İyi Bir İngilizce Kursuna Nasıl Karar Verilebilir?

Günümüzde İngilizceyi öğrenmek için birçok kurs alternatifi bulunmaktadır. Birçok kursun kendine ait metodu bulunmaktadır. Karar vermeyi zorlaştıracak kadar çok alternatif bulunmaktadır. Eğitim kurumuna karar verdikten sonra bireysel mi grup dersleri mi online dersler mi olmalı diye karar verilmesi gerekiyor. Bu yazımızda sana karar vermeni kolaylaştıracak irdeleme konularından bahsedeceğiz.

İyi Bir İngilizce Kursuna Nasıl Karar Verilebilir?.

Öncelikle İngilizce kurslarında konuşma odaklı eğitim kurumlarını seçmelisin. Gramer kurallarını konuşurken sana öğretecek eğitim kurumlarını belirlemelisin. Yeni konuşmaya başlamış bir çocuğu düşün. Çocuklar hiçbir dil kuralı bilmeden kelime kelime konuşmaya başlarlar. Sonra birkaç kelime ile kısa ve basit cümleler kurmaya başlarlar. Gramer kurallarını eğitim ve öğretim hayatlarında öğrenmeye başlarlar. Gramer bilgisi bilmemek konuşabilmelerine engel olmamaktadır. Bu yüzden sana konuşarak öğretmeyi hedefleyen eğitim kurumlarını ve metotlarını seçmelisin.

Konuşma odaklı İngilizce Kurslarını belirledikten sonra metotlarındaki farklılıkları incelemesin. Nasıl bir yöntemle öğretiyorlar. Metotları ile ilgili ücretsiz deneme dersi seçeneği sunup sunmadıklarını araştırmalısın. Bu ders ile ilk ders de konuşarak başlayıp başlayamayacağını fark etmiş olursun. Hiç bilmeden beni nasıl konuşturacaklar diye düşünebilirsin. Kendi dilinde yeni konuşmaya başlayan biri değilsin. Bir yetişkin olarak basit bir cümle nasıl kurulabileceğinin farkındasın. Bu yüzden deneme dersinde basit İngilizce cümlelerle konuşturulmaya başlanıp başlanmadığını gözlemleyebilirsin.

İngilizce kursuna karar verirken Temel İngilizce veya Günlük Konuşma İngilizcesi gibi ayrıntılara dikkat edebilirsin. Ne kadar sürede sana günlük yaşantında konuştuğun şeyleri konuşabilme yeteneği kazandırılacak?

İyi bir İngilizce kursuna gitmek için o eğitim kurumu ile aynı şehirde olmana artık gerek yok. Konuşma odaklı eğitim kurumlarının online eğitimleri olmaktadır. Böylece hangi şehirde yaşarsan yaşa istediğin saatte istediğin yerden uzaktan bağlantı ile eğitim alabilirsin.

İngilizce eğitimleri bireysel ve grup dersleri olmak üzere iki şekilde olmaktadır. Grup derslerinde kişi sayısının ne olduğunu araştırmalarında sorabilirsin. 4-6 kişiden fazla olmamasına dikkat etmelisin. Konuşma odaklı eğitim kurumlarında kişilerin konuşarak öğrenmesi gerektiğini unutmamalısın. Fazla kişi senin daha az konuşmana sebep olur.

İngilizce kursunun dil seviyeni nasıl belirlediğine dikkat edebilirsin. Geçmiş yıllardan bugüne eğitim kurumlarında yaşanan sorunlardan biri grup derslerinde kişilerin aynı seviyelerde olmamasıdır. Her yabancı dilin başlangıç, orta düzey ve ileri düzey seviyeleri bulunmaktadır. İngilizce dil eğitiminde 6 seviye bulunmaktadır. Bu etaplar sırasıyla, Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced’dir. Bazı etapların kendi içinde de farklı kurları bulunmaktadır. Grup derslerinde sıkıntı burada yaşanmaktadır. Elementary etabının iki seviyesi vardır. Bu yüzden seviye tespit sınavının nasıl yapıldığını araştırmak önemlidir.

GNR Eğitim ve GNR Metodu

GNR Eğitim konuşma odaklı bir eğitim kurumudur. İlk günde ilk dakikadan itibaren İngilizce konuşturularak katılımcıların yabancı dili geliştirilir. Kelime bilgileri düzenli olarak desteklenir. Dil bilgisi kuralları konuşma içerisinde öğretilir. İlk günden itibaren hedef katılımcıların diyalog kurabilme yeteneğini geliştirmektir. Günlük konuşmaları İngilizce yapabilme yeteneğini kazandırmaktır. Türkçe günlük konuşmaları yapabilme yeteneği kazandırmak önceliğidir.

GNR Doğal Tekrar Yöntemi insanların başarısızlık korkusu olmadan, sistemli bir şekilde konuşarak yabancı dillerini geliştirmesini sağlar. Eğitmen kişileri doğru bir şekilde korkularını yenecek şekilde yönlendirir. Özgüvenle akıcı konuşmaya çabalamasına önem verilir. Aktif öğretilir.

Katılımcıların 12 haftada konuşmaya başlaması hedeftir. Hiç bilmeyen katılımcıları da 12 hafta sonunda konuşabilenler arasına kazandırılır. Cümleler kurarak konuşma becerisi geliştirilir. Bir derste 600’den fazla cümle kurulur. Sistemli ve düzenli olarak kelime dağarcığı geliştirilir. Hedef herkesin kalıcı öğrenmesidir. Kelimeler ve cümle kalıpları etkili tekrarla konuşturularak öğretildiğinden kalıcı olarak öğrenilir.

Grup derslerinde aynı etabın aynı kurundaki kişiler olmaktadır. Bu yüzden kişilere özel içerikler oluşturulur. Bireysel derslerde kişisel içerikler oluşturulmaktadır. Eğitim planlaması öncesinde, eğitim alacak tüm kişilere İngilizce Seviye Tespit Sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonucunda kişinin hem hangi etapta olduğu hem de o etabın hangi kurunda olduğu belirlenir. GNR Eğitim’in özel sistemi ile aynı etap içerisinde kura uygun yabancı dil eğitimi verilmektedir.

GNR Metodu “Duy-Tekrar et” şeklinde yinelemelerle yabancı dil geliştiren bir kurumdur. Öğretilen bilgilerin kalıcı öğrenilmesini hedefler. Davranışçı Öğrenme Ekolü’ne göre öğretme gerçekleştirilir. Katılımcıların kendi hayatlarından, ifadelerinden yola çıkarak İngilizce bilgileri yaşayarak ve yaparak gerçekleştirir. Duyusal etkileşimler kullanılarak cümlelerde anlamlar oluşturma yeteneği geliştirilir. İlk günden itibaren öğrenilen her bilgi konuşarak pekiştirilir. Düşünsel ve duyusal olarak derse konsantrasyonlarının yüksek olması sağlanır. Eğitimciler, katılımcıların motivasyonunun sürekliliğini sağlamaya özen gösterirler. Konuşarak geliştirildiği için katılımcının pasif kalma şansı yoktur. Konuşarak öğrenilenler kalıcı olarak hafızaya yerleşir. Patenti sadece GNR Eğitim Danışmanlığa aittir. Tüm yabancı iller taklit ve tekrarlama ile kısa sürede geliştirilir. Tüm duyusal etkileşimler dikkate alınır.  

GNR Eğitim, GNR Metodu ile ilk günden itibaren konuşturarak yabancı dil eğitimi vermektedir. Ücretsiz deneme dersi ile katılımcıları kayıt öncesinde de bunu deneyimleyebilmektedirler. İngilizce herkesin kulak aşinalığı olduğu bir dildir. Bu yüzden ilk günün ilk dakikasından itibaren konuşturacağının güvenini vermek için kulak aşinalığı olmayan Rusça ile deneme dersini tamamlamaktadır. Rusça dünyada en zor öğrenilen yabancı dillerden biridir. Aynı zaman da Almanca, Fransızca veya Arapça gibi de kulak aşinalığı olmayan bir dildir. İlk deneme dersinde hiç bilinmeyen Rusça’da basit cümlelerle konuşulabildiğinin güveni kazandırılmaktadır. Böylece katılımcılar güvenle derslere kayıt yaptırmaktadır.

GNR Eğitim’de hem grup dersleri hem de Bireysel İngilizce Eğitimi verilmektedir. Grup dersleri 3-6 kişi arasındadır. Dil seviyeleri aynı olduğundan herkes eşit miktarlarda katılım gösterir.

Online İngilizce kursu bulunmaktadır. Katılımcılar kendi programlarını yapabilmektedirler. İstedikleri şehirden veya yerden istedikleri saatte katılım gösterebilmektedirler.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı