Hiç İngilizce Bilmeyen Biri Nasıl İlk Saniyeden İtibaren Konuşmaya Başlayabilir?

Bir yabancı dili ilk defa öğrenmeye başlayan birinin o yabancı dili kısa sürede konuşabilir hale gelmesi önemlidir. Bir dil konuşulduğunda bilinip bilinmediği belli olur. İngilizce öğrendiklerimizi cümle içerisinde kullanarak birilerine bir şeyler anlatamadığımızda bir anlamı kalmıyor. "Biliyorum ama konuşamıyorum" demeye başlıyoruz.

Hiç İngilizce Bilmeyen Biri Nasıl İlk Saniyeden İtibaren Konuşmaya Başlayabilir?.

Teknoloji çağında her şey çok hızlı gelişiyor. Bilimsel ve akademik araştırmalara her geçen gün yenisi ekleniyor. Yeni bir bilgi en kolay nasıl öğrenilir ile ilgili geçmişten günümüze birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların çoğunun hem fikir olduğu konu ister yeni bir bilgi öğrenmek olsun ister yeni bir dil öğrenmek olsun o bilgiler birine aktarılamadığında öğrenilmiş sayılmamaktadır. Bu yüzden beynin çalışma mekanizması ile ilgili de araştırmalar çok fazladır. Beynin nasıl hafızaya aldığı şeyleri anlatılabilir hale getirdiği de araştırılmıştır.

Yeni bilginin nasıl öğrenilip aktarıldığı ile ilgili araştırmalar çocuklar üzerinde de yapılmaktadır. Çocukların öğrendiklerini başkasına aktarabilmeyi nasıl yaptığı üzerinde yapılan araştırmalarda çocukların davranışlar gibi uyarıcı-tepki bağlamında birçok tekrar, taklit ve şartlandırma yolu ile öğrenebildiği gözlemlenmektedir. Çocuklar ana dillerini de böyle öğreniyorlar.

GNR eğitim olarak ilk günden ilk saniyeden itibaren katılımcılarımızı GNR Metoduyla konuşturmaya başlıyoruz…

Metodumuzun ilk tasarım aşaması Moskova Devlet Üniversitesi tarafından başlatılmıştır. GNR Eğitim olarak tüm yabancı diller üzerinde kapsamlı çalışmalar yaparak metodumuzu geliştirdik. Uluslararası Patenti bize aittir. 

İşiterek edindikleri sesleri çocuklar anlamlı ve anlamsız denemelerle çok sık işittiği sesleri daha çok üretmeyi denemeye başlıyorlar. Ana dilleri ile ilgili algılarını yaşamlarına geçirmeye başlıyorlar. Bu bilgi sayesinde GNR Metodu ile yetişkinlerin çocuklar gibi kısa sürede yeni bir dili konuşarak geliştirmelerini hedefledik. Davranışçılık Ekolü'nden etkilendik.

Çocukların ses denemelerini, dilsel ifadeye dönüştüren en önemli şey işiterek elde ettikleri sesleri daha çok üretmek için devamlı tekrarlamalarıdır. GNR Metodu’nun kullandığı en temel yöntemlerden bir diğeri ise İşitsel-Dilsel yöntemdir. Doğal çoklu tekrar ile katılımcıların yabancı dilini daha kısa sürede geliştirmeyi hedefledik. Sadece İngilizce için değil tüm yabancı diller için aynı metodu kullanmaktayız.

Rusça öğrenmesi çok zor olan bir dil olmasına rağmen katılımcılarımızı GNR Metodu ile 3 ay gibi kısa bir sürede konuşur hale getiriyoruz.

Rusça, Kiril Alfabesinin kullanıldığı, Hint-Avrupa Ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubunun bir üyesidir. Rusça ülkemizde kulak aşinalığının olduğu bir dil değildir. Aynı zamanda Kiril Alfabesi kullanıldığı için Türkçe ile çok farklı bir alfabedir. Zor bir yabancı dildir. Rusça sadece alfabesi ile değil, kelimelerdeki vurguyu ve telaffuzu da doğru öğrenmek önemlidir. Rusça bir sözcük okunuşu vurgunun bulunduğu yere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bütün zorluklarına rağmen Rusça dilini GNR Metodu ile kısa sürede öğretebilmekteyiz.

İngilizce Latin Alfabesinin kullanıldığı Hint-Avrupa ailesinin Cermen Dilleri alt ailesinin bir üyesidir. En kolay ve kısa sürede öğrenilen dillerden biridir. Dünya'da en çok bilinen dillerden biridir. Ülkemizde de bilmeyenlerin bile kulak aşinalığının olduğu bir dildir. 

GNR Metodu ile katılımcılarımız hangi yabancı dili geliştirmek için bizden destek alıyorsa eğitimlerinin başlandığı ilk saniyeden itibaren konuşarak geliştirme başlıyorlar.

Konuşma odaklı İngilizce Eğitimlerimizde ilk saniyeden itibaren katılımcıları konuşarak geliştirileceğimizi belirtmek ve şüphe duymadan eğitime başlamaları için kayıt öncesinde ücretsiz deneme dersimizi Rusça ile yapıyoruz. Rusça gibi kelimelerin bile vurgusunun tonlamasının önemli olduğu Kiril Alfabesinde olan bir dili ilk saniyeden itibaren konuşabilmek katılımcılarımıza güven vermektedir.

Türkçe günlük konuşmalarınızı 3 ay gibi kısa bir sürede İngilizce konuşabilmeye GNR Eğitim sayesinde başlanabilir.

Hayal Değil…

GNR Eğitim'de ister bireysel ister grup derslerinden faydalanılsın GNR Metodu ile öğrenilir. Online İngilizce Eğitimlerimizde bulunmaktadır. Hangi şehirde yaşanması bizim için önemli değildir. Uzaktan bağlantı ile herkes eğitimlerimizden faydalanabilmektedir.

İngilizceyi ilk derste ilk saniyeden itibaren konuşmaya başlamadan önce herkese seviye tespit sınavı yapmaktayız. Katılımcılarımızın ne bir eksik ne bir fazla olmadan tam seviyesini belirlemekteyiz. Böylece bireylerin hem hangi kurda olduğu hem de o kurun kaçıncı etabında hangi seviyesinde olduğu belirlenmektedir.

Eğitimlerimizde Metodumuzun teknik özellikleri gereği katılımcılarımızın 5 duyu organında nasıl daha iyi öğrendiğine önem vermekteyiz. Ders içerikleri bireysel derslerde kişiye özgü yapılmaktadır.

40 dakikalık bir dersi sadece İngilizce konuşarak İngilizceni geliştirerek en yakın zamanda İngilizce bilenler arasında katılmak için bize başvurup ücretsiz deneme derslerinden faydalanmak için bizimle iletişime geçmeyi erteleme…

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı