Duyulararası Etkileşim ile İngilizce Eğitimi

Duyulararası Etkileşim ile İngilizce Eğitimi.

Bilim insanları tarafından, insan beyninin nasıl çalıştığı veya nasıl öğrendiği, önemli araştırma konularından biridir. İnsanlar öğrenirken çevresinde yer alan birçok şeyden etkilendiği gözlemlenmiştir. Etkilendiği şeylere, bilimsel olarak uyarıcı tanımlaması yapılmıştır. Bilim insanları, öğrenirken, uyarıcı ile insan davranışları arasında bir bağ olduğunu belirtmişlerdir.

Yeni bir bilginin öğrenilmesinde (bu durumda yabancı dil öğrenmeyi örnek olarak verebiliriz) öğrenilen bilgi ile bireyin kendi yaşantısı arasında bağ kurabilmesi çok etkilidir. Bireylerin, kendi yaşantılarından yola çıkarak, duyularının ve duygularının aktif kullanıldığı öğretme yöntemlerinde, daha hızlı, kalıcı, etkili ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Duyguların aktif kullanılması önemlidir, çünkü duyguların insanların bir şeyi hatırlatmasındaki etkisi çok fazladır. İngilizceyi öğrenirken, öğrenilen kelimelerin hatırlanmasında duygular çok önemlidir. İngilizcenin ezberlemeden, kalıcı olarak öğrenilmesinde, eğitim sırasında duyguların kullanılması etkili olmaktadır. Akademik araştırmalar olumlu duyguların, yeni bilgileri, beyine veya hafızaya depolanmasını daha kolay hale getirdiğini göstermiştir.

Yeni bir dil öğrenirken öğrenilenleri ezberlemeden, hafızanın kayıt yapması, o dili konuşabilmesi, anlayabilmesi, yazabilmesi önemlidir. Duygular aktif kullanıldığında yabancı dil öğrenme daha kalıcı, hızlı ve etkili  olmaktadır. Yeni bir bilgiyi öğrenirken ortam ile ilgili pozitif duygular hissetmeniz öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Beynimiz öğrenirken çevresindeki her şeyden bir bütün olarak etkilenir. Bütün uyarıcılara karşı dikkatlidir. Eğitime odaklanabilmesi, öğrenmesini kolaylaştırır. Öğrenirken ister o bilgiye odaklansın ister odaklanmasın bütün uyarıcılara tepki verir. Olumlu tepkiler vermesi öğrenmesini kolaylaştıracağından, yabancı dil eğitimi veren eğitimcinin veya eğitim veren kurumun bunu unutmaması gerekir.

İngilizce özel derslerde kişinin eğitim sırasında konforunun iyi olması, olumlu bir ortamda eğitim alması önemlidir. İster iş ingilizcesi öğrenin, ister genel ingilizce öğrenin hayatınız ile kurulan bağ en hızlı öğrenme yöntemi olacaktır.

Günümüzde teknolojik imkanlar sayesinde yeni bir dil öğrenmek isteyen kişiler zamanlarını en iyi şekilde yönetebilmek için uzaktan eğitim veren kurumları tercih edebilirler. Online ingilizce eğitimlerinde istediğiniz yerde, mekanda ya da ortamda eğitim almak öğrenirken derse odaklanmanızı sağlamaktadır. Yoğun toplantılarınız arasında kendinize zaman ayırarak, ingilizce uzaktan eğitim ile derse yüksek derecede odaklanmanızı sağlarsınız. Çünkü kişi istediği saatte, kendi keyfinin iyi olduğu bir anda öğrenme arzusundadır. Öğrenci iseniz ders aralarınızdaki  boşluklarda, bulunduğunuz yerden, cep telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan eğitim almak öğrenmek için etkili olumlu ortamlardır. Online ingilizce eğitimi ile kendi konforunuzda yabancı dili hızlı öğrenirsiniz.

Doğal Çoklu Tekrar Yöntemi İle Eğitim

Çoklu duyusal deneyim araştırmaları, farklı duyusal etkileşimlerin, tüketici davranışlarını farklı etkilediğini, bu etkilenmenin de ürün ve marka algılarını etkilediğini göstermiştir. Tek duyu ile marka algılandığında etkinin % 30 olduğu gösterirken, çoklu duyu ile marka algılandığında etkinin % 70 oranında olduğunu göstermiştir.  

Görme duyusu ile alınan uyarıcılar insanların davranışlarında çok etkilidir. İşitsel duyu etkileşimlerimizde etkilenme derecemize göre de ikna oluruz, iletişime geçeriz.

İngilizce eğitimlerinde hazırlanan eğitim planının katılımcı ile duyusal etkileşim göstermesi çok önemlidir. Ders içerikleri bireyin derse odaklanmasına yönelik olmalıdır. İngilizce eğitimlerinde eğitimcinin hazırladığı materyaller kişilerin duyusal etkileşim yapacağı uyarıcılardır. Materyallerle birlikte kullanılan dil öğretme yöntemleri bir bütün oluşturmaktadır. Klasik yabancı dil eğitimlerinden farklı olarak, Davranışçılık Ekolü metotlarını kullanan yabancı dil eğitim kurumlarının avantajlarından yararlanabilirsiniz. Bu metotta çocukların çevrelerinden duyusal etkileşimle öğrenmeye başlaması gibi sözcükleri tekrarlayarak hafızanıza kaydeder ve ana dil öğrenir gibi eğitim görürsünüz.

Yabancı dil eğitiminde duyusal etkileşimler ön planda tutularak doğal çoklu tekrar yöntemi ile yeni bir dil öğrenmek daha hızlı ve kolay olmaktadır.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı