İngilizcenin Akıcı Konuşmaya Başlandığı Intermediate Seviyesi Konu Başlıkları

Intermediate kişilerin kendi meslekleri ile ilgili İngilizce sunumlar yapabildiği, mailleri okunup cevaplayabildiği ve yurt dışında şirketini temsil edilebildiği orta derece İngilizce dil seviyesidir. Bu etabı veya kuru tamamlamış olan kişiler orta seviye dil bilgisine sahip olmaktadırlar.

İngilizcenin Akıcı Konuşmaya Başlandığı Intermediate Seviyesi Konu Başlıkları.

İngilizce Intermediate kurunu tamamlamış olanlar veya yeterlilik sınavlarında seviyesi Intermediate olanların kazandığı beceriler sınıflandırılmıştır. Intermediate seviyesi bireylerin "İngilizce biliyorum ve akıcı konuşabiliyorum" diye söylemeye başladıkları bir seviyedir.

Intermediate seviyesinde akıcı İngilizce konuşmaya başlanabilmesi için bireylerin İngilizceyi aktif öğrenmeye başlamış olmaları gerekmektedir. Temel ve başlangıç seviyelerini pasif öğrenenlerin Intermediate düzeyinde konuşabilmeleri zor olmaktadır. Çünkü konuşma pratiği yapmadan sadece gramer kuralları öğrenildiğinde aktif bir öğrenme olmamaktadır. Çocuklar ana dillerini gramer kuralı öğrenmeden konuşmaya başlarlar. İngilizce öğrenilen her bilgi konuşma pratiği yaparak öğrenildiğinde kalıcı öğrenilebilir. Temel ve başlangıç seviyesinde en basit cümlelerle konuşarak pratik yapanlar orta seviyeye geldiklerinde akıcı konuşabilme yeteneklerini daha da geliştirebilirler.

Geçmişten günümüze "İngilizce biliyorum ama konuşamıyorum" diye söyleyen kişilerin çoğu dil seviye tespit sınavlarında seviyeleri Intermediate olup konuşamayanlardır. İngilizceyi aktif öğrenenler aşağıda belirttiğimiz becerileri orta düzeyi tamamlayanlar yapabilmektedirler. Ama pasif öğrenenler maalesef yapamadıklarından "Biliyorum, ama konuşamıyorum." derler. Bunun nedeni de önceki seviyelerde sadece gramer kuralı öğrenip sadece okuma ve yazma becerileri gelişmiştir. Konuşarak geliştirilmediğinde maalesef bilgileri aktifleştirmek çok zor olmaktadır. Bu da akıcı konuşmayı engellemektedir.

Intermediate Seviyesindeki Kişilerin İngilizce Becerileri

İngilizce konuşanlar ile anlaşabilir ve karşılıklı diyaloglar kurabilirler.

Hem basit cümlelerle akıcı konuşabilirler. Hem de karmaşık cümleler ile iletişim kurabilirler.

Umutlarını ve hedeflerini tarif edebilirler.

Kelime bilgisinde sıkıntı yaşamazlar. Ama kelimelerin telaffuzları ile ilgili eksiklikleri olabilir.

Fikir ve görüşlerini hem anlatabilirler. Hem de dinlediklerini anlayabilirler. Karşılıklı iletişimlerini sürdürebilirler.

Akademik yazıları okuyup anlayabilirler. İngilizce günlük tutabilirler.

Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri orta seviyededir.

Günlük yaşantıları, geçmişleri, gelecekleri ile ilgili konuşmaları rahatlıkla yapabilirler.

Alışveriş ve rezervasyonlar yapabilirler. Banka işlemlerini yapabilirler. Çağrı merkezleriyle rahatlıkla konuşabilirler.

Bildikleri bir konu hakkında detaylı tarif yapabilirler. Soru sorabilirler. Kendilerine sorulan soruları cevaplayabilirler.

Gündemdeki ekonomik ve siyasi konular hakkında görüşlerini aktarabilirler.

Medyadaki haberleri okuyup anlayabilirler. Kendileri de basit bir haber yazabilirler.

İlgi alanları, uzmanlık alanları ile ilgili temel tarifleri anlaşılabilir bir dille yazabilir ve aktarabilirler.

Bir konu hakkında olumlu ve olumsuz düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak aktarabilirler.

Güncel konularla ilgili içerikleri, web sayfalarını, sunumları takip edebilirler. Afiş, slogan hazırlayabilirler. 

Yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilecek yeterli İngilizceye sahip olurlar. Pasaport ve vize ile ilgili bilgileri rahatlıkla anlayabilirler.

Farklı konularda tartışmalara katılıp fikirlerini aktarabilirler.

Deyimsel kalıplar kullanmaya başlarlar.

Günlük anlatım dilinde olan yayınları dinleyip takip edebilirler.

Özgeçmiş hazırlayabilirler.

Uzun kapsamlı mailleri okuyup cevap yazabilirler.

Yurt dışında şirketlerini temsil edebilirler.

Kendi meslekleri ile ilgili sunum hazırlayabilirler.

Okudukları makaleler hakkında topluluk önünde bir konuşma gerçekleştirebilirler.

İngilizce Orta Seviye Intermediate Konu Başlıkları

 • Superlative Adjectives
 • Comparative Adjectives
 • Extreme Adjectives
 • Would you like…?
 • I’d like to…
 • And, or, because, so, therefore, but, however, although
 • Present Perfect (for experiences)
 • Past tense of the verb “to be”
 • Present Simple
 • Present Continuous: functions and time phrases
 • Present Continuous vs. Present Simple
 • Adverbs of frequency
 • Adverbs of Degree
 • Can I, may I, could I; can you, could you, will you, would you, do you mind, would you mind, be allowed to, would like
 • Will + be + -ing
 • Must/have to/should/ought to/ need to/needn’t/can’t/may/might/could
 • Expressing ability (could, be able to, manage to)
 • So/such
 • Passive voice
 • Be+going+to
 • Past Perfect Tense
 • Time conjuctions, (When, while, as, just as, as soon as, by, by the time)
 • Ever, never
 • Collacation with ‘get’
 • Conditionals 1st, 2nd (Tip 1, Tip 2)
 • Both, Either, Neither
 • Question Tags, Causatives have/get something done,
 • Relative Clauses
 • Future Continuous Tense,
 • Used to,
 • While, when

Konuşma Odaklı İngilizce Kursu GNR Eğitim’de bireysel ve grup dersleri bulunmaktadır. GNR Metodu ile yabancı dil eğitimi vermekteyiz. İngilizce temel dil bilgisi olmayan katılımcılarını 3 ay gibi kısa bir sürede konuşma becerisi kazandıran bir eğitim kurumudur. İlk dersin 1.dakikasında katılımcılar konuşmaya başlarlar.

GNR Eğitim’in bilinirliliği İş İngilizcesi Eğitimleri artmıştır. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak birçok kişiye İş İngilizcesi konuşma becerisi kazandırmasıdır. Eğitimlerinde sunumları, iş yazışmalarını ve raporlamaların İngilizce nasıl yapılacağını, nasıl görüş bildirileceğini ve nasıl toplantı yapılacağını öğretir. Bankacılık, finans, hukuk, enerji, bilişim, mühendislik, perakende ve mağazacılık alanlarında farklı bir terminoloji ile kuruma özel müfredat hazırlanmaktadır. İş dünyasının terminolojisi ve dilbilgisi geliştirilir.

Intermediate seviyesinde olanlara iş görüşmelerinde zorlanabilecekleri sorulara nasıl cevap verileceği öğretilir. İş mülakatlarında başarılı bir görüşme becerisi kazandırılır.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı