İngilizcede Yapılan Yaygın Hatalar

Dil insanın kendini ifade edebilme aracıdır. Özellikle profesyonel ortamlarda, ne söylediğiniz kadar, nasıl söylediğiniz de önemlidir.

İngilizcede Yapılan Yaygın Hatalar.

Grameri sıkıcı teknik bir ayrıntı, konuşmada ve yazmada emek harcamaya değmeyecek ufak bir detay olarak düşünebilirsiniz. Şu an İngilizce öğreniyor ve bu dilin gramerini anlamakta zorlanıyorsanız, kendinize çok da haksızlık etmeyin. Çünkü anadili İngilizce olan pek çok kişi sık sık hata yapıyor.

İster iş İngilizcesi için olsun, isterse günlük İngilizce, bildiğiniz dilleri layıkıyla konuşmak ve yazmak istemez misiniz?

Aşağıda; bloglarda, dergilerde, gazetelerde ve hatta çok satan kitaplarda bile karşılaşacağınız yaygın İngilizce hataları bulabilirsiniz.

Who ve Whom

Who; ‘he,’ ‘she,’ ‘it,’ ‘we’ ve ‘they‘ gibi öznel bir zamirdir. Zamir cümlenin öznesi gibi davrandığında kullanılır. ‘Whom’ ise ‘him,’ ‘her,’ ‘it,’ ‘us’ ve ‘them’ gibi nesnel bir zamirdir. Zamir cümlenin nesnesi gibi davrandığında kullanılır. ‘Who’ veya ‘whom’ kullanımı, cümlenin öznesinden veya nesnesinden bahsedilip bahsedilmemesine göre değişir.

Which ve That

En yaygın yapılan hatalardan biridir. ‘That’ sınırlayıcı bir zamirdir. Bahsettiği isim için hayati önem taşır. ‘Which’ ise ilgi cümleciklerinin başına gelir. Zorunlu olması gerekmeyen niteleyici rolünü üstlenir. ‘Which’ niteler, ‘that’ ise sınırlar.

May ve Might

‘May’ olasılık içerir. ‘Might’ ise çok fazla belirsizlik içerir. “You may get drunk if you have two shots in ten minutes,” cümlesi gerçekten sarhoş olma olasılığı içerir. “You might get a ticket if you operate a tug boat while drunk,” cümlesi ise çok uzak bir olasılık içerir.

Whether ve If

Pek çok kişi ‘whether’ ile ‘if’in birbirinin yerine geçebileceğini düşünür. ‘Whether’ iki veya daha fazla seçeneğin olduğu durumları ifade eder. ‘If’ ise hiçbir seçeneğin olmadığı durumları ifade eder. Örneğin, “I don’t know whether I’ll get drunk tonight,” ve “I can get drunk tonight if I have money for booze.”

Fewer ve Less

‘Less’ kuramsal miktarlar için kullanılırken, ‘few’ ve ‘fewer’ miktar belirtebileceğiniz şeyler için kullanılır. Örneğin, “The firm has fewer than ten employees,” ve “The firm is less successful now that we have only ten employees.”

Farther ve Further

‘Farther’ kelimesi ölçülebilir mesafeler için kullanılırken, ‘further’ her zaman ölçemeyeceğiniz soyut uzunluklar için kullanılır. Örneğin, “I threw the ball three meter farther than Bill,” ve “The financial crisis caused further implications.”

Since ve Because

‘Since’ zaman içerir. ‘Because’ ise sebep içerir. Örneğin, “Since I quit drinking I’ve married and had two children,” ve “Because I quit drinking I no longer wake up in my own vomit.”

Affect ve Effect

‘Affect’ hemen hemen her zaman fiildir (örneğin,  Facebook affects people’s attention spans), ‘effect’ ise hemen hemen her zaman isimdir (Facebook's effects can also be positive). ‘Affect’ ortaya bir etkinin çıkması demektir. ‘Effect’ ise ortaya çıkan etkinin bıraktığı izlenimdir, denilebilir.

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı