İngilizce Konuşurken Cümleleri Birbirine Bağlamak

İngilizce Konuşurken Cümleleri Birbirine Bağlamak.

Günlük konuşmalarımızda yaşadıklarımızdan birine bahsederken bazen geçmiş zamanda cümleler kurarız. Bazen de gün içerisinde yaşadıklarımızdan kazandığımız deneyimlerle gelecek zamanla ilgili cümleler kurarız. Konuşurken birbirine bağlı cümleler kurarız. İster Türkçe ister İngilizce konuşun, bir bağlaçla cümleleri bağlamak gerekir. Conjunctions Bağlaçlar konusunu kalıcı öğrenebilmen çok kolay…

İngilizce cümleleri birbirine bağlarken en sık kullanılan bağlaçlar when, while, as, just as, after, before, as soon as, until ve by the time…

Bu bağlaçların ne zaman kullanmak gerektiğini iyice anlayabilmen için Türkçe konuşurken cümleleri birbirine hangi bağlaçlarla bağladığının farkında olman önemlidir.

 • İngilizce çalışırken, uyuyakaldım (while-as)
 • Koşarken ingilizce podscast dinliyordu (while – as)
 • Tam onu gördüğümde gülümsedi (Just as)
 • Kar başlar başlamaz eldivenlerimi giydim (as soon as)
 • Ondan haber alır almaz seni arayacağım (as soon as)
 • Sen yemeği hazırlayıncaya kadar ingilizce çalışacağım (by the time)
 • Ben mekana girdiğimde, Mary’i gördüm (when)
 • Kardeşim İngilizce çalışırken elektrikler kesildi (while – as)
 • Ben ingilizce çalışırken, o evi temizliyordu (while – as)
 • Ben gelene kadar ingilizce çalışmaya devam et (until)
 • Ben gelmeden önce evden çıkma (before)
 • İngilizce kitap okuduktan sonra genelde kelimeleri tekrarlarım (after)

Türkçe cümleleri incelediğinde bir şeyler olurken bir şeylerin oluyor olduğunu, bir şey olduğunda bir şey olduğunu belirtildiğini görmüşündür. Türkçe bağlaçlara hakim olduğunda fiile hangi eki eklediğinin farkında olursan ingilizce ile değiştirmen çok kolay olacaktır.

Türkçe bir cümlede -dığında gibi bir ekle cümleni bağlıyorsan, ingilizce’de bunu when olarak düşünebilirsin. Girdiğimde, geldiğimde, gördüğümde, duyduğumda gibi cümleleri bağlarken when kullanmalısın. Bazen Türkçe konuşurken fiile -ince eki ekleriz. Eve girince, ofise girince, sınıfa girince gibi. Sonrasında ne yaptığımızı belirtiriz. Eve girince pijamalarımı giydim cümlesindeki geçmiş zamanda ne yaptığımızı birine bahsederiz. Bu tarz cümlelerde when kullanabilirsin. When I came.

İzlerken, giderken, yürürken, bakarken gibi yükleme -iken eklerken while kullanmalısın. Bağladığın cümledeki fiilin ekine göre de past simple mı past continous kullanacağına karar vermelisin. Geçmiş zamanı iyi bir şekilde öğrenirsen cümleleri bağlarken hangi geçmiş zaman kuralını kullanman gerektiğinde zorlanmansın. While I was watching, while she looked, while we were doing

While kullanılan cümlelerde “as” de kullanılabilmektedir. Konuşurken fiile -iken eklemen gerektiğinde while yerine as kelimesini de kullanabilirsin.

Tam ingilizce çalışırken, tam konuşurken, tam koşarken gibi cümlelerimizde, bazen konuşurken durumu iyice vurgularız. Bu durumlarda Türkçe tam vurgusu yaptığın cümlelerini ingilizce söylemeye çalışırken just as kullanmalısın. Just as I was closing, Just as we were running, just as I was studying.

After ve before,  ingilizce öğrenmeye başlayanların en iyi bildiği kelimelerdir. Önce ve sonra anlamına gelen bu kelimeler, iki cümleyi birbirine bağlarken çok sık kullanılan bağlaçlardır. Bu iki bağlacı kullanmakta zorlanmazsın ama geçmiş zaman konusunu iyi bilmelisin.

As soon as bağlacı en çok bilinen bağlaçlardan biridir. Ama karşılaştırmalar konusunda da kullanıldığı için ingilizce öğrenmeye başlayanların en geç öğrendiği bağlaçtır. Sana dikkat etmen gerekenleri yazacağız. Bu yüzden senin bu yazımızı okuduktan sonra bu bağlacı hemen öğreneceksin. Yapar yapmaz, başlar başlamaz, olur olmaz, gider gitmez, gelir gelmez gibi cümlelerinde as soon as kullanmalısın. Cümlendeki yüklemin ne ise ona göre bir as soon as anlamını kazanır. Eğer kullandığın cümlede okumak yüklemi varsa ve bu cümlenin başına as soon as getirirsen karşındaki kişi okur okumaz dediğini anlayacaktır. As soon as ile başlayan cümlende bitti fiili varsa karşındaki kişi biter bitmez dediğini düşünür.  Fil kadar, tilki kadar, annem kadar, bir kıyaslama yapacaksan bu konu karşılaştırmalar konusudur. Karşılaştırma konusunda iki as arasında sıfat olabilmekte, devamında cümle gelmeyebilir. As soon as yapısını iki cümleyi birleştirirken kullandığını unutmamalısın. As soon as it started snowing, as soon as I hear from her.

İki cümleyi birleştirirken kadar vurgusu yapacaksan, bağlaç olarak until kelimesini kullanmalısın. Cümlelerde Türkçe de çok sık kullanırız. Gelene kadar, gidene kadar, yatana kadar, ölene kadar gibi. Ölene kadar cümlesini Türkçe’de çok sık kullanırız. Bu yüzden until kelimesinin kullanımını unutmayacağını düşünüyoruz. Yüklem -e kadar eklediysen until kullanıyorsun. Seninle ölene kadar bir daha konuşmayacağım, I will not talk to you until I die.

Bir olayı anlatmaya başladığımızda, bazen o olay oluncaya kadar ki süreci de anlatmamız gerekebiliyor. Bu süreçte meydana gelen olayların da önemi olabiliyor. Bu tarz cümlelerinde by the time kullanmalısın. Sen yemeği hazırlayıncaya kadar ingilizce çalışacağım gibi cümlelerde, ingilizce öğrenenlerin en sık yaptığı hata, bağlaç olarak sadece Türkçe kelime olarak kadar kelimesini görmesidir. Oysa cümlelerde bir olay oluncaya kadar işleyen süreçte meydana gelen şeyin ne olduğu bellidir. Örnek cümlede Hazırlayıncaya kadar kısmını bir bütün olarak görmelisin. Hazırlayıncaya kısmında -ınca kelime ekinin farkında olup gözden kaçırmamalısın. Yüklemde -ince eki kullanımından sonra kadar kelimesi cümlede yoksa sadece when kullanılır. Ama -ince kadar gibi iki kelime kullanacaksan, by the time cümlende kullanmalısın. By the time when ve until kelimesinin birleşik kelimesi gibi düşünebilirsin. Pekiştirebilirsin.

İngilizce’de en sık kullanılan bağlaçlarla sana örnekler vermeye çalıştık. Öncelikle bir kağıda, İngilizcesi nasıl yazılır diye düşünmeden, Türkçe örneklerimizdeki gibi cümleler yaz. Kendi cümlelerini, cümlenin altında boşluk kalacak şekilde yaz. Sonra yüklemlerdeki eklerin altını çiz. Cümlelerinde kullandığın kadar, sonra, before gibi bağlaçlarının altını çiz. Boşluk bıraktığın yerlerde hangi ingilizce bağlaç gelecek, sadece ingilizce bağlaç kelimesini yaz. While mı, when mi gibi. Cümlelerinde Türkçe kadar kelimesi kullandıysan yükleme -e eki mi ekledin -ince eki mi ekledin, dikkat etmelisin. Eğer -e kadar ise until kullanacağını unutmamalısın. Eğer -ince kadar ise by the time kullanman gerektiğini unutmamalısın. Bu çalışma ile Türkçe konuştuğunda hangi bağlaçları kullandığını ve buna karşılık gelen ingilizce kelimeyi iyice pekiştirmiş olursun. İngilizce konuşurken beynin sana bu bilgiyi otomatik sunmaya başlayacaktır.

Tavsiyelerimizle iyice bağlaçları öğrendikten sonra pratik yapman çok önemlidir. Online konuşma kursları ile profesyonel bir destek alabilirsin. Eğitmeninle bağlaçlar konusunu seçerek ingilizce konuşma pratiği yapıp, daha da kendini geliştirebilirsin.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı