İngilizce If Clause, Type 0,1 Koşul Cümleleri Konu Anlatımıyla Konuşma Pratiği Tavsiyeleri

Türkçe sohbet ederken eğer veya ise kelimelerini kullanarak bazen gerçeklikleri bildiririz. Bazen hayalimizde olan ama gerçekleşirse ne yapacağımızı söyleriz. Bazen de birbirine bağlı olan olayları söylerken kullanırız.

İngilizce If Clause, Type 0,1 Koşul Cümleleri Konu Anlatımıyla Konuşma Pratiği Tavsiyeleri.

İngilizcede böyle konuşmak için Conditionals Sentences gramer kuralları ile anlatırız. İnternette veya kaynaklarda "Koşullu Cümleler", "if cümleleri", "Şartlı Cümleler" ve "if Clause" başlıkları ile bu kurallar hakkında bilgi sahibi oluruz.

İngilizce Conditionals Sentences gramer kuralları 4 kategoride anlatılmaktadır. Type 0, Type 1, Type 2 ve Type 3 olarak anlatılsa da hepsinin ortak özelliği cümlelerin 2 tümceden oluşmasıdır. Bir şeyler söylerken "eğer" veya "ise" anlamına gelen kelimelerin kullanılmasıdır. Bu yazımızda iyice pekiştirip pratik yapman için sadece type 0 ve 1 kurallarından örneklerle bahsedeceğiz.

If Clause Cümlelerini Çalışma Tavsiyeleri

İngilizceyi en kısa sürede konuşabilir hale gelmek için en önemli kural konuşarak geliştirmektir. Öğrendiklerimizi kendi sesimizle tekrar ederek kullanmazsak konuşabilmek yılları alabilmektedir. Çünkü gramer kurallarını öğrenerek çalışmaya başladığında çoğu kişi birkaç kuralı öğrenip öyle konuşma pratiği yapmayı planlar. İster sıfırdan öğrenmeye başlar ister Intermediate seviyesinden başla mutlaka çalıştığın her kuralla ilgili her tümceyi en az 5 kez kendi sesinle kendine tekrarlamalısın.

Önce kuralların hepsini ayrıntıya girmeden incele. Hangi tarz cümlelerde hangi kural uygulanıyor fikir sahibi ol. Sonra örnek cümleler gibi kendi hayatından örnek cümleleri çalışma kağıdına yazmalısın.

Hangi tip olursa olsun her öğrendiğin cümleyi kendine en az 5 kez tekrarla. Anladım veya öğrendim deyip diğer cümlelere geçmeye çalışmamalısın. Tekrar ettiğin cümleler beyninde o manaların hafızaya alınmasına destek olacaktır. If cümlelerinin kurallarını formüle etmeye başlayacaktır.

Tekrar ederken kağıda bakarak cümleye söylemeye başlayıp 5. tekrarında İngilizceyi sanki çok iyi biliyormuşsun gibi sanki karşında biri varmış gibi kendinden emin tekrarla.

Tavsiyelerimizi dikkate alarak yapman sana vakit kaybı olmayacaktır. Aksine ileride daha akıcı konuşma sürecini hızlandıracaktır. Gramer kurallarını çalışırken etkili tekrar yapmadan ilerlemek daha yavaş öğrenme süreci yaşanmasına sebep olmaktadır.

Örnek cümlelerimize başlayalım…

The Zero Conditional, Type 0, If + Present Simple, Present Simple

Geniş zamanda tümceler kurarak anlatacağın bir kuraldır. Özellikle doğa kuralları ile ilgili bir şeylerden bahsederken kuralı kullanmalısın. Geniş zaman hatırlarsan hayatımızda rutinlerimizden bahsederken kullandığımız bir zamandır. Doğa olaylarındaki kuralları da doğanın rutini olarak düşünürsen kolayca aklında kalır diye düşünüyoruz.

İngilizce

Türkçe

İf you boil water, it evaporates.

Suyu kaynatırsan buharlaşır.

If you mix yellow and red, you get orange. 

Sarı ile kırmızıyı karıştırırsan turuncu elde edersin.

If it snows, the roads get slippery.

Kar yağarsa yollar kayganlaşır.

If you do not water plants, they die.

Eğer bitkilere su vermezseniz, bitkiler ölür

Doğa kanunu olmasa da geçmişten günümüze deneyimler sayesinde kural haline gelen konuşmalarımız olur. Doğruluğu her zaman geçerli eylemler ve kendimizin kişisel kuralları hakkında konuşurken Type 0 kuralı ile konuşmalısın.

Bazen birilerine tavsiye niteliğinde uyarı yapmak isteriz. Ricamız olur, bir istekte bulunuruz. Böyle durumlarda da Type 0 kuralını kullanmalısın.

Örneklerimizi tekrarla ve kendi bu tarz tümcelerini oluştur. Onları da tekrarla. Kendi aklından geçen tümcelerini tekrarlarsan daha iyi pekiştirirsin. Ayrıca örneklerimizi olumsuz hale getirerek de pratik yapabilirsin.

If I am lonely I write poetry.

Yalnız kaldığımda şiir yazarım.

If you meditate before you go to bed, you sleep well.

Eğer uyumadan önce meditasyon yaparsan, iyi uyursun.

Tell Mary to call me if you see him

Mary görürsen ona beni aramasını söyle

İf you connect these two cables, it stars

Bu iki kabloyu bağlarsan, çalışır.

Th First Conditional, Type 1, If + Present Simple, Future Simple

Bu tipte if ile başlayan tümcelerde present simple yerine Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous zamanları da kullanılabilmektedir. Diğer ikinci tümcede Future Simple dışında Can, May, Might, Could,  Must, Should + Present Bare Infinitive seçenekleri kullanılabilmektedir.

Future Simple olarak will kullanılır. Ama tam olarak gelecek zamandan bahsetmek değildir. Koşullu veya şart ne ise o duruma göre olacak olandır. Gerçekleşmesi muhtemel olan bir olaydan veya bir şeyden bahsederken kullanılır. Örneklerle will ne anlam katıyor, iyice pekiştirirsin.

Bir olayın veya bir şeylerin meydana gelmesinin diğer bir olaya bağlı olduğu durumlar hakkında konuşurken bu kuralı kullanmalıyız.

Türkçe "şöyle olursa böyle olacaktır" gibi kendi hayatında başkalarına söyleyebileceğin tümcelerini düşün. Çalışma kağıdına yaz. Kendi örneklerinden tümceler kurarsan daha iyi pekiştirirsin.

İf you see him, say hi for me / Onu görürsen benden selam söyle.

Türkçe günlük konuşmalarımızda en sık kullandığımız repliklerden biri olduğu için tablo dışında bu cümleyi yazdık. Bu cümleyi öyle tekrarla ki bir daha unutma.

İf you practice speaking, Your engish will imrove.

İngilizce konuşma pratiği yaparsan İngilizcen gelişir.

İf you don't do your homework, your teacher will get angry.

Eğer ödevini yapmazsan öğretmenin sana kızar.

 You will learn faster if you read a book in English before you go to sleep.

 Uyumadan önce İngilizce kitap okursan hızlı öğrenirsin.

If it doesn't rain, we will go on a picnic.

Yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz.

İf we work hard, you can pass the test

 

Eğer çok çalışırsak testi geçebiliriz

İf the weather is bad, we will stay at home

Hava kötü olursa evde kalacağız.

İf you are hungry, I can make you something

Karnınız açsa bir şeyler yapabilirim.

İf you're late, take a taxi to come back home

Eğer geç kalırsan eve gelmek için taksi tut

You can't play games, if you haven't finished your homework yet.

Oyun oynamazsın, eğer ödevini henüz bitirmediysen

İf I'm free, I can go with you to the cinema

Müsait olursam seninle sinemaya gelebilirim.

We may finish this project, if we start today.

Bugün başlarsak bu projeyi bitirebiliriz.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı