İngilizcede Present Continuous Tense

İngilizcede şimdiki zaman yani “Present Continuous Tense”, bir eylemin şu anda gerçekleşmekte olduğunu veya gelecekte belirli bir zamanda planlanmış olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu zaman ifadesi, hareketin anlık bir durumunu, bir süreklilik veya geçici bir durumu anlatırken kullanılır.

İngilizcede Present Continuous Tense.

Yani birinin şu anda nerede olduğunu, ne yaptığını veya gelecekte kesin bir planı olduğunu belirtmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, "I am studying for my exam" (Sınavım için çalışıyorum) veya "She is meeting her friends tomorrow" (Yarın arkadaşlarıyla buluşacak) gibi cümleler ancak present continuous tense kullanılarak oluşturulabilir. Böylelikle cümleler olayın mevcut anlamını, devam etmekte olan bir durumu veya gelecekteki belirli bir zaman diliminde gerçekleşecek bir planı vurgular.

Present Continuous Tense Nedir?

İngilizcede şimdiki zaman yani present continuous tense, eylemin şu an gerçekleşmekte olduğunu veya geçici bir süre içinde gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Eylemin anlık bir durumunu veya belirli bir zamanda gerçekleşecek olan planları vurgulamak için kullanılabilir. Örneğin, "I am reading a book right now" (Şu anda bir kitap okuyorum) veya "They are going to the cinema tonight" (Onlar bu akşam sinemaya gidiyor) gibi cümleler şimdiki zaman kalıbı kullanılarak oluşturulabilir. İngilizcenin temel zaman kalıplarından biri olan present continuous, konuşmanın veya yazının anlık bir zaman diliminde gerçekleşen eylemleri aktarmak için etkili bir yoludur.

Present Continuous Tense Nasıl Kullanılır?

İngilizce dilinde present continuous tense, şu anda gerçekleşen veya yakın gelecekte planlanmış eylemleri ifade etmek için efektif bir şekilde kullanılabilir. Eylemin anlık bir durumunu, geçici bir süreç içinde gerçekleşen olayları veya gelecekteki belirli bir zamanda yapılması planlanan eylemleri belirtmek için en ideal kullanım biçimidir Aşağıda bu kullanımlara dair örneklere ulaşabilirsiniz.

Olumlu Cümlelerde Kullanımı

Present continuous tense'in olumlu cümlelerde kullanımı, öznenin (subject) ardından "am/is/are" fiilinin uygun şeklinin alınması ve ardından eylemin -ing eki alarak yazılmasıyla gerçekleşir. Örneğin:

 • I am reading a book. (Bir kitap okuyorum.)
 • She is watching TV. (O televizyon izliyor.)
 • They are playing football. (Onlar futbol oynuyorlar.)

Olumsuz Cümlelerde Kullanımı

Olumsuz cümlelerde ise "am/is/are" fiilinin olumsuz hali "not" ile birleştirilir ve ardından eylemin -ing eki almış hali gelir. Örneğin:

 • I am not reading a book. (Bir kitap okumuyorum.)
 • She is not watching TV. (O televizyon izlemiyor.)
 • They are not playing football. (Onlar futbol oynamıyorlar.)

Soru Cümlelerinde Kullanımı

Soru cümlelerinde ise özne ve "am/is/are" fiili yer değiştirir ve cümlenin sonuna soru işareti eklenir. Örneğin:

 • Are you reading a book? (Bir kitap mı okuyorsun?)
 • Is she watching TV? (O mu televizyon izliyor?)
 • Are they playing football? (Onlar mı futbol oynuyorlar?)

Present Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Present continuous tense belli durumlarda ve şartlarda şimdiki zamanı vurgulamak için kullanılır. Kullanıldığı durumları daha iyi anlamak için aşağıdaki cümlelere göz atabilirsiniz.

1. Şu Anda Gerçekleşen Eylemler

Bir eylemin konuşma anında gerçekleşmekte olduğunu belirtmek için kullanılır.

Örnek:

 • Ali is studying for his exam. (Ali, sınavı için çalışıyor.)
 • She is cooking dinner. (O, akşam yemeği yapıyor.)

2. Geçici Durumlar

Geçici bir durumlardaki eylemleri ifade etmek ve belirtmek için kullanılır.

Örnek:

 • They are staying at a hotel until they find a house. (Ev bulana kadar otelde kalıyorlar.)
 • I am living with my friend while my house is being renovated. (Evim yenilenirken arkadaşımla yaşıyorum.)

3. Yakın Gelecekte Planlanmış Eylemler

Yakın gelecekte gerçekleşmesi planlanan veya anlaşılan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

 Örneğin:

 • We are meeting at the café tomorrow afternoon. (Yarın öğleden sonra kafede buluşuyoruz.)
 • She is leaving for Paris next week. (Gelecek hafta Paris'e gidiyor.)

4. Belirli Zaman Dilimlerinde Tekrar Eden Eylemler

Belirli bir zaman diliminde tekrar eden veya rutin olarak gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

 • He is always complaining about his job. (Sürekli işinden şikayet ediyor.)
 • They are usually playing tennis on Sundays. (Pazar günleri genellikle tenis oynuyorlar.)

5.Anlık ve Spontane Planlar

Konuşma anında alınan anlık kararları veya spontane planları ifade etmek için kullanılır.

Örneğin:

 • What are you doing tonight? (Bu akşam ne yapıyorsun?)
 • I am meeting some friends for dinner. (Akşam yemeği için bazı arkadaşlarımla buluşuyorum.)

Present Continuous Tense, eylemin belirli bir zaman diliminde veya anlık olarak gerçekleştiğini, geçici bir durumu veya gelecekteki planları vurgulamak için kullanılır. Şimdi de bu zamana ait genel kurallar tablosunu inceleyebilirsiniz.

Present Continuous Tense Kuralları Tablosu

Present Continuous Tense kullanımına ilişkin kuralları açıklayan bir tablo oluşturduk. Aşağıda inceleyebilirsiniz:

Durum

Olumlu Cümle Yapısı

Olumsuz Cümle Yapısı

Soru Cümlesi Yapısı

Şu anda gerçekleşen eylemler

S + am/is/are + fiil + -ing

S + am/is/are + not + fiil + -ing

Am/Is/Are + S + fiil + -ing

Geçici durumlar

S + am/is/are + fiil + -ing

S + am/is/are + not + fiil + -ing

Am/Is/Are + S + fiil + -ing

Gelecekte planlanmış eylemler

S + am/is/are + fiil + -ing

S + am/is/are + not + fiil + -ing

Am/Is/Are + S + fiil + -ing

Belirli zaman dilimlerinde tekrar eden eylemler

S + am/is/are + fiil + -ing

S + am/is/are + not + fiil + -ing

Am/Is/Are + S + fiil + -ing

Anlık planlar

S + am/is/are + fiil + -ing

S + am/is/are + not + fiil + -ing

Am/Is/Are + S + fiil + -ing

 

Bu tablo, Present Continuous Tense'in farklı durumlarda kullanımına ilişkin olumlu, olumsuz ve soru cümleleri yapısını göstermektedir.

Present Continuous Tense Zaman Zarfları

Present continuous tense’e ait zaman zarfları, eylemin gerçekleştiği zamanı belirtmek için kullanılır ve eylemin ne zaman olduğunu daha net bir şekilde ifade etmemize yardımcı olur. Günlük ifadelerde ve durumlarda olayın zamanını belirlemede önemli bir rol oynar. Present continuous tense ile sıkça kullanılan bazı zaman zarflarını inceleyebilirsiniz:

Zaman Zarfları

Türkçe Anlamı

Now

Şimdi

At the moment

Şu anda

Right now

Hemen şimdi

Currently

Halen, şu sıralar

Today

Bugün

This week

Bu hafta

This month

Bu ay

This year

Bu yıl

Look!

Bak!

Bu zaman zarfları, bir eylemin şu anda gerçekleştiğini veya belirli bir zaman diliminde gerçekleşeceğini belirtmek için şimdiki zaman kalıbıyla ile birlikte kullanılabilir.

Present Continuous Tense Simple Present Tense Farkı

Present Continuous Tense ile Simple Present Tense arasında bazı önemli farklar vardır. Bu iki zaman biçimi, farklı durumları ve olayları ifade etmek için kullanılır ve zamanın kullanım amacına göre değişiklik gösterir. Bu iki zaman biçimi arasındaki ana farkları aşağıda bulabilirsiniz:

1.Zaman Dilimi

Present Continuous Tense: Şu anda gerçekleşmekte olan veya planlanmış gelecekteki eylemleri ifade eder.

Simple Present Tense: Genel doğruları, tekrar eden alışkanlıkları veya rutin olayları ifade eder.

 • Present Continuous Tense: "I am studying for my exam." (Sınavım için çalışıyorum.)
 • Simple Present Tense: "I study every day." (Her gün çalışırım.)

2.Kullanım:

Present Continuous Tense: Anlık değişimleri veya eylemleri vurgular.

Simple Present Tense: Sürekli olarak gerçekleşen veya her zaman geçerli olan durumları ifade eder.

 • Present Continuous Tense: "It is raining right now." (Şu anda yağmur yağıyor.)
 • Simple Present Tense: "The sun rises every day." (Güneş hergün doğar.)

3.Yapı:

Present Continuous Tense: "am/is/are + present participle (V1+ing)" yapısı kullanılır.

Simple Present Tense: Fiilin kök hali kullanılır, üçüncü tekil şahıslarda "s" takısı alabilir.

 • Present Continuous Tense: "She is cooking dinner at the moment." (Şu anda akşam yemeği pişiriyor.)
 • Simple Present Tense: "He rides his bike every day." (O her gün bisiklete biner.)

Bu farklar incelendiğinde, present continuous tense ve simple present tense arasındaki temel ayrımları daha iyi anlamanız mümkündür. Her zaman hangi zaman biçiminin kullanılacağı, anlatılmak istenen duruma veya olaya bağlı olacaktır.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı