İngilizce Konuşmak İçin Hikaye Kitaplarından Faydalanma Teknikleri

İngilizce öğrenmeye başlayanlara hikaye kitapları okuması gerektiğine dair tavsiyeler oldukça fazla verilir. Fakat okuma alışkanlığı neredeyse kazanılmayan bir dil geliştirme yöntemidir. İngilizce bir şeyler okumak konuşma becerisinin gelişmesinde bir şeyler izlemek kadar çok faydalı bir yöntemdir.

İngilizce Konuşmak İçin Hikaye Kitaplarından Faydalanma Teknikleri.

İngilizceyi her şeyden önce konuşarak geliştirmeye çabalamalısın. Konuşarak geliştirirken de tüm duyu organlarınla da yabancı dilinin gelişmesine katkıda bulunmayı ihmal etmemelisin. Okumalısın, yazmalısın, dinlemelisin. Ama her zaman konuşmalısın, konuşarak geliştirmelisin.

İngilizce konuşma becerisini geliştirme tavsiyesi olarak hikaye kitapları okuma tavsiyesi verilirken genel de kendi seviyenden daha üst seviyede bir kitap ile başlanılması tavsiye verilir. Bazı kişilere bir üst seviyeden hikaye kitapları okumak faydalı olabildiği gibi bazı kişiler için de İngilizce kitap okuma alışkanlığı kazandırma da yanlış bir yönlendirme olabilmektedir.

Her insanın yeni bir şeyler öğrenme şekli farklıdır. Bazı kişiler yeni bir şeyi öğrenirken işitsel olarak kendilerini daha iyi geliştirebilirken bazı kişiler de görsel olarak daha iyi geliştirebilir. Yeni bir şeyler öğrenirken motivasyonumuzun yüksek olması çok önemlidir. Öğrenirken yavaş öğreniyorsak öğrenme motivasyonumuzu çok kolay kaybedip öğrenmeye çalışmayı bırakabiliriz. İngilizce öğrenmeye çalışırken de motivasyonunu kaybettiğin her çalışma metodunu hemen değiştirmelisin. Birinin tavsiyesi sende etkili olmayabilir. Tavsiye eden kişinin işitsel öğrenme yeteneği daha iyi iken senin görsel öğrenme yeteneğin daha iyi olabilir. Herkesin yeni bir şeyi geliştirebilme yetenekleri farklıdır. Bunu unutmamalısın. Bir başkasının daha kolay öğrendiği yöntem sana iyi gelmeyebilir. Bir yöntem ile öğrenmek sana zor geliyorsa hemen başka bir yöntemle öğrenmeye çalışmalısın. Yeter ki motivasyonunu kaybetme.

İngilizce hikaye kitapları okurken motivasyonunu kaybediyorsan ders çalışıyor hissiyle okuyorsan sana faydası olmayacaktır. Genel de motivasyonu kaybetmenin iki sebebi vardır. Biri kendi seviyenden daha üst bir seviyede kitap okuyarak başlamış olabilirsin. Bir diğeri de okuduğun her kitapta yeni kelimeler öğrenmek için devamlı sözlüğe bakman olabilir.

Hikaye Kitapları Okurken Sözlüğü Nasıl Kullanmalısın?

Öncelikle yabancı dilini yeni geliştirmeye başlayan biri isen yeni kelimeler öğrenmek için kitap okumak çok faydalıdır. Ama okurken devamlı sözlüğe bakmak okuma isteğini kaybettirmektedir. Ayrıca kelimeler sözlüğe bakılıp ezberlenmeye çalışıldığından kolayca unutulur. Yeni kelimeler ezberlenmeden öğrenilmelidir. Bir deftere her kelimeyi yazıp karşısına Türkçe karşılığını yazmak ezberleyerek öğrenmeyi sağlar. Kalıcı olarak öğrenilmesini engeller. Kelimeleri teker teker yazıp ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanarak konuşmaya çalışmak daha faydalıdır.

Yeni kelimelere sözlükte bakıp bakıp bir kelime defterine yazmanın bir sakıncası da kitap okurken cümle kalıplarına göz aşinalığının oluşmasını engellemektedir. Kitap okumanın en önemli faydası İngilizce cümle kalıplarına gözümüzün aşina olmaya başlamasıdır. Öznenin, fiilin, edatların veya zarfların cümle içerisinde nerede kullanıldığını gözlemleme imkanını kazandırır. Cümlede hangi zamandan bahsedildiğini gözlemlemeyi sağlar. Ayrıca fiilin hangi ekleri aldığını veya öncesinde hangi yardımcı fiilin kullanıldığına odaklanmayı sağlar. Kitap okumanın en önemli amacı öğrenilen yabancı dilin cümle kalıplarına alışmaya başlamaktır. Hele okurken çok hafif sesli kulağımızın duyacağı şekilde okursak İngilizceyi geliştirmemiz içinçok faydalı olacaktır. Beynimiz kendi sesimizden cümle kalıplarını duymaya başladıkça o yabancı dilin kurallarını formüle etmeye başlamaktadır. Konuşma pratiği yaparken de hafızaya yerleştirdiği kalıpları kolayca kullanmamız için bize sunar. Bu yüzden ilk zamanlarda kelime öğrenmek çok önemlidir. Ama hikaye kitapları okurken önceliğimiz cümle yapılarına odaklanmak olmalıdır.

İngilizce hikaye kitapları her seviyede bulunmaktadır. Yeni başlayanlar da en basit temel cümleler bulunmaktadır. Kendi dilimizdeki çocuk kitapları gibi genelde çocuk hikayeleridir. Hayvanlar, renkler ve sebzeler cümle içerisinde çok geçebilmektedir. Bazı kitaplar resimlidir. Resim ile kelimeyi öğretmek hedeflenir. Görsel olarak öğrenme yeteneği daha iyi olan insanlar için resimlerin olması çok avantajlıdır. İlk zamanlarda bu yüzden resimli çocuk hikaye kitapları okuyarak başlayabilirsin. O resim ile pekiştirmek kelimeyi kalıcı öğrenmeni sağlayacaktır. Ayrıca hem sözlük kullanmadan öğrenmeni sağlayacak hem de cümle kalıbına odaklanmanı sağlayacaktır. Yetişkin olduğun için hikaye kitapları okumayı küçümsememelisin. Unutma yeni bir dil öğrenmeye başlıyorsun.

İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayanlar hikaye kitapları okumaya başladıklarında bir hayvan ismini gördüklerinde diğer hayvan isimlerini kitapta geçmese de çalışma defterlerine yazıp öğrenmeye çalışmaktadırlar. Örneğin kedi ve köpek gördüğünde aslan, maymun, fil gibi diğer hayvan isimlerini deftere yazıp karşılarına İngilizcelerini yazanların sayısı oldukça fazladır. Bu şekilde aynı anda birkaç hayvan ismi yazılarak çalışıldığında kelimeler ezberlenerek öğrenilmeye başlanmaktadır. Ezberlemek kalıcı bir öğrenme şekli değildir. O yüzden deftere en çok bilinen meyve isimlerini, hayvan isimlerini listeleyerek çalışmak faydalı bir yöntem değildir.

Okumanın en büyük faydasının cümle kalıplarını ve yeni kelimelere göz aşinalığının başlaması olduğu unutulmamalıdır. Yeni kelimeleri görmek yazabilmeyi de kolaylaştırır. Kelimeyi doğru şekilde hafızamızdan yazabilmemiz için de çok faydalıdır. Kendi seviyemize uygun kitaplarla başlamışsak meyve, renk veya hayvan isimlerini listelemeden çalışmalıyız. Sadece okumaya çalışmalıyız ki cümlelere ve kelimelere odaklanabilelim. Kitapları okudukça yeni kitaplara geçtikçe yeni meyve isimlerini, yeni hayvan isimlerini, yeni fiilleri, sıfatları zaten görmeye başlayacaksın. Kitaplar bir seri olduğu için her zaman yeni bir şeyler öğrenmeye yönelik hazırlanmıştır.

Okurken gördüğün yeni kelimeleri ne zaman öğrenmeye başlamalısın?

İngilizce öğrenirken öncelikle konuşma becerinin gelişmesini hedeflemelisin. Ama okuma, yazma ve dinleme becerilerini kendine destek olarak kullanmalısın. Bir hikaye kitabını cümle yapılarına odaklanarak bitirdikten sonra yazma becerinin de gelişmesi için kelimeleri çalışma defterine yazmaya başlayabilirsin. Sonra anlamlarını yazabilirsin. Sonrasında aynı hikaye kitabını yeniden okumaya başlayıp kelimeleri cümle içerisinde gördüğünde yazdıklarına bakarsan kalıcı olarak öğrenmeye başlarsın. Artık anlamanı da bildiğin cümlelerden bazılarını kendine en az 5 kez tekrarlayarak kendi sesinle söylediğinde kalıcı olarak öğrendiğini konuşurken fark edersin. İlk zamanlarda yavaş bir yöntem gibi gelse de çok kısa bir sürede daha hızlı ilerlemeni sağlayacaktır.

Bir yabancı dil en iyi konuşularak öğrenilir. Çocukken ana dilimizi de konuşarak öğrenmeye başlarız. Okul hayatımız başladığında okumaya ve yazmaya başlarız. Çocuklara aileleri hikaye kitapları alır ve okurlar. Çocuklar sadece kitaba bakarlar. Konuşmaya başladığında duymaya alıştığı kelimeleri ilk kullanarak konuşurlar.

GNR Eğitim olarak konuşma odaklı yabancı dil eğitimlerimizde çeşitli tekrar, taklit ve şartlandırma yoluyla eğitim vermekteyiz. GNR Metodu’nda kullanılan öğrenme yöntemlerinden biri de İşitsel-Dilsel Yöntemdir. Bu yöntem ile güncel konuşma dili dikkate alınarak konuşma becerisi ilk günden itibaren geliştirilir.

GNR Metodu’nda;

  • Hedefe yönelik kişiselleştirilmiş içerikler uygulanır.
  • Diyalog kurma, iletişim ve günlük konuşmalar temel alınır.
  • “Duy-tekrar et” şeklinde yinelemeler sayesinde hedeflenen davranışlar artar.
  • Kelime bilgisi düzenli olarak desteklenir.
  • Dil bilgisi (gramer) konuşma içerisinde verilir.
  • Yoğun sözel alıştırmalar yapılır.
  • Hızlı ve sürekli öğrenme sağlanır.

GNR Metodu ile ilk 40 dakikada İngilizce cümleler kurarak konuşmaya başla, sende en yakın zamanda İngilizce konuşanlar arasına katıl…

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı