Birebir İngilizce Eğitimi Online İngilizce Eğitimi ve Yüz Yüze İngilizce Eğitimi Arasındaki Farklılıklar

İngilizce Eğitimi ister yüz yüze olsun ister online olsun isterse birebir ingilizce eğitimi olsun yabancı dil öğrenirken farkı yaratan ingilizce kursunun kullandığı dil öğretme yöntemidir. Yabancı dil kursunun kullandığı dil öğretme yöntemi ile katılımcıları hangi dil becerisinde geliştirmeyi hedeflediği çok önemlidir.

Birebir İngilizce Eğitimi Online İngilizce Eğitimi ve Yüz Yüze İngilizce Eğitimi Arasındaki Farklılıklar.

İngilizce öğrenmek için birçok alternatif yöntem bulunmaktadır. Bazı yöntemlerde gramer kuralları öğretilerek okuma, yazma ve konuşma becerisinin geliştirilmesi hedeflenir. Bazı yöntemlerde gramer kurallarının yabancı dili konuşurken öğrenilmesi hedeflenir. Konuşularak ingilizcenin öğrenildiği kurslarda öncelik konuşma becerisinin geliştirilmesidir. Konuşma becerisi ile dinleme, yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Yabancı dil öğrenmede yapılan akademik araştırmalarda bir yabancı dilin en iyi aktif olarak öğrenildiği zaman etkili öğrenildiği ortaya çıkmaktadır. Kendi anadilimizi öğrenme şeklimiz aktif öğrenme olarak tarif edilmektedir. İlk ebeveynlerimizle konuşarak iletişim kurmaya başlarız. Ana dilimizin gramer kurallarını özel olarak öğrenmeye 7 yaşımızda başlarız. Ama 7 yaşımıza kadar ana dilimizde konuşarak çevremizle iletişim kurabiliriz. Yabancı dilimizi geliştirirken de bu yüzden en iyi yöntemlerden biri öğrenmeye çalıştığımız dili konuşurken geliştirmektedir. Konuşma becerisini geliştirmeyi hedefleyen ingilizce kursları daha kısa sürede bir yabancı dilin gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle gramer kurallarını konuşurken öğretmeyi hedefleyen ingilizce kursları ile öğrenmeye başlamak daha iyi olmaktadır.

Yüz Yüze İngilizce Eğitimi, eğitimcinin ve katılımcının aynı ortamda bulunarak gerçekleştirdiği eğitimlerdir. Katılımcının ve eğitim veren kişinin aynı saatte aynı yerde olması gerekmektedir. Eğitim uzmanının günün ders konusunu veya sorusunu belirlemesiyle katılımcıların bu soru veya konu üzerine konuşmasıyla olmaktadır. Yüz Yüze eğitimler bireysel ve grup dersleri şeklindedir. Grup dersleri ülkemizde genelde 5 ile 10 kişi arasındadır. GNR Eğitim olarak yüz yüze eğitimlerimizde kişi sayısı en fazla 5 kişi olmaktadır. Aynı etabın aynı kurunda olan kişilerle grupları oluşturmaktayız. Yeni öğrenmeye başlayanlar gramer konularını grup içindeki diğer katılımcılar ve eğitmeniyle sohbet ederken öğrenmektedir. İş ingilizcesi üzerine eğitim almak istendiğinde aynı sektörden veya birbiri ile ilgili sektörlerden olan katılımcılardan bir grup oluşturulmaktadır.

Yüz Yüze İngilizce Eğitimi GNR Eğitim'de kişiye özel de verilebilmektedir. Sadece katılımcı ile eğitmen aynı saatte aynı mekanda bir araya gelmektedir. Katılımcının konuşma becerisini geliştirmesi hedeflenir. Kişinin isteği üzerine konuşulacak konu belirlenebilmektedir. Ders saati sürecince eğitim uzmanı ve katılımcı karşılıklı birbiri ile İngilizce konuşarak sohbet ederler. Gramer kurallarını katılımcılar konuşurken geliştirirler.

Birebir İngilizce Eğitimi

Birebir İngilizce Eğitimi ile kişiye özgü Yüz Yüze İngilizce Eğitimi arasındaki tek fark birebir ingilizce eğitiminin teknolojik bir cihaz ile uzaktan bağlantı ile de gerçekleştirilebilmesidir. GNR Eğitim'de Birebir İngilizce Eğitimimizde katılımcımız uzaktan bir bağlantı ile istediği saatte istediği yerden eğitmenimiz ile bağlantı kurarak ingilizcesini geliştirebilmektedir. İster yüz yüze olsun isterse online birebir özel ders olsun Bireysel İngilizce Eğitimlerimizin içeriği aynıdır. Uzaktan bağlantı ile bireysel eğitimimizde kişilerin ders saatini belirleme avantajı vardır. Katılımcılar istediği saatte istediği yerden bireysel olarak eğitmeni ile konuşarak ingilizcesini geliştirebilmektedir.

Eğitmen ile katılımcının zaman ve mekan bakımından birbirinden bağımsız ortamlarda gerçekleştirdiği tüm eğitimler online eğitim veya uzaktan eğitim olarak tanımlanmaktadır. GNR Eğitim olarak online ingilizce eğitimlerimizde eğitmenimiz ile katılımcımızın sadece mekanı birbirinden bağımsızdır. Katılımcımız, kendi belirlediği zamanda eğitmenimiz ile konuşarak ingilizcesini geliştirmektedir. Eğitmenimiz ile katılımcımız farklı mekanlarda da olsa aynı saat diliminde canlı olarak birbirlerine bağlanmaktadırlar. Gramer kuralları eğitmenimizle konuşurken öğrenilmektedir. Katılımcımız online ingilizce eğitimini iki şekilde planlayabilir. İsterse 4 kişilik grup derslerine kayıt olabilir isterse bireysel eğitim alabilir. Her ikisinde de konuşarak ingilizcesini GNR Metodu ile geliştirmektedir.

GNR Eğitim ister birebir olsun ister yüz yüze olsun isterse online ingilizce eğitim olsun tüm eğitimlerimizde GNR Metodu ile yabancı dil geliştirilmektedir. GNR Metodu aktif öğrenme yöntemlerinden biridir. Bu metodun patenti sadece GNR Eğitim'dedir. GNR Metodu en etkili öğrenme yöntemlerinden biri olan Doğal Çoklu Tekrar tekniğini temel alan işitsel ve dilsel bir yöntemdir. Eğitimsel olarak Davranışçılık Ekolü'nden etkilenen bir dil geliştirme metodudur. GNR metodunda ingilizce öğrenme süreci 2 yaşındaki bir çocuğun kendi ana dilini öğrenme sürecindeki gibidir. Çocuklar işiterek edindikleri sesleri anlamlı ve anlamsız denemeler ile gerçekleştirerek bu sesleri daha çok üretmeyi denerler. Böylece dil algılarını yaşamlarına geçirmeye başlarlar. Konuşma becerisini geliştirme hedefi olan metodumuzda katılımcılar birden fazla kelimeyi aynı anda kullanmaya başlayarak kelime kombinasyonları ile kendilerini ifade etme safhasını dilsel olarak başlatmış olurlar. Böylece konuşurken kalıcı olarak öğrenmeye başlarlar.

İngilizcede tüm dünya da geçerli olan dil seviyeleri bulunmaktadır. İngilizce eğitimlerinde kişinin ingilizce dil seviyesini doğru belirlemek çok önemlidir. Seviye ile o seviyenin hangi kurunda olduğu da doğru belirlenmelidir. GNR Eğitim olarak dil seviyesi Intermediate olan bir katılımcının intermediatenin hangi kurunda olduğunu da belirlemekteyiz. Kurunun Pre-Intermediate veya Upper Intermediate olmasına göre ders içerikleri kişiye özgü veya kişilere özgü hazırlanmaktadır. Grup derslerimizde de tamamen aynı seviye aynı kurda olan katılımcıları eşleştirmekteyiz.

Belli bir seviyede dil bilgisi olan kişilerin İngilizceyi neden geliştirmek istedikleri de önemlidir. Amaçlarına göre özel ders içeriği hazırlanması kişilerin daha hızlı öğrenmesini sağlar. Kariyeri için İngilizcesini geliştirmek isteyenlere yöneticiler için ingilizce, iş İngilizcesi ve akademik ingilizce gibi özelleştirilmiş eğitim programlarımız da bulunmaktadır.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı