti sevın

87th: Eighty-Seventh

seksen yedinci

88

Eighty-eight

eyti eyt

88th: Eighty-Eighth

seksen sekizinci

89

Eighty-nine

eyti nayn

89th: Eighty-Ninth

seksen dokuzuncu

90

Ninety

naynti

90th: Ninetieth

doksanıncı

91

Ninety-one

naynti van

91st: Ninety-First

doksan birinci

92

Ninety-two

naynti tu

92nd: Ninety-Second

doksan ikinci

93

Ninety-three

naynti tıri

93rd: Ninety-Third

doksan üçüncü

94

Ninety-four

naynti for

94th: Ninety-Fourth

doksan dördüncü

95

Ninety-five

naynti fayf

95th: Ninety-Fifth

doksan beşinci

96

Ninety-six

naynti siks

96th: Ninety-Sixth

doksan altıncı

97

Ninety-seven

naynti sevın

97th: Ninety-Seventh

doksan yedinci

98

Ninety-eight

naynti eyt

98th: Ninety-Eighth

doksan sekizinci

99

Ninety-nine

naynti nayn

99th: Ninety-Ninth

doksan dokuzuncu

100

One-hundred

van handırıd (e handırıd)

100th: Hundredth

yüzüncü

İngilizce Ondalık Sayıların Kuralı, Okunuşu ve Yazımı

İngilizce ondalık sayıların okunuşu, sayıların kesirli bir formda ifade edilmesi durumunda kullanılır. Bu durum genellikle matematiksel hesaplamalarda, bilimsel verilerin raporlanmasında veya teknik belgelerde karşımıza çıkar. Ondalık işaret, İngilizce'de "point" olarak ifade edilir ve her bir basamak teker teker rakam olarak okunur.

Örneğin, 0.5 sayısı "point five" olarak okunur. Burada, "point" ifadesi ondalık kısmı ayırmak için kullanılırken, "five" ise ondalık kısmın basamaklarını temsil eder. Benzer şekilde, 0.75 sayısı "point seven five" olarak okunur. İlk iki basamak olan 7 ve 5 teker teker okunur ve aralarında "point" ifadesi ile ayrılır.

Bu okunuş kuralı, daha karmaşık ondalık sayılar için de geçerlidir. Örneğin, 0.3149 sayısı "point three one four nine" olarak okunur. Her bir rakam basamağı, "point" ifadesi ile ayrılarak belirtilir ve ardından sırasıyla okunur.

Bu kurallar, İngilizce dilinde ondalık sayıların net ve doğru bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Özellikle teknik veya bilimsel metinlerde, sayıların anlaşılabilirliğini arttırır ve iletişimdeki kesinliği sağlar.

Aşağıda, İngilizce ondalık sayılara dair bazı örnekler bulabilirsiniz:

Ondalık Sayı

İngilizce Telaffuz

Türkçe Karşılık

0.5

point five

sıfır virgül beş

0.75

point seven five

sıfır virgül yetmiş beş

0.1

point one

sıfır virgül bir

0.25

point two five

sıfır virgül yirmi beş

0.33

point three three

sıfır virgül otuz üç

0.2

point two

sıfır virgül iki

0.4

point four

sıfır virgül dört

0.66

point six six

sıfır virgül altmış altı

0.9

point nine

sıfır virgül dokuz

0.12

point one two

sıfır virgül on iki

0.88

point eight eight

sıfır virgül seksen sekiz

0.45

point four five

sıfır virgül kırk beş

0.55

point five five

sıfır virgül elli beş

0.60

point six zero

sıfır virgül altmış

0.99

point nine nine

sıfır virgül doksan dokuz

İngilizce Kesirli Sayıların Okunuşu ve Kuralları

İngilizce'de kesirli sayıların okunuşu, pay kısmı için sayma sayıları ve payda kısmı için sıra sayıları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu okunuş kuralları, sayıların anlaşılabilir ve doğru bir şekilde ifade edilmesini sağlar. İşte bu kurallara dair daha ayrıntılı bir açıklama:

Eğer kesirli sayının pay kısmı 1'den büyükse, payda kısmındaki sıra sayısı çoğul yapılarak okunur. Ancak, bu kural 2 hariç tüm sayılar için geçerlidir. Paydadaki rakam 2 olduğunda ise, pay 1 ise "half" olarak, pay 1'den büyük ise "halves" olarak okunur.

Kesirli Sayı

İngilizce Okunuş

Türkçe Karşılık

1/3

one third

Üçte biri

3/4

three fourths

Dörtte üçü

1/6

one sixth

Altıda biri

5/6

five sixths

Altıda beşi

1/2

one half

İkide biri

5/2

five halves

Beşte ikisi

2/3

two thirds

Üçte ikisi

2/4

two fourths

Dörtte ikisi

3/5

three fifths

Beşte üçü

4/7

four sevenths

Yedide dördü

1/8

one eighth

Sekizde biri

7/8

seven eighths

Sekizde yedisi

1/9

one ninth

Dokuzda biri

8/9

eight ninths

Dokuzda sekizi

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı