İngilizce Öğrenme Kapasiteni Artırmak Senin Elinde

Hayatımızda tekrar ettiğimiz kelimelerin veya seslerin hem bilincimize hem bünyemize hem de çevremize işlediğini son yıllarda uzmanlardan oldukça sık duymaya başladık.

İngilizce Öğrenme Kapasiteni Artırmak Senin Elinde.

Uzmanlar olumsuz düşünceleri çok sık tekrarlamaktan kaçınmamız gerektiği belirtilmektedirler. Kaçındığımız takdirde olumlu cümlelerle beynimizin kapasitesini artırarak yeteneklerimizi geliştirebileceğimizin önemini vurgulamaktadırlar.

Bir bilginin olumlu veya olumsuz tekrarı o bilgiyi beynimizin öğrenme kapasitesini artırmada oldukça etkilidir.

Beyin ile ilgili araştırmalar uzun süreli kalıcı işlevsel değişikliklerin yeni şeyler öğrendiğimizde meydana geldiğini gösteriyor. Beynimiz yeni bir şeyler öğrenmeye başladığında nöronal yolları açmaya başlar. Bir davranışı, yeteneği, bilgiyi veya beceriyi kazanmamız öğrenme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Öğrenilen yeni şeylerin tekrarının da kalıcı olarak öğrenilmesinde çok etkili olduğunu belirtilmektedir. Araştırmalar ayrıca duyusal etkileşiminde beynin öğrenme kapasitesini artırdığını göstermektedir. Özellikle insanların hayatları boyunca kazandıkları duygularının da bir öğrenme eylemi olduğu belirtilir. Psikologlar son yıllarda insanların hangi duyguyu ne zaman öğrenmeye başladığına çok önem vermeye başladılar. Tekrar ve duyusal etkileşim, beynin öğrenme kapasitesini artırmakta oldukça etkili olmaktadır.

Bilimsel araştırmalara göre beynin çalışma sisteminde hücreler arasındaki etkileşimin kuvvetli olmasının bilginin uzun süreli olarak öğrenilmesini sağlamaktadır. Bu etkileşimin kuvvetli olmasında bilginin tekrar edilmesi çok etkilidir. Etkili tekrar beynimizin o bilgileri hafızaya kalıcı olarak almasını sağlamaktadır. Araştırmalar beynimizin bir bilgiyi ilk defa öğrenirken veya yeni bir öğrenilen hareketi kaydederken çok fazla beyin etkinliği gerektiğini belirtmektedir. Öğrenilen bir hareketin yenilenmesi yani tekrarı ile beynin daha az yorulduğunu göstermektedir. Bu yüzden akademik araştırmalar öğrenme sürecinde etkili tekrar pratiğinin çok önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Yenilemek veya tekrarlamak hafızamızın çabuk kaydetmesini ve kolay hatırlamasını sağlamaktadır.

Etkili tekrar ile yeni bilgilerin beynindeki hücrelerde kalıcı hale gelmesini ve hafımıza yerleşmesi için en büyük katkıyı sağlayabilmek senin elinde.

İngilizceni geliştirirken kelime veya cümle yapılarının tekrarlaman beyninde oluşan biyoelektrik enerji ile beyninin daha güçlenerek yeni hücre birimlerini devreye sokmaya başlamasına sebep olacaktır. Ayrıca kapasitesinin artmaya başlamasını sağlayacaktır.

Hayatımızın akışına İngilizce dinlemeyi yerleştirdiğimizde beynimiz yeni bir şey ile geliştirmeye başlayarak öğrenme kapasitesini artırır. Bu yüzden etrafımızda her zaman İngilizce bir şeyler dinlemeliyiz. Dinlediğimizi anlamıyorum stresine asla girmemeliyiz. İngilizceni geliştirirken her zaman beyninin çalışma kapasitesini artırmaya niyetli olmalısın. Stres yapılması beyin hücrelerinin birbirleri ile kuvvetli etkileşim yapmasını engellediğinden öğrenmeyi yavaşlatır. Dinlemenin beyin fonksiyonları için faydalı bir öğrenme eylemi olduğunu unutmamalısın. Bize öğreniyormuşuz gibi gelmese de beyin için yeni bir şeyler dinlediğinde öğrenme eylemi daha iyi gerçekleşecektir.

Hepimiz çocuk iken anadilimizi öğrenmeye başlarız. Anadilimize maruz kalarak ve aktif olarak çevremizle etkileşim halinde kalarak öğreniriz. Çocuklar çevresindeki dili dinlemeye maruz kalarak konuşmaya başlarlar. İngilizce öğrenirken de İngilizceye maruz kalmaya çalışmalıyız. Öğrenci veya iş insanı olabiliriz ama mutlaka dinlemeliyiz. Konuşmasak da yürürken, bir şeyler izlerken, okurken ve uyurken dinlemeliyiz. Sürekli İngilizce dinlemeye çalışma eylemin beynin için doğal tekrar olacaktır. Beyin düzenli olarak dinlediğinde hücreler arasında etkileşimi kuvvetlendirir. Cümle yapılarının çok sık tekrarını beynimize dinletmiş oluruz. Özellikle kelimeleri veya cümleleri beynimize sesli tekrar ettiğimiz de daha iyi öğreniriz. Ülkemizde eski yıllarda aileler tarafından orta öğretim yıllarında Arapça süreler öğretilirdi. Anlamları öğrettirilmese de birkaç cümleden oluşan süreler birkaç kez tekrarlatılarak sesli söyletilerek ezberletilirdi. Etkili tekrarla cümleler tekrarlandığından ve çocuğun kendi sesinden duyduğundan beyin Arapça süreleri hafızaya alarak kalıcı olarak öğrenilmesini sağlatırdı. Yıllar geçse de birçok yetişkin bu süreleri unutmamıştır.

Yabancı Dil Öğrenirken de Bu Yüzden Etkili Tekrar Çok Önemlidir…

İngilizce öğrenirken İngilizce cümlelerin veya kelimelerin etkili tekrarla öğrenirsek beynimizin kapasitesini artırarak İngilizce dil becerimizi daha kısa sürede geliştirebiliriz. Aynı olumlu cümlelerle beynimizin kapasitesini artırarak yeteneklerimizi geliştirebileceğimiz gibi…

Moskova Devlet Üniversitesi tarafından yabancı dil öğrenmek üzerine kapsamlı akademik araştırmalar yapılmış, beynin çalışma sistemine göre özel metotlar geliştirilmeye başlanmıştır. GNR Eğitim bu çalışmaları geliştirerek GNR Metodu ile eğitimlerini vermeye başlamıştır. Uluslararası patenti GNR Exclusive Language Solutions’a ait olan GNR Metot Türkiye’de sadece GNR tarafından uygulanmaktadır. İngilizce kursumuzda konuşmadaki olası engelleri ve korkuları metodumuzla katılımcılarımızın yenmesini sağlamaktayız. Bu sayede katılımcılarımız ilk günden itibaren özgüvenle İngilizce konuşmaya başlarlar.

GNR Eğitim olarak yabancı dil eğitimlerimizde Doğal Tekrar Yöntemini temel alan GNR Metodu ile eğitimlerimizi vermekteyiz. Metodumuz eğitimsel olarak Davranışçılık Ekolü’nden etkilenmiştir. Çeşitli tekrar, yenileme, taklit, duyusal etkileşim ve şartlandırma yoluyla öğretilmektedir. Aynı bir çocuğun ana dilini öğrenme süreci gibi. Yöntemimizde İşitsel Dilsel Metot ile güncel konuşma dili dikkate alınarak İngilizce konuşma becerisi taklit ve tekrarlamayla geliştirilir. GNR Etkili Tekrar Yönetimi ile sistemli bir şekilde konuşarak yabancı dil geliştirilir. İlk günden itibaren katılımcılarımız İngilizce cümlelerle konuşma imkanına sahip olur. Konuşma odaklı bir eğitimdir. Gramer kuralları özel olarak anlatılmadan doğal tekrar yöntemi ile katılımcıların ilk günden itibaren konuşarak yabancı dillerini geliştirilir.

Konuşurken öğrendiklerimizi unutmayız. GNR Metodunda hem konuşma hem de etkili tekrar hem de duyusal etkileşim olduğundan öğrenilen bilgiler kalıcı olarak öğrenilir. Eğitimlerimizde daha kısa sürede konuşma becerisini geliştirmemizin de sebebi budur. Aynı zamanda yabancı dil öğretirken duyusal etkileşim yöntemini de kullandığımızdan katılımcılarımızın öğrenme kapasitesini de artırmış oluruz. Patenti sadece GNR Eğitim'de olan GNR Metodunda işitsel ve görsel tüm duyusal etkileşimler de dikkate alınmaktadır.

Etkili Tekrar Yönteminin Avantajı

  • Hızlı ve sürekli öğrenme sağlanır.
  • İletişim ve günlük konuşmalar temel alınarak ilk günden itibaren konuşma becerisi diyalog kurarak geliştirilir.
  • “Duy-tekrar et” şeklinde yinelemeler sayesinde hedeflenen davranışlar artar.
  • Konuşurken gramer kuralları konuşma içerisinde verilir.

İster Online İngilizce Kursu ile ister Bireysel İngilizce Eğitimimiz olsun hepsinde GNR Metodu ile yabancı dilleri geliştirmekteyiz. Ücretsiz deneme dersimizde Japonca ile ilk dersten itibaren Japonca konuşabileceğinizi deneyimleyebilirsiniz.

Doğal Tekrar Yöntemimizle istediğin dili ilk günden konuşmaya başla…

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı