GNR Metodu ve Yöntemi

Doğal Çoklu Tekrar yöntemini temel alan GNR Metodu, eğitimsel olarak Davranışçılık Ekolü’nden etkilenmiştir. Davranışçı yaklaşımda dil tıpkı diğer davranışlar gibi uyarıcı-tepki bağlamında çeşitli tekrar, taklit ve şartlandırma yoluyla öğretilmektedir. Tıpkı 2 yaşındaki bir çocuğun ana dilini öğrenme süreci gibi.

GNR Metodu’nun kullandığı en temel yöntemlerden bir diğeri ise İşitsel-Dilsel yöntemdir. Bu yöntem ile güncel dil dikkate alınarak konuşma becerisinin doğal çoklu tekrar ile geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GNR Metodu’nda;

  • Dil bilgisi (gramer) konuşma içerisinde verilir.
  • Kelime bilgisi düzenli olarak desteklenir.
  • Diyalog kurma, iletişim ve günlük konuşmalar temel alınır.
  • “Duy-tekrar et” şeklinde yinelemeler sayesinde hedeflenen davranışlar artar.
  • Yoğun sözel alıştırmalar yapılır.
  • Hızlı ve sürekli öğrenme sağlanır.
  • Hedefe yönelik kişiselleştirilmiş içerikler uygulanır.

Dili Nasıl Öğreniriz?

Çocuklar, işiterek edindikleri sesleri öncelikle anlamlı ya da anlamsız denemeler ile gerçekleştirerek ve sıklıkla bu sesleri daha çok üretmeyi deneyerek dil algılarını yaşama geçirmiş olurlar. Öncelikle anlamsız parçalardan oluşan ses denemeleri çevresel işitme süreci arttıkça anlamlı ses denemeleri ve ses bütünlerine, buradan da kelime inşa etme aşamasına evrilir. Kelime inşası sonrasında, birden fazla kelime aynı anda kullanılmaya başlanarak sözcük kombinasyonları ile kendini ifade etme safhası dilsel olarak başlamış olur. Bu noktada ses denemelerini, dilsel ifadeye dönüştüren en önemli araç çoklu doğal tekrar yöntemidir.  

Davranışçı Öğrenme Ekolü

Davranışçı Öğrenme Ekolü’ne göre uyarıcı ve tepki arasında kurulan bağ sonucu öğrenme gerçekleştirilir. Öğrenilen bilginin kalıcı olması esastır. Davranışçı öğrenme sisteminde öğrenme, bireyle bilginin arasındaki etkileşimin sonucu olarak bireylerin gösterdikleri değişikliklerdir. Öğrenenlerin yeni bir bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına önem veren bir öğrenme sistemidir. Çünkü bir bilgi kişilerin yarattığı ve ifade ettiği şekilde yapılandırarak var olur. Kendi hayatlarından ve kendi ifadelerinden yola çıkarak, insanlar bilgiyi yaşayarak ve yaparak yapılandırırlar. Öğretimden daha çok kişilerin öğrenmesine odaklanılan bir öğrenme yöntemidir. Öğrenme aktif bir süreçtir. Öğrenirken duyusal etkileşimler kullanılır ve bunlardan bir anlam geliştirilir. Bu aktif süreçte kişilerde öğrenmenin kalıcı olması önemlidir. Davranışçılık Ekol’ünün, yabancı dil öğrenimine en önemli katkısı kişilerin ilk günden itibaren öğrendikleri yabancı dil ile konuşmaya başlamalarıdır. Davranışçı öğrenme yönteminde eğitim alan kişinin etkin bir şekilde derse katılım göstermesi veya keyifle öğrenmeye çalışması için duygusal ve düşünsel olarak derse konsantrasyonunun sağlaması ile olur.

İlk Günden Konuşmaya Başlatan Metot

GNR Eğitim’de ingilizce ve diğer yabancı diller davranışlarımız gibinuyarıcı ve tepki arasında kurulan bağı güçlendirerek tekrar, taklit ve şartlandırma yoluyla öğretilmektedir. Davranışçılık Ekolü’nde bilginin kalıcı olması esasını yabancı dilin kalıcı olarak öğrenilmesinde başarılı olarak uygulamaktayız.

Metodumuz ilk günden itibaren öğretilen yabancı dilde konuşmaya başlamanızı sağlar. İngilizce öğrenmeye başlayan kişilerin çok fazla etkileşimde bulunmasına kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan bir öğrenme yöntemi kullanmaktayız. Eğitiminizde maksimum ingilizce konuşma süresine sahip olursunuz. Öğrendiklerinizi hemen kullanabilirsiniz. Bir ders saatinde, 800’den fazla cümle kurmaya başlarsınız.

Yabancı dilin kalıcı olarak öğrenilmesi için hazırlanan öğretim programında, kelimeler, bireylerin hafızalarında kalıcı olarak kaydedilir. Eğitimcilerimiz motivasyonunuzu sürekli canlı tutmaktadırlar. Duyusal ve düşünsel olarak derse konsantrasyonunuzu sağlayarak her dersin etkili olmasını sağlar. Öğretim sırasında sürekli aktif olabileceğiniz ve konuşabileceğiniz bir öğrenme planı hazırlanır.  Dersler öğrendiklerinizin her durumda kullanmanızı kolaylaştıracak şekilde planlanır.

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı