Hazırlık Atlama Sınavından Geçmek İçin Doğru Bir Çalışma Stratejisi Oluştur

İngilizce eğitim veren bir üniversitenin hazırlık atlama sınavından geçerek kariyer hayatına erken atılmak her öğrencinin dileğidir. Belli bir dil bilgisi seviyesine sahip isen bu sınava doğru bir strateji ile hazırlanırsan hayatından bir yıl kazanabilirsin.

Hazırlık Atlama Sınavından Geçmek İçin Doğru Bir Çalışma Stratejisi Oluştur.

Üniversitelerde üniversitesine ve bölümüne göre İngilizce eğitim oranında farklılıklar vardır. Eğitimine göre % 30 - % 100 olabilmektedir. Bu yüzden her okulun veya bölümün İngilizce seviye tespiti ile ilgili sınavının içeriklerinde, sisteminde, süresinde, bölümlerinde, zorluğunda ve puanlamalarında farklılıklar vardır.

Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesinde sınav 2 bölümden oluşurken Yeditepe'de 4 bölümden oluşmaktadır. İTÜ'de birinci bölüm 120 dakika olup 45 sorudan oluşur. Bu bölümün puanı 60 puandır. 2.bölüme girebilmek için 1.bölümden 30 puan alma mecburiyeti vardır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise sınav süresi 75 dakikadır ve her soruya iki puan verilir.

Hazırlık Atlama Sınavındaki Aşamalar

 • Konuşma
 • Okuma
 • Yazma
 • Dinleme
 • Dil bilgisi

Her üniversitenin soruları bu 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu kategorilerde sordukları soru sayısı, test süresi ve uygulayacağı yeterlilik puanlama kriterlerinde farklılıklar olmaktadır. Kimi okulun yazma becerisinde puanlama diğer becerilere göre daha fazla olabilirken kimi okulun dinleme becerisinin puan ağırlığı diğer becerilere göre daha fazla olabilmektedir. 

Tercümanlık veya dil öğretmenliği bölümlerinden eğitim alacak kişilerin sınavları daha zordur. Diğer bölümlerdeki sorular daha kolaydır.

Ülkemizde yabancı dil yeterlilik sınavlarında genellikle öğrencilerin dil bilgisi ve okuma bölümünden aldıkları puanlar iyidir.

Geçmişten günümüze ülkemizde yabancı dil eğitimlerinde gramer kuralları ile yabancı dil öğretilmektedir. Son yıllarda öğretim metotları değişmiştir. Artık konuşma odaklı eğitimler daha çok tercih edilmektedir. Gramer kuralları öğrencilere konuşurken öğretilmeye başlanmıştır. Her ne kadar konuşarak yabancı dil geliştirmek daha popüler olmaya başlasa da gramer kurallarını çalışanların sayısı oldukça fazladır.

Yabancı dil öğrenmeye başlayanlara en çok verilen tavsiyelerden biri hikaye kitapları okunmasıdır. Özellikle uyumadan önce 5-10 dakika kitap okuma tavsiyesi verilmektedir. Bu yüzden okuma becerisi bireylerin en çok puan aldığı aşamalardan biridir.

Ülkemizde hazırlık atlama sınavlarında öğrencilerin en zorlandıkları aşamalar dinleme, yazma ve konuşma becerileri ile ilgili testlerdir.

Hazırlık Muafiye Sınavına Nasıl Hazırlanılmalı?

 • İnternetten İngilizce Yeterlilik Seviye Tespit Örnek Sınavı diye arama yaptığında birçok testi bulabilirsin.
 • Öncelikle hangi üniversitede okuyorsan o üniversitenin internet sayfasında İYS İngilizce Yeterlilik Sınavlarını indirip incelemeye başlamalısın.
  • Her aşamada sorulan soru sayısına bakmalısın.
  • Her aşamanın puanlama ağırlığını diğer aşama ile kıyaslamalısın. Örneğin dinleme becerisinde verilen puan ağırlığının diğer becerilerdeki puan ağırlığını kıyaslamalısın. Dinleme becerisinin toplam sınavdaki ağırlık yüzdesinin bilgisine sahip olmalısın.
  • Toplam test süresi kaç dakika sürüyor.
  • Toplam test süresinde dinleme, yazma, konuşma, dil bilgisi becerilerine kaç dakika verildiğini ayrı ayrı incelemelisin.
 • Hem kendi eğitim aldığın okulun hem de diğer okulların yeterliliklerini indirmelisin. Soruları incelemelisin. Ama sadece bu sorulardan çalışmamalısın. Nasıl sorular sorulduğunu incelemelisin. 
 • Hangi okulun sayfasını incelersen incele bunlar senin için kendini test etme kaynaklarıdır. Soru kategorilerini incelemek için kaynaklardır. Sen testlerle ilgili analizlerini yapıp kendini ona göre hazırlamalısın. Hazırlıklarına göre zaman zaman kendini test etmek için bu kaynakları çözmelisin.
 • İnternet sayfalarından bulduğun sınav örneklerini zaman zaman kendini test etmek için çözerken normalde o sınava verilen süreye göre kendini denemelisin. Hem toplam süreye hem de kategoriye göre süre denemesi yapmalısın. Örneğin yazma becerisine 25 dakika verilmişse sen de kendinin becerisini denerken kendine 25 dakika vermelisin. Toplam süre 60 dakika ise kendine toplam 60 dakika vermelisin.
 • Bu sınavlara daha önce girmiş kişiler varsa bunlarla iletişim kurabilirsin. Onların tavsiyelerini dinleyebilirsin.

Her Aşamaya Göre Doğru Bir Hazırlanma Stratejisi

Herkesin genelde en çok zorlandığı aşamalar dinleme, yazma ve konuşma aşamalarıdır. Bu aşamaların toplam puana etkisi oldukça fazladır. Bu aşamalardan iyi bir puan alındığında hazırlık atlama sınavından geçilebilmektedir. Okuldan okula bu aşamaların puanlama sistemi farklıdır. Kendi okulunda hangi puanın en ağır etkisi olduğunu mutlaka bilmelisin.

Dinleme Aşamasında İyi Bir Puan Almak İçin Tavsiyeler

Dinleme bölümünden alınan puanın etkisi önemlidir. Çoğu kişi bir şeyler dinlerken testte işaretlemekte zorlanır. Kendi dilimizde de bir şeyler dinlerken yazabilmek zordur. Ama çalışırsan dinlerken yazabilme veya işaretleyebilme yeteneğini geliştirebilirsin.

Sınav esnasında dinlerken heyecanlanmayan yoktur. Sınava hazırlanmanın en büyük faydası heyecanı yönetebilme alışkanlığı kazanmaktır. Bu yüzden mutlaka bir şeyler dinleyip yazmaya çalışmalısın. Örnek soruların nasıl olduğunu inceleyip ona göre dinleme ve dinlediğini yazma işaretleme pratiği yapabilirsin.

İnternetten örnek sorularla ilgili şeyler araştır ve dinle.

Dil Bilgisinde ve Okuma Aşamaları İçin Tavsiyeler

 • Her gün bir gramer kuralını kaynaklardan oku. Etkili Tekrar Yap.
 • Okuduğunu anlama sorularını çalış. Öncelikle üniversiteye giriş sınavlarından Türkçe okuduğunu anlama sorularını çöz. Çünkü okuduğunu doğru anlamak zorundasın. Genelde bu soruları yanlış yapanlar kendi ana dilinde de sorulan Türkçe sorularını yanlış yapanlardır. Okuduğunu anlama konusunda kendi dilinde de gelişirsen İngilizce'de daha başarılı olabilirsin.
 • Çok soru çözerek boşlukları doldurma alıştırmaları yap.

Yazma Aşamasından İyi Bir Puan Almak İçin Tavsiyeler

İngilizce yeterlilik sınavında yazma aşamasından geçmek için makale kurallarına uygun bir şekilde yazman gerekir. Akademik makale yazmanın kriterleri vardır. Bu kriterleri çok iyi öğrenmelisin.

İnternette "ESSAY TOPICS" yazarsan sana sorulabilecek muhtemel makale konuları hakkında bilgi sahibi olmuş olursun.

Makale yazma kriterlerine uygun bir biçimde yazman sınavda çok önemlidir. İçeriğinden çok makale teknik yazıp yazmadığın puanlanır.

İnternette şunları mutlaka araştırıp bilgi sahibi olmalısın.

 • Akademik makale nasıl yazılır?
 • Akademik makale konuları nelerdir?
 • Makale türleri nelerdir?

Bu soruların cevaplarını internette kolaylıkla bulabilirsin.

Aslında eğitim öğretim hayatımızda Türkçe veya Edebiyat derslerinde kompozisyon yazmayan öğrenci yoktur. İyi bir kompozisyon nasıl yazılır incelemelisin.

İngilizce makale yazma yeteneğini kazanmak için önce kendi ana dilinde kurallara uygun kompozisyon yazma yeteneğini geliştir. Kendi ana dilinde kendini geliştirirsen İngilizce makale kriterlerine uygun yazma tekniğini de kazanmış olursun. 

Sınavda yazma ile ilgili puanlamada makale biçimine veya kriterlerine uygun yazıp yazmadığın değerlendirilir. 

Puanlamada:

 • İçeriğinden çok kurallara uygun teknik kullanıp kullanmadığına bakılır.
 • Nasıl ifade edebildiğine bakılır.
 • Dili Kullanım yeteneğine, konuya hakimiyetine, konuyu aktarım şekline, konu bütünlüğüne ve ifade etme yeteneğine bakılır.

Konuşma Bölümünden İyi Bir Puan Almak İçin Tavsiyeler

İngilizce yeterlilik sınavında herkesin en korktuğu bölüm konuşma bölümüdür. Sınavda puan verecek kişiler ülkemizde konuşmada zorlanıldığını bildiklerinden puanlama kısmında senin dil bilgisi kurallarına göre konuşup konuşmadığına odaklanmazlar.

Konuşma bölümünde önemli olan akıcı konuşmaktır. Konuşurken durmamaktır. Ne anlattığından çok akıcı durmadan konuşup konuşmadığına bakılır.

Konuşurken araya Türkçe kelime katmamalısın.

Sınavda konuşamadım kekeledim diyerek moralini bozup çıkmamalısın. Bu yüzden her ne anlatırsan anlat akıcı konuşmaya çalışmalısın. Yanlış konuşmana değil duraklamamana önem verirler.

Konuşurken dil bilgisi kurallarında hata yapabilirsin. Ama bu akıcı konuşmana ara vermene sebep olmamalı. Hatalarına rağmen akıcı konuşma yeteneğin değerlendirilir.

Konuşma pratiğini çoğu kişi evinde bir konu seçip o konu üzerinde pratik yapmaya çalışır. Ama karşımızda ister bir yetkili olsun ister arkadaşımız olsun karşılıklı konuşmadaki hallerimiz farklıdır. Bu yüzden mutlaka biri ile karşılıklı konuşma pratiği yapmalısın.

 • Sınav öncesinde konuşma pratiği için konuşma odaklı İngilizce Eğitim veren kurslardan faydalanabilirsin. Her zaman bizimle bir arkadaşımızın pratik yapmasını sağlamak kolay olmamaktadır. Bu yüzden internette sınavlarda sorulan soruları araştırıp bu konuları bir eğitmenle konuşarak pratik yapabilirsin.
 • Konuşurken yanlış mı konuşuyorum sorularının zihnini meşgul etmesinden kurtulursun. Akıcı konuşma alışkanlığı kazanırsın.
 • GNR Eğitim olarak tüm eğitimlerimizde gramer kuralları konuşurken öğretilir. Sıfırdan başlayan bir katılımcıya özel olarak kurallar anlatılmaz. Konuşurken kurallar geliştirilir.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı