En iyi İngilizce Kursları

Günümüzün en popüler İngilizce kursları konuşma odaklı olan eğitim kurumlarıdır. Katılımcılar gramer kurallarını konuşarak kalıcı olarak öğrenmeye başlarlar. Popüler olmalarının sebebi klasik eğitimler göre daha kısa bir süre sonra günlük konuşmaların İngilizce yapılmaya başlanabilmesidir.

En iyi İngilizce Kursları.

Ülkemizde yakın bir geçmiş zamana kadar yabancı dil eğitimlerinin hepsi gramer kurallarının öğretilerek belli bir kur programı içerisinde okuma, dinleme ve yazma becerilerinin daha fazla geliştiği eğitimlerdi. Konuşma becerisi az geliştiğinden Intermediate seviyesinde dil bilgisine sahip olanlar bile konuşamayabiliyorlardı. Konuşma becerisini geliştirmek için yurtdışına gidenlerin sayısı çoktu. Ya da özel konuşma pratiği dersleri alan kişilerin sayısı çoktu. İnternetin imkanlarının fazla olmaması sebebiyle yabancı dizi izleyebilme veya yabancı radyo kanalları dinleyebilme imkanları da yoktu. Bu yüzden eski yıllarda yabancı dilini geliştirmeye çalışanlar daha uzun sürede öğrenirlerdi.

Günümüzün imkanlarında bu tarz yabancı dil eğitimleri klasik yabancı dil eğitimleri olarak tanımlanmaktadır. Bu tarz eğitim kurumları yerine artık konuşma odaklı eğitim kurumları daha çok tercih edilmektedir. Artık bir yabancı dil daha hızlı ve daha kısa sürede öğrenilebilmektedir.

Dünya'da yabancı dilin en iyi nasıl geliştirildiği üzerine yapılan akademik araştırmalar bir yabancı dilin konuşarak geliştirileceğini belirtmektedir. Konuşarak geliştirilen öğrenmeye Aktif Öğrenme tanımlaması yapılmaktadır. Klasik eğitimler Pasif Öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Sadece bir yabancı dil için değil. Her türlü öğrenilen bir bilginin konuşarak öğrenilmesi aktif öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

İngilizceyi aktif öğrenmek gramer kurallarının konuşurken geliştirilmesidir. Çocuklar ana dillerini okula gitmeden evde ebeveynleri ile olan iletişimleriyle konuşmaya başlarlar. Önce bir kelime ile iletişim kurmaya başlayıp yavaş yavaş cümle kurmaya başlarlar. İşiterek edindikleri sesleri anlamlı ya da anlamsız konuşma denemeleri yapmaya başlarlar. Sıklıkla işittikleri sesleri kullanmaya çabalayarak konuşmaya başlarlar. Yeni bir yabancı dil öğrenmeye başlayanlarda yetişkin olmalarına rağmen çocuklar gibi sadece konuşarak yabancı dillerini geliştirmelidirler.

Kişiye Özel Dil Belirleme Seviyesi Konuşma Becerisini Geliştirmemizdeki Başarımızın İlk Adımı

GNR Eğitimin en iyi İngilizce kursları arasında geçmesi bir tesadüf değil…

Eğitim planlaması öncesinde, eğitim alacak tüm kişilere İngilizce Seviye Tespit Sınavı uygulanmaktadır. Sınav sonucunda kişinin sadece hangi seviyede olduğu değil, o seviyenin hangi kurunda olduğu da belirlenir. Konuşma testi yapmaktayız. GNR Eğitim’in özel sistemi ile önce dil seviyenizin Starter mı, Intermediate mi olduğu belirlenir. Sonra Intermediate iseniz bu seviyenin hangi kurunda olduğunuzda ayrıca belirlenir.

Katılımcılarımızın talebiyle başvurduklarında ilk dakikadan itibaren konuşarak İngilizceyi geliştirdiğimizi Ücretsiz Deneme Dersi ile gösterebiliyoruz. Bu deneme dersinde İngilizce'den farklı olarak kulak aşinalığı olunmayan bir dil olan Rusça'da ilk 40 dakikada sayısız cümle kurulabildiğini konuşarak göstermemiz katılımcılarımızın güvenle dersle başlamasını sağlamaktadır. Verdiğimiz güvenle duyusal ve düşünsel olarak derste katılımcılarımızın konsantrasyonu maksimum seviyede olur ve sadece konuşurlar. Yeni bir dil öğrenirken en önemli şey motivasyondur. Güven ve motivasyon yüksekliği ile katılımcılarımız keyifli ve kolay bir dil eğitimini tamamlamaktadırlar. Bu yüzden konuşma odaklı kursları araştırırken mutlaka ücretsiz deneme isteyin. Katılımcılarımız ilk dersten itibaren konuşabileceğine güvenerek kayıt olmaktadırlar.

GNR Eğitim olarak aktif öğrenme yöntemiyle daha kısa sürede öğrenildiğini dikkate alarak katılımcılarımızı hangi dilde eğitim alırlarsa alsınlar konuşma odaklı eğitim vermekteyiz. Katılımcılarımız eğitim aldıkları yabancı dilde 3 ay sonunda günlük konuşmaları yapabilir hale gelmektedirler.

GNR Eğitim'de Uluslararası patenti GNR Eğitim'e ait olan GNR Metodu ile eğitim vermekteyiz. Moskova Devlet Üniversitesi tarafından temeli atılmış, İngilizce, Rusça ve diğer diller üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılmış ve GNR Eğitim tarafından geliştirilmiştir.

Çocukların ana dillerini öğrenirken sık olarak işiterek edindikleri sesleri dilsel ifadeye dönüştürmesinde en etkili yolun etkili tekrar olmasından yola çıkarak patenti sadece bize ait olan metodumuzu yetişkinlere yönelik geliştirdik.

Türkçe günlük konuşmaların katılımcılarımız tarafından İngilize konuşabilmesini hedeflediğimizden eğitimlerimiz ilk dersten itibaren konuşarak doğal çoklu tekrar yöntemi ile gerçekleşmektedir. Güncel dil dikkate alınarak konuşma becerisi ilk dakikadan itibaren hangi yabancı dilde eğitim veriyorsak o yabancı dilde birçok cümle kurulabilmektedir. Gramer kuralları konuşma içerisinde öğrenilir. Katılımcılarımızın başarısızlık korkusu olmadan düzenli ve sistematik bir şekilde konuşma becerisini geliştirmesini sağlıyoruz.

GNR Metodu, Doğal Çoklu Tekrar ve Yönlendirilmiş Zeka yöntemini temel alarak eğitimsel olarak Davranışçılık Ekolü’nden etkilenmiştir. Davranışçılık Ekolü eğitimlerinde yabancı dil aynı davranışlarımız gibi uyarıcı-tepki bağlamında çeşitli tekrar, taklit ve şartlandırma yoluyla yabancı dili 3 ay gibi kısa bir sürede geliştirebilmektedir. "Duy-Tekrar Et" şeklinde yenilemeler sayesinde konuşma becerisinin kısa sürede gelişmesini sağlayan davranışlar artar. İlk dakikadan itibaren diyalog kurma, iletişim ve günlük konuşmalar yapılmaya başlanır.

Davranışçılık Ekolü eğitim sistemine göre öğrenme, bireyle bilginin arasındaki etkileşimin sonucu olarak bireylerin gösterdikleri değişikliklerdir. Bireyler kendi hayatlarından ve kendi ifadelerinden yola çıkarak yeni öğrendikleri bilgiyi yaşayarak ve yaparak daha iyi öğrenmektedirler. Bu yüzden eğitimlerimizde katılımcılarımızın öğrenme şekli iyi gözlemlenir. Ders içerikleri sizin öğrenme şeklinize göre hazırlanır. Sizin nasıl öğrenip nasıl etkilendiğinize önem vererek konuşmanızı en hızlı şekilde geliştirmeyi hedefleriz. 

Yeni bir dil öğrenirken konuşabilmek için  kelime dağarcığımızı her zaman geliştirmemiz gerekir. Kelimeleri ezberlemeden hafızaya kalıcı olarak aldığımızda konuşurken kullanabiliriz. Bu yüzden GNR Metodu sayesinde ezberlemeden hafızaya alabilmeniz için en etkili taktikleri sizinle derste paylaşıyoruz. Düzenli olarak günlük konuşmalarda en sık kullanacağınız kelimeleri kalıcı öğrenmenizi sağlıyoruz.

Günümüzde teknolojik yeniliklerin yabancı dil kurslarına kattığı en güzel avantajlardan biri uzaktan eğitim imkanıdır. Artık yabancı dil kursuna gitmek için kursla aynı şehirde olmak gerekmiyor. Online İngilizce Kursu sayesinde bireyler istediği yerden istediği saatte eğitim alabilmektedirler.

Konuşma odaklı eğitim kurumlarında İngilizce Konuşma Pratiği dersleri de bulunmaktadır.

İngilizceyi konuşarak geliştirmek için bizimle iletişime geç, 3 ay sonra konuşanlar arasına sen de katıl

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı