The Passive Voice Edilgenlik Konusu Gerçekten Zor mu?

İngilizce Edilgenlik cümlelerini konuşmak ve mantığını anlamakta zorlananların sayısı çoktur. Aslında öğrenirken zorlanılmasında iki ana sebep vardır. Biri İngilizce bilenler tarafından direkt ileri gramer konusu denilmesi diğeri de bu konuyu öğrenmenin çok zor olduğunun söylenmesidir. The Passive Voice cümleleri güzel etkili tekrar pratiği yapıldığında çok kolay öğrenilen bir konudur. Zaten etkili tekrar yöntemi yeni bir dil öğrenirken tercih edilmesi gereken en iyi yöntemlerden biridir.

The Passive Voice Edilgenlik Konusu Gerçekten Zor mu?.

İngilizce konuşma becerisini geliştirmeye çalışırken anlatacak şeyler bulmakta zorlanmayan yoktur.  İngilizce konuşmayı aktif hale getirebilmek veya İngilizce konuşma pratiğini düzenli yapabilmek için ne anlatayım diye soranların sorusu çoktur. En çok verilen tavsiye günlük yaşantımızdan bahsetmektir. Gerçekten de İngilizce öğrenirken konuşma pratiği yapmak için en iyi yöntemlerden biri günlük yaşantımızda yaşadıklarımızı kendimize İngilizce anlatmaya çalışmaktır. Bireyler genelde rutinlerinden bahsederler. İşe gittim, okula gittim, spora gittim, banyo yaptım. Bazen de planlarından bahsederler. Arkadaşımla bulaşacağım, tatile gideceğim gibi cümleler ile pratik yapmaya çalışırlar. Bu cümlelerin fiilleri ilk öğrenilen İngilizce fiillerdir. Rutinlerle veya planlarla ilgili cümlelerle pratik yapmak çok kısa bir süre sonra da İngilizce konuşma pratiği yapmayı bıraktırabilmektedir.  

İngilizce günlük yaşantımızdan bahsederken aslında gün içerisinde gördüğümüz, duyduğumuz veya şahit olduğumuz olayları anlatmaya çalışarak pratik yapmak uzun vadede konuşma pratiği yapmakta etkilidir. Örneğin:

Yolda trafik kazası oldu…

Bir adamın hırsız olduğunu söylüyorlardı…

Arkadaşım bana kitap hediye etti veya kitap aldı…

Arabam tamir edildi…

Komşumuzun penceresi kırıldı veya bir şey anlatıyoruzdur, o sırada pencere kırıldı…

Belediye caddeleri temizliyordu veya caddeler temizleniyordu…

Sokakta çocuklar top oynuyorlardı veya ilk cümlede parkta çocuklar vardı. Sonraki cümlemizde özneden bahsetmeden top oynuyorlardı.

Mağazalar kalabalıktı. Mağazada birinden bahsedeceğizdir. Mağazada bir kadın vardı. Çiçek verdi.

Örneklerimizde olduğu gibi şahit olduğumuz olaylarla ilgili bahsetmek için kullandığımız dilbilgisi konularından biri edilgenliktir. The Passive Voice İngilizce gramer konusudur. Türkçe konuşurken kurduğumuz bu cümlelerin Türkçe Edilgenlik konusu olduğunu bilmeden konuşuruz. Kendi kendimize pratik yaparken bu cümleler ile hangi gramer konusuna bakmak gerektiğini düşünsek Türkçe konu başlığını bilmediğimizden İngilizcesine de bakamayabiliriz.

Edilgenlik konusu gramer konusu olarak özel öğrenilmeye başlandığında ileri bir gramer konusu olmasına rağmen günlük yaşantımızda çevremizde olup biteni aktarırken çok sık kullandığımız cümle yapılarıdır. O yüzden konuşma pratiğinin aktif yapılması da İngilizceyi öğrenmeyi kolaylaştıran cümle yapılarındandır.  

İngilizce öğrenmeye başlayıp başlangıç ve orta seviyede dilbilgisine sahip kişiler günlük yaşantısında gördüğü olayları anlatırken hangi cümle yapısında konuşması gerektiğine karar vermekte zorlanırlar. Bir yakınlarına sorduklarında ise bu konu İngilizce ileri gramer konusu deyip geçiştirilirler. Örneğimizdeki cümleler de günlük hayatımızdan bahsederken çok sık kullanmamız gereken cümlelerdir. İleri İngilizce konusu dendiğinde pratik yaparken bu tarz cümleleri kullanmamaya çalışmak kısa bir süre sonra konuşma pratiği yapmayı bıraktırır. İleri gramer konusu deyip hiç fikir sahibi olmamak olmaz. Bu yüzden size bu tarz cümleleri kolayca kurabilmeniz için tavsiyelerimiz olacak.

Böyle cümleler kurmak veya kurmaya çalışmak daha uzun vadede konuşma pratiği yapmaktan sıkılmadan devam etmemizi sağlamaktadır. Aynı zamanda yeni kelimeler öğrenmemizi sağlamaktadır. İngilizce öğrenirken yeni öğrenilen kelimeleri bazen hiç unutmayız. Bazen de çabucak unuturuz. Hiç unutmadıklarımız bir anımızla veya bir yaşadığımız olayla ilgili konuşurken öğrendiğimiz kelimelerdir. Aynı zamanda algıda seçicilik yaptığımız konularla ilgili kelimelerdir. İngilizce konuşma pratiği yaparken etrafımız ile ilgili olayları anlatırken öğrendiğimiz yeni İngilizce kelimeleri genelde unutmayız.

Edilgenlik cümleleri konuştukça cümle yapısı iyice yerleşmeye başlar. Bunun için çok iyi gramer bilgisine sahip olmakta gerekmiyor. Birkaç İngilizce örnek cümleyi etkili tekrarla öğrenmek çok kolaydır. Bu konunun anlatımını dinlerken özne ve nesne yer değiştiriyor diye anlatılmaktadır. Özne ve nesnenin yer değiştirmesini incelemeden önce etkili tekrar ile önce beynimizi bu cümle yapısına alıştırmak daha etkili bir yöntem olmaktadır. Edilgenlik cümlelerinde eylemi yapan önemli değildir. Ya da kimin yaptığı önemli değildir.

The windows were broken – camlar kırıldı.

The Windows were broken by the boy -  camlar çocuklar tarafından kırıldı.

My Money was stolen – Param çalındı.

The statue has been broken in the park – parktaki heykel kırılmış

English is spoken in england – İngiltere’de İngilizce konuşulur.

The car is being repaired – Araba tamir ediliyor.

The young man has been saved – Genç adam kurtarılmış.

Fiil yapılarına baktığınızda ne şimdiki zaman ne geçmiş zaman ne de yakın geçmiş zaman olmadığı fark edilir. İngilizce yeni öğrenmeye başlayanlar veya başlangıç ile orta seviye arasında olanlar bu tarz cümleleri gördüklerinde ne zamanı olduklarını anlamaya çalışırlar.  Were bakıldığında past tense düşündürtürken broken kelimesi present perfect düşündürmeye başlatır. Ama present perfect zaman kuralında fiilden önce have geldiğinden were kelimesini görüp şaşırılır. Ya da has been ile olduğundan geçmişte başlayıp devam eden zaman yani present perfect continuous gibi görünürken niye broken olduğu düşünülür ve şaşırılır. Çünkü bu tarz cümleler eylemin yapanın veya öznenin önemli olmadığı cümlelerdir. Amaç ne olduğunun anlatılmasıdır. Özne bu yüzden camdır, heykeldir, arabadır. Kişiler değil nesneler cümlelerde özne olur. Bu ne zamanı diye düşünmeye başladığında ilk olarak özneye bakmalısın. Özne bir canlı değilse gördüğün cümle yapısı edilgenlik konusudur. Nesneler canlı olmadıklarından eylem yapamayacaklarından şimdiki zaman, geçmiş zaman, yakın geçmiş zaman gibi klasik kalıplar direkt kullanılmamaktadır. Yeni öğrenenler için epey karışık kullanımlardır.  

Bu cümleleri öğrenirken zamana göre şu kural diye öğrenmek çok yavaş öğrenilmesini sağlar. Bu yüzden en hızlı şekilde pratik yapmalısın. Edilgenlik cümleleri yani The Passive Voice konusuna örnek olan cümlelerin anlamlarını öğrenmeden önce bir çalışma kağıdına Türkçe karşılıkları olmadan yaz. Birbirinden farklı zamanlarda kullanılan cümlelerden olsun. Örnek cümlelerinde are broken, are being broken, will be broken gibi birbirinden farklı zamanlarda karışık kullanımlar olsun. Yukarıda karşılarına Türkçe anlamlarını yazdığımız cümleler gibi. Sonrasında bu cümleleri en az 10 kez kendine tekrarla. Kulağını kendi sesine dikkatlice vererek tekrarla. Bu tekrarlamaları bir hafta boyunca kendine yapmalısın. Ki çok cümle yazacağını düşünüyoruz. Sonrasında çalışma kağıdına öğrendiğin tekrarladığın cümlelerin karşılarına Türkçelerini yaz. Çalışma kağıdından en az 10 kez İngilizce bu cümleleri söylerken Türkçesine bak. Türkçesine bakarken İngilizce tekrarlamayı ihmal etmemelisin. Bütün zamanlara uygun örnek cümle tekrarların bittikten sonra günlük yaşantından bu cümlelere uygun cümleler oluşturmaya başla. Kendi uyarladığın cümleleri kendine gene sesli söyle. Kendi sesimizle sık tekrar yapmak öğrenmeye başlayanların en üşendiği kısımdır. Hızlı öğrenmek istiyorsan üşenmemelisin. Kendi sesimizle İngilizce cümleleri beynimizin duyması çok önemlidir. Beynimiz biz fark etmesek de cümle kalıplarını hafımıza kaydetmeye başlamaktadır.

İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayanlar eğer eski yıllarda dil öğrenmiş kişilerden tavsiyeler almışsa önce evde kendi kendine gramer konuları çalışıp sonra kursa gitmeye karar veriyorlar. Dünya’da her sektörde yenilikler olduğu gibi yabancı dil eğitimlerinde de yenilikler var. GNR Eğitim olarak gramer kurallarını özel olarak öğretmeden konuşurken cümle yapılarının kurulmasını sağlamaktayız. Evde İngilizce çalışmaya başlandığında öğrenilen bilgiler pasif olarak öğrenilir. Öğrenilen bilgiler aktif kullanılmadığında kolay unutulur. Kendi sesimizle İngilizce cümleleri beynimiz duymaya başladığında kısa sürede İngilizceyi geliştirebiliriz. Yani İngilizce aktif olarak öğrenilmelidir. GNR Eğitim olarak ilk günden itibaren kişilerin İngilizce konuşmasını başlatarak aktif olarak öğrenmesini sağlamaktayız. Edilgenlik konusunu özel olarak şu kural şu zaman diye öğretmeden konuşurken aktif olarak öğrenmenizi sağlamaktayız. GNR Metodunda en hızlı ingilizce öğrenme yöntemlerinden biri olan Doğal Tekrar Yöntemini kullanmaktayız. Etkili tekrar bir yabancı dilin kısa sürede öğrenilmesinde en iyi yöntemler arasındadır. Özel konuşma pratiği derslerimiz de bulunmaktadır. İleri gramer konusu diye edilgen cümleleri geliştirmeyi ertelemene gerek yok. Sana yazımızda verdiğimiz tavsiyeleri yerine getirdikten sonra özel konuşma pratiği dersleri alarak bu konu üzerine bir İngilizce eğitmeni ile pratik yapabilirsin. Online imkanlar sayesınde istediğin saatte istediğin yerden konuşma pratiğini eğitmenlerimizle istediğin konuda yapabilirsin.

Edilgen cümleleri öğrenirken gramer kuralları arasında kaybolmadan ilk günden konuşarak öğrenerek en kısa sürede İngilizce konuşanlar arasına katıl…

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı