Mesleğinize Göre Özelleştirilmiş Kurumsal İngilizce Eğitimi

Yabancı dil eğitiminde öğrenme çözümleri her bir birey için öğrenmeyi optimize edebilecek ve kişisel hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak şekilde geliştirilmelidir.

Mesleğinize Göre Özelleştirilmiş Kurumsal İngilizce Eğitimi.

Hepimiz farklıyız. Bedenlerimiz, ilgi alanlarımız, saç rengimiz... Ve  evet yeni bilgi edinme ve bir şeyler öğrenme şeklimiz de. Bu nedenle de söz konusu eğer bir şeyler öğrenmekse kullandığımız öğrenme yöntemlerinin bireysel ihtiyaçlarımıza ve stillerimize uygun olması gerekir. Eğer bu mümkün değilse uyarlanması önemlidir.

Bir an için okul sıralarına döndüğünüzü hayal edin. İngilizce sınavına hazırlanıyorsunuz. Öğretmeniniz, etkin ve kalıcı bir öğrenme için bilgi kartları kullanmanızı, ses kayıtlarını dinlemenizi veya ders notlarını kendinize göre tekrar yazmanızı isteyebilir. Ancak gerçek şu ki, söz konusu yabancı bir dili öğrenmek olduğunda tek bir yöntem herkes için işe yaramayabilir.

Yapılan son dil araştırmalarına göre dünyadaki her dört kişiden biri İngilizce konuşmaktadır. Bu verilere göre ana dili İngilizce olmamasına rağmen İngilizce konuşanlar, ana dili İngilizce olanlardan ¼ daha fazladır. Şaşırtıcı olmayan şekilde bu, eğitim kurumlarının sadece çok sayıda öğrenciye değil, aynı zamanda çok çeşitli öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına da hitap etmesi gerektiği anlamına gelir.

Yabancı dil eğitiminde öğrenme çözümleri her bir birey için öğrenmeyi optimize edebilecek ve kişisel hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak şekilde geliştirilmelidir.

Şimdi hayal edil! Havacılık endüstrisinde çalışan bir profesyonelsiniz. İşiniz gereği de destek masasında müşterilerle etkili şekilde iletişim kurmanız gerekiyor ya da dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarınızla birlikte bir kabin ekibinin parçasısınız. Her iki durumda da muhtemelen tek ortak dilde, İngilizce olarak iletişim kurmanız gerekecektir. İşinizde kullanmanız gereken İngilizce’nin yani dil ihtiyaçlarınızın ilaç veya finans endüstrisinde çalışan bir profesyonelden oldukça farklı olacağı kesin. İletişim kurarken kullanacağınız kelimeler bile genel İngilizce’den bambaşka olacaktır. Peki, bu nasıl mümkün olacak? Elbette özelleştirilmiş, kişisel hedef ve ihtiyaçlara uygun kurumsal İngilizce dil eğitimi ile!

Size uygun bir İngilizce kursunun her bir öğrenme deneyimini alakalı ve anlamlı hale getirmesi, bunun için de kişiye özel dil eğitimine olan ihtiyacı anlaması gerekir. Aşağıda kurumsal ingilizce eğitimi içeriğinin kişilerin ihtiyaçlarına, çalıştıkları endüstriye, iş yerindeki pozisyonlarına ve şirketlerine göre uyarlanması için izlenmesi gereken 4 adım bulunuyor.

Dil eğitimi programınızı özelleştirmek için 4 adım:

Hedefler Belirlenmeli

Herhangi bir başarılı dil eğitimi programının uygulanmasının ilk adımı, şirketin kilit hedeflerinin neler olduğunu ve dil programının bu hedeflere ulaşmalarına nasıl yardımcı olacağını belirlemektir. Bu hedefler daha sonra başarı için gerekli planları oluşturacaktır.

Bu aşamada etkili iletişim kritiktir. Programın yönü ve odağı bu süreçte şekillenir.

Değerlendirme Yöntemi Oluşturulmalı

Hedefler ve ihtiyaçlar belirlendikten sonra, şirketin hedeflerine ne zaman ulaşılabileceği değerlendirilmelidir. Bu hedeflerin kişiselleştirilmesi ve ulaşılabilir olmasını sağlamak için dil testi yoluyla her bir öğrencinin seviyesini bilmek önemlidir. Birisine yürümeden önce koşmasını öğretmeyi denemek, başarı için beklenmedik bir formüldür.

Bu ilk test süreci, her iki tarafın da şirketin mevcut dil yeterliliğinin ne olduğu ve bir sonraki adımı en iyi nasıl atacağı konusunda güçlü bir anlayış kazanmasına yardımcı olacaktır. Zaten bu aşamada kişiselleştirilmiş bir değerlendirme testi sunmak çok önemlidir. Bir dilde akıcılık, şirketin genel verimliliği için kritik önem taşıyorsa, test düzeyi bu ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bazı bireylerin pozisyonları gereği karmaşık belgeleri okuyabilmesi ve yazabilmesi gerekebilir. Bazı bireylerin ise ihtiyacı sadece açık, akıcı sözlü iletişimdir. Her çalışanın pozisyonuna göre maksimum üretkenlik gösterebileceği bir metod oluşturulması bu açıdan önemlidir.

Özel İhtiyaçlara Özel Çözümler

Farklı kuruluşlar veya büyük bir kuruluştaki muhtemelen farklı ekipler farklı çözümlere ihtiyaç duyabilir. Kurumsal yabancı dil eğitim programında, belirli bir sanayi, iş rolü veya şirkete özel kelime başarı için hayati önem taşımaktadır. Hedefler yönetilebilir olmalı ve öğrencinin özel iş sorumlulukları ve hedefleri ile ilgili olmalıdır. Bu, çok çeşitli öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli, esnek ve ilgi çekici içeriklerle gerçekleştirilebilir.

Sonuç ve Raporlama

Son olarak, bu hedefler belirlendikten sonra, çalışanların başlangıçtaki dil seviyeleri test edilip uygun dil programı uyarlanmalı ve program zamanında teslim edilmelidir. Ama durun henüz bitmedi! Biliyorsunuz ki öğrenme sürekli olmalıdır.

Yabancı dil öğrenirken yaşanan en büyük sorunlardan biri gerilemedir. Bu tarz bir gerilemenin izlenmesi ve önlenebilmesi için bir raporlama mekanizmasına sahip olmak çok önemlidir. Özelleştirilmiş iyi bir yabancı dil kursu buna sahip olmalıdır. Kişiselleştirilmiş motivasyon mesajları ve hedef hatırlatıcı sözler öğrencilere gönderilebilir. Bu, mevcut binlerce saatlik içeriği keşfetmeye motive etmek amacıyla onları cesaretlendirmeye yardımcı olur . Bu sayede merakları tetiklenebilir ve öğrenciler çalışma hedeflerine ulaşabilirler.

Sonuç olarak, yeni bir dil öğrenirken “herkese uyan tek bir çözüm” yoktur ve dil eğitim programınız herkesle aynı olmasa da olur. Önemli olan size özel olması.

Tıpkı öğrenme şekliniz gibi; dil eğitimi sağlayıcınız şirketinize özel gereksinimlerinize uyum sağlayabilmelidir. Kurumsal İngilizce eğitim programının ilgi çekici olması ve çalışanların ihtiyaçlarına tamamen uyarlanması sağlanmalıdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz dört aşamalı süreç ile kurumsal dil eğitimi her öğrenci için eğlenceli ve kişisel hale getirilebilir. Bu şekilde farklı ihtiyaçları olan yüzlerce hatta binlerce öğrenciye hitap edilebilir.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı