İngilizce Seviyeleri ve GNR Etap Kazanımları

İngilizce dil eğitiminde 6 seviye bulunmaktadır. Bu etaplar sırasıyla, Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced’dir.

Eğitim planlaması öncesinde, eğitim alacak tüm kişilere İngilizce Seviye Tespit Sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonucunda kişinin sadece hangi etapta olduğu değil, o etabın hangi kurunda olduğu da belirlenir. Aynı etap içerisindeki tüm katılımcıların farklı seviyelerde olma olasılığı bulunmaktadır. GNR Eğitim’in özel sistemi ile aynı etap içerisinde kura uygun yabancı dil eğitimi verilmektedir.

Starter etabı hariç tüm etapların birden fazla kuru vardır. Elementary 2, Pre-Intermediate 2, Intermediate 3, Upper-Intermediate 3,  Advanced 2 kurdan oluşmaktadır.

Starter: Yabancı dil eğitiminin en temel seviyesidir. Tek kurdan oluşur.  Starter etabında dili tanıma konusuna yoğunlaşılır. Sunulan metod ve konuşma dersleri ile dile giriş yapılır. Bu etabı tamamlayan bir katılımcı, kendisinin ve arkadaşlarının yaptığı günlük aktiviteler hakkında sade cümleler kurabilir. İşi ve iş yerini kısa cümleler kurarak anlatabilir.

Elementary: 2 kurdan oluşur. Bu etabı tamamlayan bir katılımcı, katıldığı toplantılardan ve toplantıların konularından söz edebilir. Gelecek projeleri, planları hakkında konuşabilir ve kıyaslama yapabilir. Yabancı biri ile bir konu hakkında belirli bir yere kadar sohbet edebilir.

Pre-Intermediate: Yabancı dil eğitiminde orta seviyenin başı anlamına gelen Pre-Intermediate 2 kurdan oluşur.  Pre-Intermediate etabında, dil ana hatlarıyla ele alınır, katılımcılar bu etapta temelden daha ileri seviyededir. Fakat yine de ana dili yabancı olan bir ülkede çalışamaz ya da eğitim göremezler. Bu etabı tamamlayan bir katılımcı, orta zorluktaki bir mail’i okuyup, cevap verebilir. Geçmiş deneyimlerinden, beklentilerinden ve amaçlarından söz edebilir. Okuyup analiz ettiği makaleler hakkında topluluk önünde bir konuşma gerçekleştirebilir.

Intermediate: 3 kurdan oluşan Intermediate etabında katılımcılar temelden daha ileri seviyededir. Bu etabı tamamlayan bir katılımcı, kendi işi ile ilgili sunumlar yapabilir, yurt dışına gittiğinde şirketini temsil edebilir. Uzun ve kapsamlı mailleri okuyup, cevap verebilir.

Upper-Intermediate: Yabancı dil eğitiminin orta üstü seviyesi olarak nitelendirilen Upper Intermediate, 3 kurdan oluşur. Upper-Intermediate etabında,  katılımcılar, oldukça akıcı konuşabilir, söylenen karışık cümleleri anlayıp 1.5 saniye gibi kısa bir sürede yanıt verebilir. Toplantı yönetebilir, raporlama yapabilir.

Advanced: Yabancı dil eğitiminin üst seviyesi olarak kabul edilen Advanced 2 kurdan oluşur. Advance etabında,  katılımcılar artık öğrenmeye başladıkları dili ana dil düzeyinde konuşabilir ve anlayabilir. Akademik düzeydeki toplantılara katılabilir, toplantıda görüşlerini dile getirebilir. Katılımcılar, TOEFL, IELTS gibi yabancı dil yeterlilik sınavlarında hedefledikleri notlara ulaşabilir.

İngilizce seviyeleri

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı