İngilizce Yeterlilik Sınavlarında Essay Konuları ve Türleri

Kariyer ve eğitim hayatımızda İngilizce dil bilgisi yeterliliğimizi tespit etmek için yapılan sınavlarda başarılı olmak için doğru stratejilerle hazırlanmak gerekir. Bu sınavlarda en önemli bölümlerden biri okuduğunu anlama ve yorumlama becerimizi gösterebileceğimiz, belli bir essay konusu veya soruları üzerine düşüncelerimizin yazmamızın istendiği bir bölümdür. Dil yetkinliğimizi ölçmek ve dil pratiğimizi kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla yapılmaktadır.

İngilizce Yeterlilik Sınavlarında Essay Konuları ve Türleri.

İngilizce Essay Konuları, İngilizce Yeterlilik Seviye Tespit sınavlarında ekonomi, sanat, sağlık, siyaset, politika, kültürel çeşitlilik, global sorunlar, insan hakları, hayvan hakları, toplumsal sorunlar, çevre sorunları, teknoloji, eğitim, eğitim sistemleri, sağlıklı yaşam, eğlence, gençlik sorunları ve seyahat gibi birçok farklı alanda olabilmektedir. Bu konular hakkındaki düşüncelerimiz ve görüşlerimizi ifade etmemiz istenmektedir. Görüşlerimizi ve düşüncelerimizi ifade ederken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Bu kurallar formatında sınavda verilen bir süre içerisinde makaleyi tamamlamamız gerekmektedir.

 • Avantaj ve Dezavantaj / Advantage and Disadvantage Essay
 • Karşılaştırma / Compare and Contrast Essay
 • Tartışma / Argumentative Essay
 • Sebep Sonuç / Cause and Effect
 • Düşünce/ Opinion
 • Problem Çözme / Problem Solution
 • Tanım / Definition
 • Süreç / Process

İngilizce Makale Yazma Becerini Geliştirme Tavsiyeleri

Belli bir konu hakkında makale yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar tüm diller de aynıdır.

Öncelikle Essay konuları dışında kendi mesleğinle veya ilgi alanınla ilgili bir şeyler yazmadaki yeteneğini değerlendirmelisin. Hafızanda çok iyi olan bir bilgiyi nasıl aktarabildiğini veya yazabildiğini değerlendirmelisin. Böylece makale yazma kurallarında eksikliklerini iyice farkına varmış olursun. Bu tavsiyemizi önce Türkçe yapmalısın. Türkçe karşında biri var gibi anlatmaya çalışmayı başarılı bir şekilde yaptıktan sonra yazmaya çabalaman daha iyi olacaktır. Farkına vardığın eksiklerini geliştirdikten sonra essay konuları ile ilgili kendini geliştirmeye başlamalısın.

İngilizce essay konuları ile ilgili Türkçe makaleler okumalısın. Bu konular hakkında Türkçe olarak ne anlatabileceğinin bilincinde olmalısın. Farklı yazılar okuyarak konulara hakim olup kendi görüşlerini anlatabilir ve aktarabilir hale gelmelisin. Örneğin çevre sorunları hakkında bir yazman gerekiyorsa senin iklimler, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, çevresel sorunlar, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olman gerekir. Türkçe hakim olmadığın bir konunun İngilizcesini yazman daha zor olacaktır.

Essay konuları ile ilgili forumları mutlaka incelemelisin. Forumlarda kısa ve öz bir şekilde görüşler yazılmaya çalışılır. Gerek Türkçe gerek İngilizce nasıl görüşler olduğunu incelemelisin. Kendine ait görüşler ve düşünceler oluşturmalısın. Böylece bir konu hakkında tüm essay türleri hakkında karışık fikirler elde edebilirsin.

Essay konuları ve türleri ile ilgili Türkçe makale yazabilme yeteneğini kazanmalısın. Bir konu hakkında akıcı konuşabilmek ve yazabilmek için hafızamızda bilgilerin çok iyi olması gerekir. Türkçe görüşlerini ve düşüncelerini yazmaya çabalamalısın. Örneğin toplumsal sorunlarla ilgili Türkçe bir yazı yazabiliyor musun? Toplumsal sorunlarla ilgili cinsiyet eşitsizliğinin, ırkçılığın, ayrımcılığın, ekonomik eşitsizliklerin sebep olduğu sorunların neler olduğunu bilip kendi görüşlerini yazabiliyor musun? Türkçe dil kurallarıyla, ifadeleriyle, bağlaçlarıyla yazarken zorlanmadan akıcı bir anlatımla yazma yeteneğini kazanmalısın. Sınavda sana verilme ihtimali olan kelimelerin Türkçesi ile akıcı bir yazı yazma yeteneğini geliştirmen İngilizce makale yazabilmeni kolaylaştıracaktır. Kendi ana dilinde yazdığın bir makaleyi sen okuduğunda paragraflar arasında uyum olup olmadığının, bütünlüğü koruyup koruyamadığının farkında olmalısın.

Essay konuları ile ilgili başkalarının yazılarını Türkçe mutlaka okumalısın. Farklı kişilerin nasıl görüşlerini aktardığının farkında olmalısın. Makale kurallarına göre nasıl bir anlatım olduğunu gözlemlemelisin. Sence yazıyı yazan ana fikrini giriş bölümünden sonuç bölümüne kadar nasıl anlatmış. Cümlelerdeki ifade zenginliğini gözlemlemelisin. Paragraflar arasında geçişler nasıl yapılıyor incelemelisin. Okuduğun yazı ile ilgili anahtar kelimeleri not almalısın. Bunların İngilizcelerini de iyice öğrenmelisin.

Türkçe makale yazdıktan sonra ana fikrini giriş bölümünde nasıl tanıttığının, ana fikrini mantıklı bir şekilde gelişme bölümünde devam ettirip ettiremediğinin, ana fikrini destekleyen detaylar verip vermediğinin değerlendirmesini yapmalısın. Yazının başlangıcından bitimine kadar tarafsız bir üslupla görüşlerini ifade edip edemediğinin farkında olmalısın. Bunu değerlendirmek için bir arkadaşından destek alabilirsin. Gelişme bölümünde görüşlerini destekleyen örneklerin konuya veya fikrine uyumlu olup olmadığını değerlendirmelisin. Senin yazını tarafsızca okuduğunda sen kendini ikna edebiliyor musun?

Türkçe makale yazabilmekle ilgili kendinden emin olduğun zaman konuların İngilizcesini çalışmaya başlayabilirsin. Birbirinden farklı birçok makale okumalısın. Aynı görüşteki kişilerin cümlelerindeki ifade zenginliklerini kıyaslamalısın. Hangi bağlaçlarla ifade ettiklerini incelemelisin. Kelimeleri öğrenmelisin. Bu makaleleri birine sesli aktarabilir hale gelmeye çalışmalısın. Anlattığımız bir şeyi yazabilmek daha kolay olmaya başlamaktadır.

İngilizce makaleler okuduğunda anlatılan bilgilerden bir soru çıkarmaya çalışmalısın. Sence hangi soruya bu bilgilerle cevap verilebilir.

Günlük yaşantındaki rutinlerine her gün makale yazmayı da eklemelisin. Gerekirse başka bir rutininden vazgeçebilmelisin. Bir takvim çizelgesi oluşturman faydalı olacaktır. Bir takvim çizelgesi başka makaleler okuyup incelemek için olmalıdır. Bir takvim çizelgesi de kendinin yazacağı makale ile ilgili olmalıdır. Çalışma odanda her zaman göreceğin bir yere yapıştırmalısın. Her gün makale okudukça ve yazdıkça işaretlemelisin. Telefonundaki takvimi kullanmamalısın. Görebileceğin ve işaretlemediğin zaman seni rahatsız edecek bir yerde olmalıdır.

Her hafta bir essay türünü seçmelisin. Karışık seçmemelisin. Öncelikle hafızanda okuduğun bilgilerin kalıcı olmasını sağlamayı hedeflemelisin. Bu yüzden bir konu başlığına odaklanarak çalışmalısın. Kendini bu konu hakkında sunum yapacağını düşünebilirsin. Topluluk karşısında sesli anlatabilir hale gelecek kadar konu hakkında bilgi sahibi haline gelmelisin. Hem Türkçe hem İngilizce anlatabilme yeteneği kazanmalısın. Sonrasında yazabilme yeteneğine geliştirmelisin. Anlatabildiğin zaman yazman daha kolay olacaktır.

İster Türkçe ister İngilizce makale yaz mutlaka kendine süre vererek yazmaya çabalamalısın. Belli bir süre içerisinde bütünlüğü koruyarak yazı yazabilme yeteneğini kazanmalısın.

Sınavda dikkat edeceğin bilgiler:

 • Soruyu veya konuyu iyi anladığından emin olmalısın.
 • Senden isteneni verilen anahtar kelimelere göre iyice inceleyip düşünmelisin. Ne anlatacağına karar vererek yazmaya başlamalısın. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini buna göre yazmalısın. Birbiri ile bağlantılı olmalıdır. Ana fikrin ile ilgili görüşlerinde bütünlük kaybolmamalıdır.
 • Düzenli cümleler kurduğun paragraflar olmalıdır. Paragraflar arasında mantık hataları olmamalıdır. Anlaşılır olmaya özen göstermelisin.
 • Verilen anahtar kelimelere göre cümlelerinde açık ve net bir anlatım olmalıdır.
 • Düşüncelerini ve görüşlerini yazarken cümlelerinde İngilizce pratiklerinin çok yönlü bir şekilde değerlendirileceğini unutmadan yazmalısın.
 • Giriş bölümünde düşüncelerini ve görüşlerini tanıtmalısın. Gelişme bölümünde tanıttığın görüşlerini açıklamaya başlamalısın. Sonuç bölümünde de görüşlerini özetleyerek ana hatlarını vurgulamalısın.
 • Giriş bölümünde tanıtmaya başladığın ana fikrinden uzaklaşmamaya özen göstermelisin. Sonuç bölümünde okuyan kişiyi ikna edecek şekilde yazmalısın.
 • Gelişme bölümünde ana fikrini destekleyen ve güçlendiren bilgiler yazmalısın.
 • Giriş bölümünden sonuç bölümüne kadar yeterli araştırma, bilgi ve gramer bilginin değerlendirildiğini unutmamalısın. Farklı ifadeler yazını zenginleştirmelisin.
 • Bağlaçlar makalelerdeki cümleleri çeşitlendirmek için önemlidir. Cümlelerinde bağlaçlar kullanarak dil yetkinliğini göstermelisin. Yazarken bağlaçlar ve farklı ifadeler ekleyerek uzun cümleler kullanma yeteneği olmalıdır.
 • Tüm giriş, gelişme ve sonuç bölümlerde tarafsız bir anlatım olmaya özen göstermelisin.
 • Senden istenen kelime sayısına uygun olarak yazmalısın.
 • Paragraflarının aynı hizada başlamasına özen göstermelisin.
 • Yazının bitiminde tüm yazını gözden geçirip düzeltmeler yapabilmek için vakit ayırmalısın.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı