Pre-Intermediate Konu Başlıkları

Pre-Intermediate seviyesi temel ve başlangıç seviyeleri bilgilerini öğrenmiş kişilerin orta seviye öncesi dil bilgisi becerilerini tamamlanacağı bir seviyedir. Kişisel deneyimlerini, günlük yaşantısını, ilgi alanlarını ve hobilerini sözlü ve yazılı anlatma becerisini kazanacağı orta altı bir seviyedir. Bazı kaynaklara göre A2 bazı kaynaklara göre B1 olarak tanımlanmaktadır.

Pre-Intermediate Konu Başlıkları.

İster İngilizce ister başka bir yabancı dil öğrenilsin orta seviyenin başı Pre-intermediate olarak tanımlanmaktadır. Orta seviyede dil bilgisine hâkim olmak için ön hazırlık sürecidir. Öğrenilen yabancı dilin ana hatlarıyla ele alındığı, temel düzeyden daha ileri ama orta düzeyin altı olan bir yabancı dil eğitim seviyesidir. Orta altı düzey olan bu dil bilgisi seviyesi, akademik eğitim ve yurtdışı eğitimler için yeterli değildir. Aynı zamanda yurtdışında çalışmak için de yeterli değildir.

Intermediate orta seviyede dil bilgisine sahip olduğunu belirtmektedir. Kendi içinde 3 grupta tanımlanmaktadır:

 • Pre-intermediate (A2) - Orta Altı
 • Intermediate (B1) - Orta
 • Upper-intermediate (B2) - Orta Üstü

Pre-Intermediate Seviyesindeki Kişilerin İngilizce Becerileri

“İngilizce konuşabiliyorum” demeye başlandığı bir seviyedir. Akıcı konuşmaya başlamanın ön evresi söylenebilir. İngilizceyi aktif olarak öğrenerek geliştiren kişiler, aşağıda belirtilen konularda konuşmaya başlayabilir.

İngilizce eğitim kurumları iki kategoridedir. Klasik yabancı dil eğitim veren kurumlar ve konuşma odaklı İngilizce kursları olmak üzere iki kategoridedir.

Klasik eğitimlerde öncelik gramer eğitimi üzerinedir. Bu yüzden okuma ve yazma becerisi daha çok gelişmektedir. Bu tarz bir eğitim alan kişiler kendi çabalarıyla konuşma becerilerini ilerletebilmektedirler. Konuşma odaklı eğitim kurumlarında ise hedef konuşarak öğretmek olduğu için kurları tamamlayan kişilerin konuşma becerileri, okuma ve yazma becerileri ile beraber gelişmektedir.

 • Basit yüz yüze iletişim kurup sohbet edebilir.
 • Gündelik yaşantısına ait gündemdeki konularla ilgili basit iletişimler kurabilir.
 • Telefon ile iletişim kurarak basit bir dille anlaşabilir.
 • Geçmiş deneyimleri, gelecek beklentileri ve hayattaki amaçları hakkında konuşabilir.
 • İnsanlarla tanışabilir. İlgi alanlarından ve hobilerinden bahsedip, başkalarının hobileri üzerine konuşabilir.
 • Yol tarifi sorabilir ve kendi de tarif edebilir.
 • Yemek ve içecek siparişi verebilir.
 • Günlük ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilir.
 • Alışveriş ve otel rezervasyonu yapabilir.
 • Ürünler üzerindeki açıklamaları anlayabilir.
 • Bankada basit işlemler gerçekleştirebilir.
 • Okuyup analiz ettiği makaleler hakkında topluluk önünde konuşabilir.
 • Okuduğu mesajları anlayabilir ve cevaplayabilir.
 • Basit ve kısa sunumlar yapabilir.
 • Duygu ve düşüncelerini basit ve kısa cümlelerle aktarabilir.  
 • Basit hikayeler okuyup, anlayıp aktarabilir.
 • İş, eğitim ve ilgi alanları ile ilgili form doldurabilir.
 • Kısa ilanlar, basit notlar ve mesajlar yazabilir.
 • Medyada dinlediği haberleri kavrayabilir.
 • Yönlendirme tabelalarını, GPS, Navigasyon vb. cihazlardaki talimatları anlayabilir. Aynı zamanda Uluslararası tesislerdeki anons tabelalarını da anlayabilir.

Pre-intermediate Seviyesi Konu Başlıkları

Ön orta veya orta altı olan A2 seviyesi konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Bazı kaynaklarda B1 olarak da belirtilebilmektedir.

 • Subject & Object Questions
 • Word order in questions
 • Demonstratives
 • When/While/as
 • Prepositions of time –in/on/at
 • Going to
 • Future Simple Tense
 • Will, Won't + infinitive
 • Will, promises, offers and decisions
 • Going to (future)
 • Past Simple / Past Continuous
 • Past Simple – Regular Verbs
 • Stative Verbs
 • Irregular Verbs
 • Present Simple vs. Present Continuous
 • Passive Voice in the present and Past Simple Tense
 • Just/already/yet (Present Perfect Tense)
 • For & since (Present Perfect Continuous)
 • Present Perfect (Experience), ever, never
 • Been & gone
 • Too & Enough
 • Many / several
 • Conditional 1 and 2, if, first, second conditional
 • Superlative Adjectives
 • Comparative Adjectives
 • Adjective Order
 • Using adverbs of degree with adjectives
 • Time Expressions
 • Can / can’t, should, shouldn’t, must, mustn’t, need to / needn’t
 • Had to / didn’t have to
 • May, might
 • Conjunctions demonstrating chronology
 • Infinives of Purpose Quantiifiers: a little / little, a few / few,
 • A lot of / lots of
 • Adverbs
 • Used to for past habits
 • Imperatives
 • Relative Pronouns
 • Reported Speech
 • Something, anything, nothing
 • Word order of phrasal verbs

GNR Eğitim olarak konuşma odaklı bir İngilizce kursu olarak patenti kendimize ait olan GNR Metodu ile eğitim vermekteyiz. İlk dersin birinci dakikasından itibaren yukarıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili konuşarak eğitim başlamaktadır. Kurallar veya konular özel olarak anlatılmamaktadır. GNR Metodu ile konuşarak Pre-Intermadiate konu başlıkları öğretilir.

Temel ve başlangıç seviyesinde eğitim almaya başlayan GNR Eğitim katılımcıları, İngilizceyi hiç bilmeden de ilk günden itibaren konuşarak öğrenmeye başlarlar. Gramer kurallarını konuşarak öğretmekteyiz. Özel olarak gramer kuralları anlatılmamaktadır.

Pre-intermediate seviyesinde yukarıda bahsettiğimiz tüm İngilizce becerileri konuşabilir hale gelmektedir. Katılımcılarımız eğitim sonunda "İngilizce biliyorum, ama konuşamıyorum" diye bir cümle kurmamaktadırlar. Konuşarak İngilizce öğretildiği için tüm dersler karşılıklı konuşarak tamamlanmaktadır.

GNR Eğitim'de hem bireysel hem de grup dersler olmaktadır. Grup derslerinde 3-6 kişi sayısı bulunmaktadır. Grup derslerinde her katılımcının aktif olarak konuşması sağlanır. Eğitim öncesinde İngilizce seviye tespit sınavı ile katılımcıların hem hangi etapta olduğu belirlenir. Hem de hangi etabın hangi kurunda olduğu belirlenir. Böylece grup derslerinde tamamen aynı seviyede olan kişiler olmaktadır.

Online İngilizce Eğitimlerimize katılımcılar istedikleri yerden veya şehirden istedikleri saatte katılabilirler.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı