İngilizce Sunum Yapabilme Yeteneği Kazanın

İş dünyasında yöneticilerin kendilerini ifade etmeleri ve işlerini doğru bir iletişimle aktarabilmesi için iyi bir iş İngilizcesine sahip olmalıdır.

İngilizce Sunum Yapabilme Yeteneği Kazanın.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısı arttıkça yöneticilerin iş İngilizcesi bilmesi daha da bir önem kazandı.

Bir işletmenin hem şirket içinde hem de dışında her türlü koordinasyonu sağlamaktan sorumlu yöneticilerin kariyer basamaklarında iyi konumlara gelebilmesi içinde etkili ifade ve sunum yeteneklerine sahip olması gerekir. Yabancı dili global iş dünyasının dilinde olmalıdır. Belki kariyerinin başında yönetilen biri olarak kariyer hedefin yönetici olmaktır. Belki de yöneticisindir kariyer hedefin üst düzey bir yönetici olmaktır. Şirket içinde her süreçte analitik inceleme özelliklerine ve fırsatları önceden görme yeteneğine sahip olmalısın. Şirketin her bölümünde konu ve sorunlara doğru bir bakış açısı ile düşüncelerini odaklaştırabilme ve düşüncelerini net ve anlaşılır ifade edebilme yeteneğine sahip olmalısın. Şirketin belirlenen hedeflerine ulaşmasında konu ve sorunları belli zamanlarda sunumla yönettiklerine ifade edebilmen çok önemlidir.

Bir yönetici ister kendi yönettiklerine sunum yapsın ister iş ortaklarına sunum yapsın, bir topluluğun önünde sunum yapmak zordur. Hele uluslararası iş ortaklarına İngilizce sunum yapmak daha da zordur.  Sunum Türkçe yapılsa da İngilizce yapılsa da olmazsa olmaz kural başarılı bir sunum olmalıdır.

Başarılı bir sunum için hangi dilde olursa olsun olması gerekenleri aşağıda yazmaya devam edeceğiz. Eğer ingilizce sunum yapılacaksa ayrıca sunum teknikleri konusunda bilinmesi gerekenler başka bilgilerde vardır. Her dilin kendine ait bir sunum kültürü vardır. İngilizce yapılan bir sunumda akıcı olabilmek için belli kurallar vardır. Giriş bölümünde gelişme bölümünde ve kapanış konuşmasında belli ifadeler kullanmak gerekir. İngilizce sunum hazırlarken ingilizce iş dünyasındaki giriş gelişme ve kapanışta kullanılması gereken cümleleri, listelemek için gereken cümleleri, görseller için kullanılan cümleleri, konu değiştirme cümleleri, soru soran kişilere kullanılacak cümleleri, soru soran kişinin cevabımızdan tatmin olup olmadığını kontrol eden cümleleri çok iyi bilmeliyiz.

Sunumu gerçekleştiren kişi katılımcıları etkileyecek iyi bir iş İngilizcesi ile sunumu gerçekleştirmelidir. Sunum konuları hazırlanırken katılımcıların iş pozisyonları göz önünde bulundurularak sunum hazırlanmalıdır. Sunumu dinleyen herkesin sunumun bir parçası haline gelmesi gerekir. Sunumun süresi önemlidir. Zamanı iyi ayarlamak lazımdır. Hazırlık bittikten sonra konuşmanın ne kadar sürdüğü analiz edilmelidir. Sunum veya toplantı için ayrılan süre bellidir. Bu süreye göre planlama yapmak profesyonelliktir. Başarılı bir sunumun en önemli kuralı düzgün konuşmamız ve zamanlamamızdır. O yüzden mutlaka hazırlık yapıldıktan sonra sanki karşımızda birileri var gibi sunumu baştan sona yapıp kendimizi gözlemlemeliyiz. Kendimize anlatırken videoya kayıt yapmak çok faydalıdır. Teknolojik imkanları kullanmalıyız. Video ile beden dilimizi, ses tonumuzu, anlatım şeklimizi v.b. her şeyi gözleme fırsatına sahip oluruz.

Güçlü bir giriş ile başlayıp sade ve basit bir anlatımla devam ettirilmelidir. Konuşurken rahat olmak ve katılımcıları takip etmek gerekir. Konular arasında geçiş yaparken ses tonu iyi ayarlanmalı ki katılımcılara da bunu yansıtabilmekten emin olunmalıdır. Anlaşılabilen açık ve net geçişler yapılmalıdır. Giriş bölümünde kendimizi güzel tanıtmalıyız. Sunumu daha önce yapmadığımız kişilere yapıyorsak şirketteki pozisyonumuzu belirtmeliyiz. İngilizce sunumda güçlü bir girişte olması gereken cümlelerin kullanılması gerekir. Sunumda ana konu ile alt konu başlıklarından bahsetmek gerekir. Konuşmanın ana konusunu ve alt konularını söyledikten sonra etkili bir cümle ile başlamak gerekir. İngilizce sunumda özel ifadelerle konuşmak gerekir. Özel açıklama ifadeleri kullanılmalıdır. Konu geçişlerinde kullanılan ingilizce cümleleri ile konuşmalıyız.

Konular arasında geçiş yaparken ses tonu iyi ayarlanmalıdır. Kendi kendimize pratik yaparken ses tonumuzun nasıl olduğunun farkında olmalıyız. Hazırlık sürecinde bizim anlatımımızı biri yapsa biz anlatılanlara odaklanır mıyız? Bu sorunun cevabına göre etkili bir beden dili ve ses tonu ile konuşmak gerekir. Konu anlatımlarında geçen bir konuyu ayrıntılı birazdan bahsedeceksek tatlı bir ses tonu ile karşımızdakileri bilgilendirmeliyiz. Görsellerle sunumları canlandırmak gerekir. Konuşmalarımızı kısa cümlelerle yapmalıyız. Göz kontağı kurmalıyız.

İngilizce sunum yaparken kelimelerin telaffuzu kadar kelime de doğru ses tonunu ayarlamakta önemlidir. İngilizce cümlelerde ve kelimelerde etkili doğru ses tonu kullanılmalıdır. Hazırladığımız sunumda ingilizce yapıyoruz diye hata yapmamak için ezberleyerek sunuma başlamamalıyız. İngilizce ne söylediğimize Türkçe sunum yapar gibi hakim olmalıyız. Kalıplaşmış olan cümlelerle kullanabiliriz. İngilizce bilinebilir ama sunum dilinde “az sonra açıklayacağım gibi” cümlesini ingilizcede hangi kalıplarla söylenir bilmeyiz. Bu ifadelere hakim olmalıyız. Hem ses tonumuzla hem beden dilimizle ingilizce sunumumuzu karşı tarafa etkili bir şekilde yapmalıyız. Türkçe konuşurken hangi kelimede göz kontağı kurmalıyız çok iyi biliriz. İngilizcede doğru kelimede göz kontağı kurmalıyız. Göz kontağı kurmak gerekiyor diye herhangi bir yerde göz kontağı kurulmamalı. Doğru ingilizce kelimede göz iletişimi sağlanmalıdır.

Güçlü bir kapanış ile de bitirmek gerekir. Katılımcılara teşekkür ederek onları soru sormalarına teşvik etmek gerekir. Soru sorduklarında cevaplamadan önce mutlaka teşekkür etmek gerekir. İngilizce sunumda iş dünyasının iletişim dilinde kullanılan cümleler, kelimeler veya ifadeler kullanılmalıdır.

İngilizce Eğitim Kurumlarında ara yönetici olanlar için iş İngilizcesi eğitim programları vardır. Bazı eğitim kurumlarında yöneticilere özel yöneticiler için ingilizce eğitim programı vardır. Bu iki programda da yöneticilerin yoğun iş tempoları göz önünde bulundurularak esnek bir planlama yapılır. Online eğitim avantajları vardır. Sektöre özel geliştirilmiş bir ders programı ile eğitim hazırlayan kurumlar vardır. Bu eğitim programlarına karar verirken özellikle ilk günden ingilizce konuşarak öğrenebileceğiniz konuşma odaklı olan eğitim kurumlarını araştırman daha faydalı olur. Bu ingilizce kurslarında ingilizce konuşarak öğretilirken iş ile ilgili iletişim yetenekleri ve sunum teknikleri de geliştirilir. İster mesleki iş İngilizcesi olsun ister genel ingilizce eğitimi olsun uluslararası iş ortakları ile doğru ingilizce iletişimi kurmanız sağlanır. Konuşma pratiği geliştirilmesi için özel hazırlanan eğitimlerdir. 

Eğer İngilizce dilbilgisi seviyen ileri seviyede ve üst düzey yönetici isen iş İngilizcesi veya yöneticiler için ingilizce programından farklı olarak Executive English Coaching eğitimi de bulunmaktadır. Kurumsal iş tecrübesine sahip üst düzey yöneticilerin faydalandığı bir eğitimdir. Konuşma odaklı bir eğitimle global iş iletişimine odaklanan bir ingilizce eğitim kurumu seçmek kariyer hedeflerine ulaşmakta çok fayda sağlar. Bu programda eğitimde gelişme performansın raporlanır. Eksik yanların belli aralıklarla raporlanır. Uluslararası platformda iş fırsatları yakalamak isteyenlerinde çok tercih ettiği özel bir programdır. Başarılı ve etkili bir sunum, iletişim, yazışma ve konuşma için gerekli bütün ipuçları verilir.

Kariyerinde iyi bir yönetici olmak için iyi bir iş İngilizcesine sahip olmak gerekir. Yöneticiler için ingilizce eğitim programlarını aşağıdaki gibidir.

İş İngilizcesi – Sektöre Özel

Yöneticiler İçin İngilizce – Sektöre Özel

Executive English Coaching

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı