Intermediate Seviyesinde Konuşma Pratiği

Uluslararası bir dil olan İngilizceyi öğrenirken Intermediate seviyesinde dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar kendini geliştiren birçok kişi konuşmaya teşebbüs ettiklerinde konuşamamaları ile yüzleşirler. Genellikle dilbilgisine öncelik vererek öğrenmeye çalışanların çok fazla yüzleştiği bir durumdur.

Intermediate Seviyesinde Konuşma Pratiği.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) tarafından belirlenen İngilizce dilbilgisi seviyeleri harflerle A1, A2, B1, B2, C1 ve C2, kelimelerle Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate ve Advanced olarak tanımlanmaktadır.

CEFR tarafından Pre-Intermediate (B1) ve Intermediate (B2) düzeyleri olmak üzere Bağımsız Kullanıcı olarak belirlenmiştir. Upper Intermediate (C1) ise Yetkin Kullanıcı olarak belirlenmiştir.

B1 veya B2 seviyesinde okuma ve yazma becerisi çok iyi olup konuşma becerisi kötü olan birçok kişi bulunmaktadır. Günümüzde iş ve okul hayatında yabancı dil kriterleri arasında konuşma becerisi aranan bir özelliktir. CEFR tarafından belirlenen B1 ve B2 seviyesinde konuşabilme becerisine sahip değilsen bu yazımızda sana nasıl pratik yaparak kendi geliştirebileceğinden bahsedeceğiz.

Pre-Intermediate Düzeyinde Olanların Sahip Olması Gereken Beceriler

 • Mesleği ve günlük hayatında olanlarla ilgili en çok kullanılan kelimeleri okuyup anlaması gerekmektedir.
 • Mesleği, günlük hayatı, deneyimleri ve görüşlerini yazabilir durumda olmalıdır.
 • Günlük hayatı ve mesleği ile ilgili podcastleri, videoları, radyoları ve televizyon programlarında dinlediklerini yavaş bir anlatımda anlıyor olması gerekir.
 • Ailesi, hobileri, işi, günlük yaşantısı hakkında konuşabilmelidir.
 • Hayallerini, deneyimleri, tavsiye edeceği şeyleri basit cümlelerle sözlü anlatabilmelidir.
 • Bir kitabın veya filmin konusunu aktarabilmelidir. Ayrıca izlenimlerini, etkilendiği sahneleri belirtebilmelidir.
 • Rüyalarını, tecrübelerini, şahit olduğu olayları kısaca açıklayabilir durumda olmalıdır.
 • İlgi alanları ve iyi bildiği konular hakkında birbiri ile bağlantılı cümleler yazabildiği bir metin hazırlayabilmelidir.

Intermediate Düzeyinde Olanların Sahip Olması Gereken Beceriler

 • Yaşantısı, geçmişi, görüşleri ve ilgi alanları ile ilgili makaleleri ve raporları okuyup anlamalıdır. Çağdaş edebi eserleri okuyarak anlayabilmelidir.
 • Birçok konuda anlaşılabilir metinler yazabilmelidir. Bir konu hakkındaki olumlu veya olumsuz düşüncelerini sözlü veya yazılı aktarabilir olmalıdır.
 • Kendi uzmanlık veya ilgi alanları ile ilgili teknik konuları anlayabilme ve aktarabilmeye başlamalıdır.  
 • Anadili İngilizce olan kişilerle belli bir mertebede akıcı konuşarak iletişim kurabilmelidir. İletişim kurarken karşı taraf kendisini anlamada zorlanmamalıdır.
 • Güncel konularla ilgili konuşmaları, sunumları, metinleri takip edebilmelidir.
 • Hayatın içinden olan tüm programların çoğunu ve filmleri anlayabilmelidir.
 • Deneyimleri ile ilgili önem verdiği hususları yazabilmeli ve mail gönderebilmelidir.
 • Uzmanlık alanı ile ilgili konular hakkında temel tarifleri anlaşılabilir bir dille yazabilmelidir.
 • Bilgi sahibi olduğu konularda kendi görüşlerini açıklama becerisine sahip olmalıdır.
 • Öğrendiği anadili konuşan insanlarla zorlanmadan anlaşabilmeli ve iletişim kurabilmelidir.
 • Gündemdeki siyasi ve ekonomik konular hakkında görüşler ifade edilebilmelidir.
 • İş yerinde sunum hazırlama yeteneği olmalıdır. Bazı iş yerlerinde anlatması da beklenmektedir.

İngilizce Konuşabilmek için Aktif Öğrenerek Harekete Geçmelisin

Yabancı dili belli bir düzeye gelip konuşamadığımızda sorunlarımızı iyice belirlemeliyiz. Eksikliklerimizin farkında olmalıyız. Kendimize hedefler koymalıyız. Bunun için sana tavsiyelerimiz aşağıdadır.

 • B1 ve B2 düzeyinde konular hakkında kelime bilgisine sahip olup olmadığını değerlendirmelisin.
 • Konuşamama sorunlarını iyi analiz etmelisin.
 • Dinlediğini anlayabilip anlayamadığını, okuduğunu iyi anlayıp anlayamadığını iyi analiz etmelisin.
 • Mesleki veya ilgi alanlarında düşünerek yavaşta olsa cümleler yazıp yazamadığını belirlemelisin. Konuyu yazarken bir bütün olarak yazıp yazmadığını analiz etmelisin.
 • Konuşma pratiğine nereden ve nasıl başlayacağını belirlemelisin.
 • Konuşma becerini geliştirirken diğer hangi beceriden destek alarak kendini geliştirebileceğini belirleyip seçmelisin.
 • Seçimlerini aktif bir biçimde uygulamalısın.
 • Seçimlerini uygularken etkili tekrar yapmalısın.
 • Bilgi sahibi olman gereken gramer konularını konuşarak geliştirmelisin.

Intermadiate düzeyinde olup konuşamayanlar A2 düzeyinde iletişim kurabilme yeteneğimizi değerlendirmelidir. B1 veya B2 düzeyinde okuma, yazma ve dinleme becerisinde iyi olabilirsin. Eğer aşağıda belirttiğimiz becerilerini konuşarak geliştirmemişsen zorlanmaya devam edersin.

Önce A2 düzeyinde bildiklerini sesli olarak aktarabilme yeteneğini kazanmalısın. Basit cümleleri kendi kendine bile olsa sesli olarak söyleyebilmelisin.

 • Temel Kullanıcı düzeyindeki kelimeleri bilip bilmediğini, cümlede kullanıp kullanamadığını, bu kelimeleri okuduğunda anlayıp anlayamadığını iyice tespit etmelisin.
 • Kısa ve basit cümleleri anlayıp anlamadığını, kavrayıp kavrayamadığının farkında olmalısın. İlanları, kullanım kılavuzlarını, menüleri anlayıp aktarabiliyor musun?
 • Kısa cümlelerle sözlü anlatım yapma yeteneğini değerlendirmelisin. Eğitimini, aileni, günlük rutinlerini sözlü olarak basit cümlelerle söyleyebilme yeteneğin olmalıdır.
 • Temel kullanıcı düzeyinde akıcı olarak konuşabilmeyi hedeflemelisin.

B1 ve B2 İngilizce Düzeyinde Konuşabilmek İçin Yapılması Gerekenler 

 • Her akşam 10 dakika uyku öncesi kitap okunmalıdır. Kitap okurken bilinmeyen kelimelere sözlükten bakmamalısın. Okuduğunu anlasan da anlamasan da sadece okumalısın. Orta düzeydeki cümle yapılarına beyninin aşina olması için okuma yapmalısın. Beynin çalışma sistemi okunan cümlelerin matematiğini kodlamaya başlar. Farkında olmadan öğrenirisin. Akıcı konuşmaya başlamanın en etkili yardımcı metotlarından biridir.
 • Temel kullanıcı düzeyine ait tavsiyelerimizi yapmalısın. Özellikle mesleki veya ilgi alanlarındaki yazıları internet sayfalarında okuyabilirsin. Okuduğun metinlerdeki basit cümleleri 5 kez kendine etkili tekrar yapabilirsin. Örneğin eğitim aldığın konuda mutlaka konu tarifleri vardır. Bunları farklı 5 web sayfasında inceleyebilirsin. Konu ilgili aynı kelimeler kullanılacaktır. Aşağı yukarı tariflerde aynı olacaktır. Bu da senin 5 kez etkili tekrarı yapmanı sağlayacaktır. Kelimeleri öğrenmeye başlarsın. Sonrasında kendi sesinle beynin duyacağı şekilde kendine basit cümleler kurabilirsin.
 • B1 düzeyinde olanların seyahat ederken basit cümlelerle kendini ifade edebilir durumda olması gerekir. Bu yüzden seyahat ederken kullanılabilecek diyalogları inceleyebilirsin. Bu diyologları karşında biri varmış gibi önce sormalısın. En az 5 kez aynı soruyu karşında biri varmış gibi sormalısın. Sonra sana sorulmuş gibi cevapları vermelisin.
 • Seyahat etmek istediğin bir ülke veya şehir belirleyebilirsin. Bu ülke ile ilgili önce Türkçe sayfaları okumalısın. Bu ülke veya şehir hakkında öncelikle kendi dilinde ayrıntılı bilgi sahibi olmalısın. Sonrasında bu şehir veya ülkeyi Türkçe kendine anlatmaya başlamalısın. Önce kendi dilinde bu yeri çok iyi anlatabilir durumda olmalısın. Hafızana bu yer ile ilgili tüm bilgiler ayrıntılı yerleşsin. Sonra bu yer ile ilgili farklı 5 web sayfasını okuyabilirsin. Bildiğin yerlerin nasıl tarif edildiğini veya bahsedildiğini iyice gözlemlemiş olursun. Bu çalışmayı yaptıktan 1 hafta sonra kendine bu şehir veya ülkeyi anlatmaya çalış. Yazmaya çalış.
 • Uzmanlık alanına göre konu belirleyebilirsin. Bu konu ile ilgili önce kendi dilinde iyice bilgi sahibi olarak kendine Türkçe anlatabilir duruma getirmelisin. Bu yüzden uzun konu anlatımlarından önce eğitiminle ilgili kısa konu anlatımları seçmelisin. Sonra en 5 web sayfasında bu konuyu okuyup kendine İngilizce anlatmaya başlamalısın. Uzmanlık alanınla ilgili videoları, podcastleri dinlemelisin.
 • Keyif alarak izlediğin bir filmin konusunu önce kendine kendi anadilinde sesli anlatmaya çalış. İstersen yazarak da anlatabilirsin. Sonrasında bu film ile ilgili farklı yazıları inceleyebilirsin. İncelemeleri tamamlamandan bir hafta sonra kendine bu filmi sanki karşında biri varmış gibi anlatmaya çalışabilirsin. Bu çalışmayı çok sevdiğin bir kitap için de yapabilirsin.
 • İngilizce yayın yapan haber kanallarını izleyebilirsin. Bu kanallarda gündemdeki haberler hakkında nasıl bahsedildiğini kulağını vererek dinleyebilirsin. Sonra bu gündemdeki konularla ilgili gazete sayfalarından haberleri okuyabilirsin. Sonra konuşma pratiğini yapabilirsin.
 • B1 ve B2 seviyesinde mutlaka bilinmesi gereken kelimelerin listesini yapmalısın. Ezberlemeden öğrenmeye çalışmalısın. Her öğrendiğin kelime ilgili cümle kurup kendine söylemeye çalışmalısın. Dijital sözlüğünün bu kelime ilgili örnek cümlelerini okuyup sesli dinleyebilirsin. Sonra bu kelimenin verildiği örnek cümlelere etkili tekrar yapabilirsin.
 • B1 ve B2 düzeyinde olanların bilgi sahibi olması gereken gramer kuralları hakkında fikir sahibi olabilirsin. Dikkat edersen çalış demiyoruz. Fikir sahibi olmalısın. Orta düzeyde olanların hangi gramer kurallarının düzeyinde konuşabilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olursun. Pratik yapacağın cümleleri seçip, seçimlerin üzerine aktif olarak konuşmaya çabalamalısın.
 • Akıllı telefonun varsa sohbetli kelime oyunları oynayabilirsin. Kelime oyunlarında B1 veya B2 düzeyi seçimi yapılabilenleri var. Bunları oynayabilirsin. Senin gibi geliştirmek için oynayan kişilerle yazışabilirsin.
 • Hobilerine göre ünlü birinin biyografisini okuyabilirsin. Röportajlarını seyredebilirsin. Sonrasında kendine bu kişiyi anlatmaya çalışmayı unutmamalısın.
 • Intermediate seviyesinde konuşarak yabancı dil geliştiren eğitim kurumlarından faydalanabilirsin. Günümüzde gramer kurallarını konuşurken geliştiren eğitim kurumları bulunmaktadır. GNR Eğitim olarak konuşma pratiğine başladığımız andan itibaren katılımcılarımızın İngilizce cümleler kurmaya başlatırız. Akıcı olamadığı gramer konuları üzerine aktif sözlü anlatım yapmasına odaklanır ve geliştiririz. B1 ve B2 düzeyinde konuşması gereken tüm konular üzerine akıcı iletişim kurmasını sağlayacak kelimeler üzerinden sohbet edilir. İlk dakikadan itibaren sadece İngilizce konuşulur.

Herkesin yeni bir şeyleri öğrenme alışkanlığı farklıdır. Kimi işiterek daha iyi öğrenir. Kimi görerek öğrenir. GNR Eğitim olarak katılımcılarımızın öğrenme hızının en iyi olduğu duyu sistemine göre içerikler hazırlarız. Böylece hedefimize daha hızlı ulaşırız. Katılımcılarımız kendi arkadaşlarıyla pratik yapıyor gibi hisseder. Tek fark bir eğitmenle yapmasıdır. Konuşmakta zorlandığı kısımlara kolayca konuşabilme yeteneği kazandırılır.

Özellikle kariyer veya eğitimin için akıcı konuşmaya ihtiyacın varsa bu yazımızı okuduktan sonra internet sayfamızda İş İngilizcesi veya Akademik İngilizce Eğitimi sayfalarımızı inceleyebilirsin. Kısa sürede öğrenme amacına göre kendini geliştirebilirsin.

Orta düzeyde yabancı dil becerilerini geliştir sen de en yakın zamanda B1 veya B2 seviyesinde iletişim kurmaya başla…

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı