İletişim

GNR Metodu ve Yöntemi

Doğal Çoklu Tekrar yöntemini temel alan GNR Metodu, eğitimsel olarak Davranışçılık Ekolü’nden etkilenmiştir. Davranışçı yaklaşımda dil tıpkı diğer davranışlar gibi uyarıcı-tepki bağlamında çeşitli tekrar, taklit ve şartlandırma yoluyla öğretilmektedir. Tıpkı 2 yaşındaki bir çocuğun ana dilini öğrenme süreci gibi.

GNR Metodu’nun kullandığı en temel yöntemlerden bir diğeri ise İşitsel-Dilsel yöntemdir. Bu yöntem ile güncel dil dikkate alınarak konuşma becerisinin doğal çoklu tekrar ile geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GNR Metodu’nda;

  • Dil bilgisi (gramer) konuşma içerisinde verilir.
  • Kelime bilgisi düzenli olarak desteklenir.
  • Diyalog kurma, iletişim ve günlük konuşmalar temel alınır.
  • “Duy-tekrar et” şeklinde yinelemeler sayesinde hedeflenen davranışlar artar.
  • Yoğun sözel alıştırmalar yapılır.
  • Hızlı ve sürekli öğrenme sağlanır.
  • Hedefe yönelik kişiselleştirilmiş içerikler uygulanır.

Dili Nasıl Öğreniriz?

Çocuklar, işiterek edindikleri sesleri öncelikle anlamlı ya da anlamsız denemeler ile gerçekleştirerek ve sıklıkla bu sesleri daha çok üretmeyi deneyerek dil algılarını yaşama geçirmiş olurlar. Öncelikle anlamsız parçalardan oluşan ses denemeleri çevresel işitme süreci arttıkça anlamlı ses denemeleri ve ses bütünlerine, buradan da kelime inşa etme aşamasına evrilir. Kelime inşası sonrasında, birden fazla kelime aynı anda kullanılmaya başlanarak sözcük kombinasyonları ile kendini ifade etme safhası dilsel olarak başlamış olur. Bu noktada ses denemelerini, dilsel ifadeye dönüştüren en önemli araç çoklu doğal tekrar yöntemidir.  

Ücretsiz Demo Dersi İçin Sizi Bekliyoruz

GNR’de bahanelere yer yok! İstediğiniz yer, istediğiniz gün ve istediğiniz saatte yüz yüze veya Skype ile eğitim planlamanız yapılır. Bu sayede iş yoğunluğunu eğitiminize engel olmaz.