Online veya Yüz yüze İş İngilizcesi Kursuna Gitmenin Avantajları

Profesyonel iş hayatında çok iyi derecede İngilizce bilmek ve konuşabilmek avantajlıdır. Bu avantaj üzerine global dünyanın kelime ve cümle kalıplarını da eklemek daha da avantajlıdır. Yönetim dili becerileri ileri derecede olanlar kurumsal alanda kariyerlerinde üst mevkilere gelebilmektedirler.

Online veya Yüz yüze İş İngilizcesi Kursuna Gitmenin Avantajları.

Profesyonel iş hayatında Türkçe iletişim kurarken sosyal hayatta kullandığımız dilimizden farklı bir dil kullanmaktayız. Aynı şekilde İngilizce iletişim kurarken de farklı bir dil kullanılmaktadır. Bu farklılıklar İş İngilizcesi olarak tanımlanmaktadır. Sektörlere göre özel içerikleri bulunmaktadır. Hem iyi bir İngilizce konuşabilmek hem de İş İngilizcesini konuşabilmek gerekmektedir. Kariyer hayatında her zaman ilerlemek isteyenlerin mutlaka sahip olması gereken bir dil becerisidir. Kariyer basamakları daha hızlı ilerlenmektedir.

İş İngilizcesinin en büyük avantajlarından biri kariyer hedeflerinde iyi bir yönetici olmayı hedefleyen kişilere İngilizcelerini geliştirirken Türkçe yönetim dilinde de avantaj sağlamaktadırlar. Çünkü global dünyanın yönetim dilini Türkçe iletişimlerinde de kullanmaya başlamaktadırlar.

Global Dünyanın İngilizcesinde Bilinmesi Gerekenler

 • Telefon görüşmelerinde üst düzey yöneticiyi, tedarikçiyi, iş arkadaşınızı, iş partnerinizi, potansiyel yeni müşteriyi ararken kullanılması gereken kalıplar
 • Yazışmalarda maillerin girişinde, gelişme bölümünde ve sonunda kullanılması gereken kalıplar
 • Toplantılarda özel bir terminoloji ve dil kuralları bulunmaktadır. Toplantının başındaki selamlaşmadan konuyu açıklamaya, fikirleri tartışmadan ortak karar vermeye, toplantıyı özetlemeden sonlandırmaya kadar kullanılması gereken dil kurallarıdır. Yabancı şirketlerle birlikte katılım gösterilen toplantılarda özellikle çok önemlidir.
 • Karşı tarafa bir konuyu açıklarken ister telefon ister mailleşme isterse toplantı olsun hepsinin kendine ait konu açıklama kuralları bulunmaktadır.
 • İletişim kurulan konu ile ilgili bilgi almak istendiğinde veya detaylı bilgi alınmak istendiğinde kullanılması gereken kalıplar bulunmaktadır. Bunların da bilinmesi gerekir.
 • İş anlaşmalarında, sözleşmelerde, ürün tanıtım videolarında, marka tanıtım videolarında kullanılması gereken kalıplar
 • Sunum yaparken, iş belgelerinin akışında, iş raporlarında Kullanılması gereken kalıplar
 • Kriz anında krize çözüm getirirken nasıl bir dil kullanılması gerektiğine dair bilgiler
 • Gerek yerel gerekse global şirketlerin işe alım sırasında mülakatlarda bilinmesi gerekenler

İş İngilizcesi Kursunun Amacı

 • Katılımcıların gerek şirket içinde gerekse yabancı şirketlerde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri düzeyde dil bilgisi beceresini kazandırmaktır.
 • Telefon, toplantı, sunum, rapor ve sözleşme gibi alanlardaki tüm bilinmesi gereken konuşma ve yazışma yetisi kazandırmaktır.
 •  Gramer kuralları, iş İngilizcesi prosedürleri, cümle yapıları, özel iş kelimeleri ve genel kelimelerin iletişim becerilerinin aktif olarak kullanılmasını sağlamaktır.
 • İstihdam edilebilirliğinizi artırmak ve doğru bir iletişimle iş alınma yeteneği kazandırmaktır.
 • İş arayanlar için, iş görüşmeleri sırasında zor sorulara cevap verebilme yeteneği kazandırarak tüm görüşmelerde katılımcıların kendilerini güvenli hissettirmektir.
 • Ana dili İngilizce olmayan kişilerle iletişim kurarken global iletişime odaklanmalarını sağlamaktır.
 • Global dünyaya ait terminoloji ve dilbilgisi okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinde ayrı ayrı kazandırmaktır.
 • Kurs programı süresince belli aralıklarla katılımcılara geri bildirimler yaparak kendilerinin gelişmesini takip edebilme imkânı vermektir.
 • Katılımcıların sektörlerine uygun özel içeriklerle İş İngilizcelerini geliştirmektir.

GNR Eğitim İş İngilizcesi Kursunun Kazandıracakları

GNR Eğitim'in bilinirliliği kurumlara ve yöneticilere yönelik verdiği İngilizce eğitimiyle artmıştır. Yöneticilere yönelik eğitimin programlarının başarısının sırrı eğitim alacak katılımcıların hedef ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmesidir. Doğru bir analiz ile ihtiyaca yönelik doğru çözümler getirmesidir.

 • Şirket evlilikleri ve Şirket Satın Alımları (Company Mergers and Take Overs)
 • Şirket Organizasyonu - Yönetim Şemaları (Organizational Charts)
 • Marka Yönetimi (Brand Management)
 • İnsan Kaynakları (Human Resources)
 • Müşteri İlişkileri (Customer Relationship Management)
 • Satış ve Pazarlama (Sales & Marketing)
 • Finansal Analizler (Financial Analysis)
 • Kriz yönetimi (Crisis Management)
 • Teklif Hazırlama ve Sunum Teknikleri (Business Proposals - Presentation)
 • Toplantı Yönetimi

Programımızda hem birebir hem de online eğitim imkânı bulunmaktadır. Programa katılabilmek için hangi şehirde yaşanıldığının önemi yoktur. İstenilen yerden istenilen saatte katılım gösterilebilir. Katılımcılar kurs saatini kendileri planlayabilme imkânı bulurlar. Katılımcılarımız herhangi bir sebeple seyahat etmek zorunda kaldıklarında eğitimlerine bulundukları yerden devam edebilmektedirler. Online dersler ile eğitime ara vermeden devam edilmesini sağlar.

Katılımcılar etkinliklerinde, sunumlarında, söyleşilerinde, mülakatlarında olay canlandırmalarıyla özel hazırlık yapma imkânı bulabilmektedir. Bir topluluk veya bir kişi karşısında yabancı dilde konuşmaya zorlananlar için özel planlanmış konuşma odaklı dersleri, akıcı ve özgüvenli konuşmanızı sağlar.

Eğitim süresinde belli aralıklarla katılımcıya geri bildirimler yapılır. Böylece katılımcılar dil becerilerinin ne aşamada geliştirdiğini takip edebilirler. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme ile ilgili ayrı ayrı geri bildirimler yapılmaktadır. Aynı sektörden olup grup dersi almak isteyenlere fiyat avantajı sunulmaktadır.

GNR Eğitimin tüm eğitim programları konuşma odaklıdır. Hiç İngilizce bilmeyen katılımcılarını Temel İngilizce Eğitim programında ilk ders gününün 1.dakikasından itibaren konuşturarak yabancı dili geliştirir. 3 ay gibi kısa bir sürede konuşabilir hale getirir.

Bir yabanı dil sadece konuşarak öğrenilebilir ilkesi ile İş İngilizcesi kursumuz da konuşma odaklıdır. Gramer kuralları, iş İngilizcesi prosedürleri, cümle yapıları, özel iş kelimeleri, genel kelimeler konuşurken öğrenilir. Eğitimin kapsamında öğrenilenler kalıcı olarak öğrenilir. Bunun sebebi eğitim metodudur. Katılımcılara ezberlemeden aktif olarak öğrenilmesi sağlanır.

GNR Eğitim kurulduğu günden bu yana patenti sadece kendisine ait olan özel bir metod ile yabancı dil eğitimi vermektedir.

 

 

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı