İngilizce Konuşarak “Kendisinden Başka Hiç Kimseyi Düşünmüyor” Cümlesini Nasıl Söylersin

İngilizceyi sıfırdan yeni öğrenmeye başlayanlar diğer anlamına gelen other kelimesinin türevlerini cümlelerde görmeye başladıklarında konuşurken hangisini kullanacağını düşünmekten konuşmalarına ara verirler. Konuşurken diğer, bir diğer, diğerleri, başka, başkaları demek için others, the other, the others, another kelimelerinin hangisini kullanacağını düşünürler ve konuşamazlar.

İngilizce Konuşarak “Kendisinden Başka Hiç Kimseyi Düşünmüyor” Cümlesini Nasıl Söylersin.

Konumuzun başlığını ingilizce yazarsak “He/She never thinks of anybody other than himself/herself”

There is no other option / Başka hiçbir seçenek yok

We love each other  / Birbirimizi seviyoruz.

She lived for another month / O bir ay daha yaşadı.

I am interested in some others / Başkalarıyla ilgileniyorum

I am interested in the other computer / Diğer bilgisayarla ilgileniyorum.

My sister has two sons one is in elementary school, another is in high school / Kız kardeşimin iki oğlu var. Biri ortaokulda, diğeri lisede.

Other ve türev kelimelerini ayrı ayrı öğrenmek zor. Öğrenirken bir diğerine geçerken önceki genelde unutulur.

İngilizce konuşarak öğrenildiğinde other ve türevlerinin hangisinin kullanılacağını öğrenmek için özel çaba harcanmasına gerek kalmaz. Konuşularak öğrenildiğinde arka arkaya konu ile ilgili örnek cümleler gerek katılımcı gerekse eğitmen tarafından arka arkaya kurulduğundan konuşurken farklar öğrenilir. Konuşma odaklı ingilizce kurslarının en önemli avantajı gramer konularının konuşurken öğrenilmesidir.

İngilizce Doğal Tekrar Gramer

Other kelimesi ve türevlerinin gramer kuralı olarak özel çalışılması bu konunun pasif öğrenilmesine sebep olur. Konuşma pratiği yaparken de gramer ayrıntılarını düşünmek konuşmanın akıcılığını bozar. Çünkü pasif öğrenilen bir bilgi aktif öğrenme faaliyetlerine dönüştürülmediğinde sadece o an öğrenilmiş olunur. Pasif öğrenildiğinde konuşma pratiği yapılmadığında o konu kalıcı olarak öğrenilememektedir. O an öğrenilen bilgi ile konuşma pratiği yapılmamışsa o konuyu sonradan konuşmak zor olur. Sonradan aktif bilgi olarak kullanmak zordur.

Gramer konusu olarak özel çalışırken öğrenilen yeni bilgiler mutlaka konuşarak pekiştirilmelidir Gramer konusu olarak özel çalışırken öğrenilen yeni bilgiler mutlaka konuşarak pekiştirilmelidir. Son yıllarda en popüler yabancı dil öğrenme yöntemi aktif olarak öğrenmektir. Yani yabancı dili konuşarak öğrenmektir. Bu yüzden konuşma odaklı yabancı dili konuşurken öğretmeyi hedefleyen kursların sayısı artmaya başladı. Yabancı dilini geliştirmek isteyenlerin de en çok tercih ettikleri kurs seçenekleri olmaya başladı.

Other kelimesi ve türevlerini konuşurken öğrenme seçeneğini değerlendirmeyip gramer çalışma kitaplarından farklarını öğreniyorsan öncelikle Türkçe diğer, diğerleri, başka, başkaları kelimelerini cümlede nasıl kullanıyorsun bunun farkında olmalısın. Sonra ingilizce çalıştığın kaynaklarda hangi other türevinin Türkçe’de hangi anlamı verdiğini anlamaya çalışmalısın.

Örnek cümleleri ayna karşısında kendine en az 5 kez tekrarlamalısın.

Tekrarları kendi sesinden kulağının duyması gerekir. Aksi takdirde pasif öğrendiğinden zaman kaybı olacaktır.

Çoğu kişi 5 kez tekrarlamaya üşenir. 2 kez söyleyebilmek yeterli gelir. Oysa ilk söyleyebilme çabaları zihinden söylemedir. En az 5 tekrar yapılması düşünerek cümleyi söylemeyi başlatır. Ama konu ile ilgili bir cümleyi 5 kez söyleyip başka konuya geçme tekrarından bahsetmiyoruz. Örneğin yukarıda sana other kelimesi ile ilgili cümleler verdik. Onlardan her birini 5 kez tekrarlamaktan bahsediyoruz. En az konularla ilgili 10 cümlenin etkili tekrarla tekrarlanması konuyu aktif olarak öğrenilmesine katkıda bulunur.

Akademik araştırmalar yeni bir bilgi öğrenilirken en iyi öğrenme yöntemlerinden birinin Doğal Çoklu Tekrar olduğunu belirtmektedir. Moskova Devlet Üniversitesi tarafından temeli atılmış bir yöntemdir. Bu yöntemde yeni bir dil öğrenen insanların dilsel ve işitsel metot ile güncel konuşma dili dikkate alınarak yabancı dil becerisinin taklit ve tekrarlama ile geliştirilir. Doğal Tekrar Yöntemi son yıllarda dünyada en çok tercih edilen yabancı dil öğretme metotları arasına girmiştir. Rekor bir sürede kişilere hiç bilmedikleri bir yabancı dili ilk 40 dakikada konuşturmanın sağlandığı bir yöntemdir. Bu yöntem ile eğitim veren yabancı dil kurslarında öğrenilen yeni kelimeler pratikte kullandırtılarak aktif ve kalıcı hale getirilir. Kişilerin hafızası güçlenir, bilgiler aktif kalır.

Online İngilizce GramerÜlkemizde Doğal Tekrar Yöntemi ile ilk günden ingilizce konuşulmasını sağlayarak rekor sürede İngilizceyi konuşarak öğreten yabancı dil kursu bulunmaktadır. Other gibi gramer konularını özel bir gramer konusu olmadan konuşurken bu yöntemle öğrenebilirsin. Konuşurken sadece other kuralını değil başka gramer konusunu da konuşurken pekiştirirsin. Amaç konuşmandır. Konuşurken aynı anda birkaç gramer konusunu farkında olmadan öğrenirsin.

Günümüzde teknoloji sayesinde hayatımız kolaylaştı. Yoğun iş, eğitim veya sosyal hayatımızda yeni bir bilgi öğrenmek için zaman ayırmak en zor şeylerden biri. Eğitim kurumları hayatımızı bu konuda kolaylaştırmak için online ingilizce eğitimi vermeye başladılar. En büyük avantajı katılımcılar istediği yerden istediği saatte istediği şehirden katılabiliyor. Kişiler İngilizce eğitim programını kendi hayatına göre planlayabiliyorlar. Konuşma pratiği yapmak için internette birçok şey arasında dağılmak zorunda kalmıyorlar. Profesyonel bir eğitmenle konuşarak yabancı dillerini geliştiriyorlar. Her bilgiyi anında aktif olarak öğreniyorlar. Çünkü eğitmenin amacı kişiyi konuşarak öğretmektir. Konuşurken bilgiler öğrenilir. Sonradan öğrenilen bilgileri bir şeylere dönüştürme ihtiyacı duyulmaz.

İlk günden konuşurken sen İngilizceni her kursta geliştiremiyorsun. Bu bahsettiklerimiz her eğitim kurumunda olmamaktadır. İnternette araştırırken “ilk günden konuşarak ingilizce öğrenme”, “konuşma odaklı ingilizce kursu”, “konuşma odaklı online ingilizce kursu” “konuşma odaklı online birebir ingilizce kursu” gibi araştırmalar yapabilirsin. Konuşma odaklı ingilizce kurslarını araştırırken mutlaka kayıt yaptırmadan önce Ücretsiz Demo istemelisin. Gerçekten ilk günden konuşarak ingilizce cümleler kurmanı sağlayacaklar mı bunu sana ispatlasınlar. Özellikle ingilizce kursu sana doğal tekrar yöntemi ile ilk günden konuşarak ingilizce öğretiyorsa senin için daha da şahane…

Sen de ingilizceyi konuşarak öğrenmeye hedefle ve geliştir. İngilizce konuşanlar arasına en yakın zamanda katıl.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı