Causative Verbs Ettirgen Fiiller Konuşmanı Engellemesin

Her zaman kendi işimizi kendimiz yapamayız. Bazen başkalarına yaptırmamız gerekir. Kendi anadilimizde konuşurken hangi zamanda konuştuğumuzu dikkat etmeyiz. Ya da işlerimizi başkasına yaptırırken hangi dilbilgisi kuralı ile konuşacağımızı düşünmeyiz. Direkt yükleme gerekli eki ekler ve konuşuruz.

Causative Verbs Ettirgen Fiiller Konuşmanı Engellemesin.

Yabancı dil öğrenirken hangi yabancı dili öğrenirsek öğrenelim aslında kendi anadilimizde konuşurken kelimelere eklediğimiz eklere dikkat edersek bir yabancı dili öğrenmemizi kolaylaştırırız. Her dilin kendine ait kuralları vardır. Kendi anadilimizde dikkat etmeden konuşuyoruz ama konuşurken dilimizin kurallarına göre konuşuyoruz. Konuştuğumuzun anlaşılması için ne zaman yaptığımızın anlaşılması için bir zaman dilimini belirtiyoruz. O zamana ait olduğunu belirtmek için bazen zamanını belirtiyoruz bazen de sadece fiile taktığımız ekle anlaşılmasını sağlıyoruz.

İngilizce öğrenen insanların çoğu uzun yıllar gramer kurallarını öğrenerek öğrendiğinden causative verbs konuları zor gramer kuralları arasında yerini almıştır. İleri seviye İngilizce bilenlerin konuşabileceği bir dil kuralı olarak bilinmektedir. Ama günlük yaşantımızdan bahsederek gün içerisinde neler yaşadığımızı anlatarak İngilizce konuşma pratiği yaparken çok sık kullanmamız gereken bir gramer kuralıdır. Mantığını anlamak ve nerelerde kullanıldığını kavramak konuyu daha kolay anlamamızı sağlar. Türkçe’den İngilizce’ye çevirirsek ne olur diye düşünmeden Türkçe konuşurken nasıl ve nerede konuşuyoruz dikkat edersek bu konuyu erken zamanda konuşmaya başlayabiliriz. Causative Verbs  ettirgen filleri Türkçe konuşurken nasıl konuşuyoruz biraz farkına varırsak daha kolay öğreniriz. Türkçe ile İngilizce’nin cümle yapısında özne, sıfat, edat, yüklem farklı yerde kullanılabilir. Sonuçta cümlenin farklı yerlerinde de kullanılsa sıra açısından farklılıklarda olsa anlatacağımız şeyi yüklemde vurgulayarak belirtiyoruz. Ettirgen fiiller ile konuşurken eylemi nasıl anlatıyoruz, hangi eylemde kullanıyoruz farkına varırsak İngilizce konuşurken daha rahat konuşuruz. Çünkü akıcılığı engelleyen İngilizce verb ne oluyordu, hangi ekte idi veya hangi zamanda idi düşünmekten konuşulamaz. Bunları düşünmek yerine bu eylemlerde nasıl konuşuluyor buna odaklanırsak kolay öğreniriz.  

Gramer kurallarını özel olarak konu sırasıyla öğrenmeye çalışıyorsak yani pasif olarak öğreniyorsak bu konunun ünite sırası çok ileridedir. İngilizce anlatmak istediğimiz şeylerde çok sık kullanılan bir konudur. İleri seviye diye hiç bilgi sahibi olunmazsa konuşma yarıda kalır. Kişiler daha çok öğrenecek şey var diye motivasyonunu kaybederler. Artık İngilizce eğitimlerinde gramer kuralları özel olarak öğretilmemektedir. Katılımcılar konuşmaları sırasında öğrenmeye başladılar. Çünkü konuşarak yabancı dil öğrenme yöntemi günümüzün popüler yabancı dil eğitimlerindendir. Bu eğitimlerde konu konu ilerlemek yerine kısa sürede kişilerin İngilizce konuşması hedeflendiğinden erken dönemde causative verbs ile ilgili konuşma pratiği yapma imkanı olmaktadır.  

Birilerine saçımızı boyatırız, kestiririz, traş oluruz, arabamızı tamir ettiririz, arabamızı yıkatırız, evimizi temizlettiririz. Bazı işlerimizi başkalarına yaptırırız. O konuda çalışan insanlardan profesyonel hizmet alırız. İngilizce konuşma pratiği yaparken günümüzün nasıl geçtiğinden bahsederken saçımızı boyatmamızdan bahsedeceksek veya arabamızı tamir ettirdiğimizden bahsedeceksek Ettirgen Fiiller dilbilgisi ile konuşmamız gerekecektir. Türkçe konuşurken farkında olmadığımız Türkçe gramer konusu ettirgen fiillerdir. Bir çalışma kağıdına hizmet aldığın konulardan Türkçe cümleler yaz.

Örnek Cümleler:

Kardeşime odasını toplattım.

Masaj yaptırdım.

Saatimi tamir ettirdim.

Fotokopi çektirdim.

Tansiyonumu ölçtüreceğimm/ ölçtürdüm.

Estetik ameliyat oldum, burnumu düzeltirdim.

Bazen de birileri bize bir şeyler yaptırtır. İngilizce pratik yaparken birilerinin bize ne yaptırdığını anlatmamız gerekir. Bunlarla da ilgili kendi cümlelerini çalışma kağıdına yaz.

Örnek Cümleler:

Bulaşıkları ev arkadaşım bana yıkattırdı.

Annem bana evi temizlettirdi.

Patronum fazla mesai yaptırdı.

Fotokopi makinesini kontrol ettirt.

Bazen de hayatın içinden bazı şeyler bize bir şeyler yaptırır. Örneğin soğan doğramak bizi ağlatır. Korku filmleri bizi korkutur. Kötü koku midemizi bulandırır. Bunlardan bahsederken ettirgen fiil yapısını kullanılır.

Bazen de hayatımızda birilerini bir şeylere ikna ederiz. Ya da birileri bizi ikna eder veya ettirmeye çalışılır. Neticede ikna edilmiş veya ikna olan birileri vardır. Bu tarz anlatımlarda Causative Verbs konusu ile konuşmuş olunur. Örnek cümleler bulmakta zorlanırsan dijital sözlüğünde örnek cümlelerden uygun olanları da seçebilirsin. İkna etmek fiiline baktığında bulabilirsin.

Örnek cümlelerimiz gibi kendi hayatından veya aklına gelen benzer cümleleri Türkçe olarak çalışma kağıdına yaz. Cümlende kimin yaptığını, fiile gelen eki, yapılan şeyleri farklı renkte kalemler kullanarak çiz. Sonra kendin Türkçe işaretlediklerine bakarak konuş. Türkçe nasıl ifade ettiğini gözlemle. Sırayla yazdıklarını birkaç kez tekrarla. Türkçe nasıl konuştuğuna konsantre ol. En son Türkçe cümlelerinin fiillerini çalışma kağıdına yaz ve fiilin aldığı ekleri farklı renkte kalemlerle işaretle. Bu çalışma ile önce kendi anadilinde nasıl konuştuğunun farkına varacağından İngilizce’yi daha iyi gözlemleme imkanını yakalayacaksın. İngilizce kelimenin anlamına odaklanmadan ne anlatmaya çalışmadan sadece bir matematik formülü gibi bakmana sebep olacak. Gramer kuralı olarak öğrenmeni de engelleyecek. Gramer kuralı olarak öğrenmeye odaklanıldığında hangi kelimeler hangi kurallar kullanılıyor buna odaklanılıyor. Ama tavsiyemizi uygularsan gramer kuralına değil İngilizce cümlelerde kelimelerin akışına bir formül gibi bakmanı sağlayacak. Böyle yaptığında şimdi hangi zamanı kullanacağını veya fiilin hangi formunu kullanmaya odaklanmayacaksın. İngilizce’de bu konuyu nasıl konuşuyorlar gözlemlemeye başlayacaksın. Cümlede her kelimeyi teker teker incelemek yerine cümleye bir bütün olarak bakmaya başlayacaksın. İyice gözlemlediğinde ilk İngilizce öğrenmeye başladığın zaman öğrendiğin zamanlarla konuşacağını fark edeceksin.

Tavsiyelerimizi uyguladıktan sonra gerekli gözlemlerini yaptıktan sonra bu konu ile kaynaklardan İngilizce örnek cümleleri çalışma kağıdına yaz. Anlamlarını bilmeden de yapabilirsin. Kelime olarak çalışmana gerek yok. İngilizce cümleleri yazdıktan sonra kendine bir hafta boyunca bir cümleyi en az 5 kez tekrarla. Önce bakarak okuyarak tekrarla sonra kendine ezberinden söyle. Bu çalışma bu konuyu kural olarak öğrenmeni engelleyecek. Ama sen farkında olmasan da beynine bu konudaki kuralı formüle ettirmiş olacaksın. Beyin bu cümleleri sen farkında olmasan da hafızana almanı sağlayacak. 1 hafta boyunca bu çalışmayı yaptıktan sonra öğrendiğin cümlelerin altına Türkçelerini yaz. İngilizce söylerken gözünle Türkçelerine bak. Bir cümleyi gene 5 kez bakarak söyle. Konuşma becerisini geliştirmek için evde kendi kendine pratik yaparken gün içerisinde yaşadıklarını kendine anlatırken hizmet aldığın konulardan bahsederken İngilizce düşünerek konuşmaya başladığını fark edeceksin.

Buraya kadar yazdıklarımız eğer evde bu konuyu gramer kuralı olarak kendi kendine çalışanlar için geçerli idi. Eğer konuşarak aktif olarak İngilizce’yi konuşarak öğreten bir eğitim kurumundan faydalananlar bu konuyu gramer konusunu özel olarak öğrenmeden öğrenecektir. Konuşma becerisinin gelişmesine yönelik özel metotlarla eğitim veren kurumlar bu konuyu konuşurken öğretecektir.

GNR Eğitim olarak sıfırdan başlayanlar dahil herkese ilk günden ilk dakikadan itibaren İngilizce konuşturarak cümleler kurdurarak eğitim vermekteyiz. Özel gramer kuralı öğretmeden İngilizce cümle yapılarını konuşurken öğretmekteyiz. Katılımcılarımızla her derste aktif konuşarak İngilizceyi geliştiririz. Doğal tekrar yöntemi metodumuzun bir öğretim şekli olduğundan aktif konuşurken etkili tekrarla katılımcılar rahatlıkla gramer kuralları ile konuştuğunu fark etmeden konuşurlar.

İngilizceyi öğrenmek için evde çalışmaya başlamış olanlar ettirgen fiiller ile ilgili pratik yapmak için de özel konuşma pratiği dersi alabilirler. O ders sadece kendi belirlediği konu üzerine konuşularak tamamlanmaktadır. Kişiler konuşurken kendi hayatlarından konuşacaklarından kendi anılarından konuşacaklarından konuyu daha iyi pekiştirmektedirler. Akademik araştırmalar insanların yaşadıkları anılarla ilgili konuşurken öğrendiği yeni bilgileri unutmadıklarını göstermektedir. Yabancı dil öğrenmek yeni bir bilgi öğrenmek olduğundan insanlar İngilizce konuşma becerisini geliştirirken anılarından konuştuğu cümle yapılarını hiç unutmamaktadırlar.

Ettirgen fiiller, edilgen fiiller, dolaylı anlatımlar İngilizce öğrenmeye başlayan için artık zor değil. GNR Eğitimde bu konuları konuşurken öğrenmeye başlarsın. Bir kuralı ezberlemeden sadece cümlelerini kurarsın. Yaşadıklarını, yaptırdıklarını, yaşatılanları bir sohbet havasında eğitmenine anlatırsın. Ettirgen fiiller İngilizce konuşurken akıcılığını engellemesin. Konuşarak yabancı dilini geliştir, sende en yakın zamanda İngilizce konuşanlar arasına katıl…

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı