Yüz Yüze Eğitim mi Online İngilizce Eğitimi mi?

Online İngilizce eğitim ile yüz yüze İngilizce eğitim arasındaki farklılıkların birçok nedeni bulunmaktadır.

Yüz Yüze Eğitim mi Online İngilizce Eğitimi mi?.

Günümüzde bilgi ve iletişimin yaygınlaşmasında internet çok önemli bir yer tutmaktadır. Gerek cep telefonları gerekse bilgisayar ile internet sayesinde birçok insan uzaktan eğitim fırsatlarından faydalanmaktadır. Bu yüzden günümüzde uzaktan eğitim tanımlaması yerine online eğitim tanımlaması daha çok kullanılmaktadır.

Dünya'da İngiltere'de ilk mektup ile başlayan uzaktan eğitim, teknolojinin gelişmesiyle günümüzün popüler eğitim yöntemlerindendir. Uzaktan eğitimin ilk başlangıç tarihi 18.yydadır. Uzaktan Eğitimin gelişim sürecinde mektubun yerini zamanla telefon, televizyon ve video almaya başladı. Teknolojinin daha da gelişmesiyle internet ile online eğitimler yapılmaya başlandı.

Eğitmen ve katılımcıların birbirlerinden farklı saatlerde ve mekanlarda gerçekleştirdiği eğitimlerin hepsi Online eğitim olarak tanımlanmaktadır. Eğitmenin hazırladığı eğitim videosunu katılımcılar farklı zamanda da seyretse online eğitim olarak tanımlanmaktadır. Bu eğitimlerde kullanılan kaynaklar işitsel ve görsel teknolojilerdir. Eğitim aynı saatte karşılıklı yapıldığında öğreten ve öğrenen kişiler arasında yüksek seviyede iletişimin sağlandığı bir öğretim yöntemi olmaktadır.

Online Eğitimin internet sayesinde yaygınlaşması ülkeler arasında eğitimler arasında da bir rekabet ortamı oluşturmaya başlamıştır. Ülkemizde en iyi bilinen uzaktan eğitim kurumu Anadolu üniversitesidir. Devlet televizyonu ile uzun yıllardan beri geniş bir kitleye eğitimin uzaktan sağlandığı bir üniversite olmuştur. Üniversitelerde online eğitimlerin bir diğer adı e-öğrenme'dir. Öğretimin, bilgi ve becerilerin elektronik teknolojiler aracılığı ile aktarılmasından yürütülmesinden dolayı bu isim verilmiştir.

Yüz yüze eğitim, eğitmen ve katılımcının birbirini aynı saatte ve mekanda birbirini görebildiği eğitim sistemidir. Eğitmenin kullanımına göre teknolojik araçlar zaman zaman kullanılabilmektedir. Öğrenci her zaman işitsel görsel bir eğitim ile almamaktadır. Yüz yüze eğitimin en önemli avantajlı olduğu eğitim laboratuar ve atölye gerektiren uygulamalı eğitimlerdir.

Öğrenme ve öğrenme yöntemleri üzerine uzun yıllardır birçok akademik araştırmalar yapılmaktadır. Akademik araştırmalarda önceleri en çok öğrenme sürecinin etkinliğine önem verilmekteydi. Teknoloji ile öğrenme sürecinin etkinliği kadar öğrenmenin sürekliliği de önem verilmeye başlandı. Bununla birlikte akademik araştırmalar yüz yüz eğitim mi süreklilik sağlıyor online eğitim mi öğrenmede süreklilik sağlıyor bunu da araştırmaya başladı. Yüz yüze eğitimde öğrenciler belli bir saat diliminde bir bilgiyi öğrendiklerinden o anda kişilerin öğrenme sürecindeki etkinlik çok önemli olmaktadır. Online eğitimlerde ise öğrenciler o an öğrendiklerini başka online kaynaklarla bilgilerini pekiştirip öğrendiklerinin sürekliliğini sağlayabiliyorlar. Araştırmalar uzaktan eğitimlerde animasyon, simülasyon ve video gibi etkileşime dayalı ders materyallerinin kullanılmasının eğitimin başarısını artırdığını ortaya koymuştur. Görsel ve işitsel etkileşimin yüksek olması katılımcıları konuya daha iyi odaklandığını göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin derste durma oranının %25'den 60'a kadar çıktığını belirtmiştir.

Pandemi öncesinde yüz yüze eğitimin online eğitiminden daha etkili olduğuna dair görüşler pandemi ile değişkenlik gösterdi. Pandemi de eğitimlerin online olmaya başlaması ile insanlar online eğitimlerin avantajını daha iyi fark etti. Öğrenciler tarafından daha çok ilgi görmeye başladı. Öğrencilerin ilgi duydukları eğitime daha kolay ve ekonomik kayıt yapabilmeleri daha da tercih edilmesini sağladı.

Online İngilizce Eğitim ile Yüz Yüze İngilizce Eğitim Arasındaki Farklılıklar

  • Yüz yüze eğitimde verilen dersin tekrarı yoktur. Online eğitimde ise kayıt alarak tekrar dinleme imkanı bulunmaktadır. Dersin tekrarını eğitimi alan kişiler daha sonra daha verimli öğrenebilecekleri bir zamanda dinleme veya seyretme şansına sahip olurlar.
  • Yüz Yüze eğitim internet ve bilgisayarı olmayan kişiler için avantajlıdır. Bazen çekingen olan katılımcılar olabilmektedir. Bu kişiler derste yüz yüze katılım gösterirken hata yapmaktan derse konsantre olamazlar. İnternet ve bilgisayar ile uzaktan derse bağlandıklarında aynı çekingen davranışları göstermezler. Topluluk veya eğitmen ile aynı ortamda birebir olmamak çekingen insanların daha rahat olmasını sağlamaktadır. Sorularını daha rahat sorabilmektedirler.
  • Yüz yüze eğitimde eğitmen ile aynı saatte ve aynı mekanda plan yapılması gerekmektedir. Online dersler öğretmen ile katılımcının mekan ve zaman bakımından birbirinden bağımsız olduğu ortamlarda gerçekleştirilir. Bu sayede eğitmen veya İngilizce kursu ile aynı şehirde olunmasa da uzaktan bağlantı ile eğitim gerçekleştirilir. İngilizce öğrenmede sürekliliği sağlamak için yurtdışı kaynaklardan video ile ders anlatımları da dinlenebilmektedir. Ayrıca yaptıkları bir iş uzadığında derse gecikme sorunu olmamaktadır. Kişi bulunduğu yerden de derse bağlanabildiğinden geç kalma stresi olmamaktadır.
  • Uzaktan eğitimde kişiler istediği mekanda istediği saatte katılım gösterdiklerinden en verimli katılım gösterecekleri anda İngilizce öğrenirler. Kendi konforlarında eğitim aldıklarından derse daha iyi konsantre olurlar.
  • Yüz yüze eğitimde kayıt yaptırmak istenen kurs ile zaman ayarlaması gerekmektedir. Kişilerin kursun eğitim süresine uyum sağlaması gerekmektedir. Bazen kişilerin eğitim almak istedikleri zaman ile kursun ders programı uyuşurken kurslarda kontenjan dolmuş olabilmektedir. Uzaktan eğitimlerde kişi sınırlaması yoktur. Ama bu genel eğitimler için geçerlidir. GNR Online İngilizce derslerinde katılımcı sayısı en fazla 4 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların İngilizce seviyeleri aynıdır. İngilizce de tüm dünyada kabul görmüş dil seviyeleri vardır. Elementary veya Intermediate gibi. GNR'de aynı seviyede katılımcılar ile ders alınır. Ayrıca aynı seviyenin aynı kurunda olan öğrenciler eşleştirilir. Online eğitimlerde hem grup dersleri hem de bireysel İngilizce eğitimi vardır. Birebir derste alınabilir.
  • Yüz Yüze eğitimde yol ve yemek gibi masrafları da kurs ücretine ilave ederek hesap yapılması gerekir. Online eğitimde bu tarz ilaveler yapılması gerekmemektedir. Ayrıca kursa gitmek için zaman kaybedilmemektedir.
  • E-İngilizce Eğitiminde kişiler kendi konforlarında daha merkeziyetçi bir eğitim alırlar. Bu İngilizce eğitimin kalitesini artıran bir unsurdur.
  • Yüz yüze eğitim alan kişiler aynı sınıf ortamında birbirleri ile iletişimi karşılıklı sağlama imkanlarına sahipken birbirileri ile iletişimlerini geliştiremeyebilirler. Online grup İngilizce derslerinde kişiler isterlerse iletişim bilgilerini birbirleri ile paylaşarak ders dışında da iletişim kurarak karşılıklı pratik yapabilmektedirler. Pratik yapmak için bir kafede buluşmak zorunda kalmazlar. Her iki taraf kendi konforunda ortak öğrendikleri konular üzerinden pratik yapma şansına sahip olurlar. İngilizce eğitimi alan kişilerin ders dışında en büyük sıkıntısı pratik yapacak kendi seviyesinde olan birini bulmaktır. Uzaktan eğitimler bu büyük sıkıntının ortadan kalkmasını sağlamaktadır.
  • Yüz yüze eğitimlerde öğrenmekte zorluk çekilen bir konuyu eğitmene sormak için bir sonraki dersi beklemek gerekebiliyor. Ya da ders arasında eğitmene sormak gerekir. Uzaktan eğitimde eğitmene çok kolay zorluk çekilen konu hakkında her zaman danışılabilir.
  • Yüz yüze eğitimlerde bazen bir konuyu katılımcılar geç anlayabilmektedir. O gün derse konsantre olunamayabilir. Online İngilizce eğitimde ders kaydı bulunduğundan hem ders tekrarı yapılabilir. Hem de az anlaşılan kısımlar yavaş geçilebilerek iyice öğrenilebilir.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı