Baştan Sona Past Simple Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

"Past Simple," bir eylemin geçmişte tamamlandığını ifade eden bir zaman biçimidir. Bu yapı, eylemin gerçekleştiği geçmiş zamanı vurgulamak için kullanılır. Örneğin, "I wrote" (Yazdım) veya "They played" (Oynadılar) gibi cümlelerde kullanılabilir.

Baştan Sona Past Simple Geçmiş Zaman Konu Anlatımı.

I – wrote (1. Tekil Kişi)

You - wrote (2. Tekil Kişi)

He/she/it - wrote (3. Tekil Kişi)

We - wrote (1. Çoğul Kişi)

You - wrote (2. Çoğul Kişi)

They - wrote (3. Çoğul Kişi)

Neden Past Simple Kullanmalıyız?

Bu zaman biçimi, bir olayın tamamlandığını ve artık devam etmediğini vurgular. Örneğin, "I read a book yesterday" cümlesi, konuşanın geçmişte bir kitap okuduğunu ifade eder.

Past Simple, aynı zamanda belirli bir geçmiş zamanı ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, "Last week, we met at 3 PM" (Geçen hafta, saat 3'te buluştuk) cümlesi, belirli bir geçmiş zamanı belirtir.

İngilizce öğrenirken, Past Simple tense'i doğru bir şekilde kullanmak, geçmişteki olayları ifade etme becerilerinizi güçlendirecek ve dilinizi daha etkili bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktı.

Örnek Cümleler:

I learned English. (Ben İngilizce öğrendim.)

He read a book. (O bir kitap okudu.)

She went to the library. (O kütüphaneye gitti)

They played football. (Onlar futbol oynadılar.)

We watched a movie. (Biz bir film izledik.)

I visited my grandparents last weekend. (Geçen hafta sonu büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret ettim.)

She bought a new dress for the party. (Parti için yeni bir elbise satın aldı.)

We watched a movie at home yesterday. (Dün evde bir film izledik.)

He finished his homework before dinner. (Akşam yemeğinden önce ödevini bitirdi.)

They traveled to Paris for their vacation. (Tatilleri için Paris'e seyahat ettiler.)

I cooked dinner for my family on Tuesday. (Salı günü aileme akşam yemeği pişirdim.)

The concert started at 8 PM last night. (Dün gece konser saat 8'de başladı.)

Past Simple Tense: Geçmiş Zaman Hali ile Cümle Oluşturma

Past Simple tense, İngilizce dilbilgisinde geçmişte belirli bir zamanda tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılan önemli bir dilbilgisi yapısıdır. Bu zaman yapısı, geçmişte gerçekleşen ve artık devam etmeyen eylemleri vurgular. Özellikle belirli bir zaman diliminde tamamlanmış olan olayları açıklarken tercih edilir.

Oluşturma:

Past Simple tense, genellikle geçmişte gerçekleşen eylemleri ifade ederken kullanılır. Olumlu cümlelerde genellikle düzenli fiillerde "-ed" eki veya düzensiz fiil köklerinin özel halleri kullanılır.

Olumlu Cümleler

I finished the report yesterday. (Dün raporu bitirdim.)

She attended the meeting last Monday. (Geçen Pazartesi toplantıya katıldı.)

We didn't have any problems with the project. (Projede hiçbir sorun yaşamadık.)

He cooked dinner for us last night. (Dün gece bize akşam yemeği yaptı.)

They visited their friends over the weekend. (Hafta sonu arkadaşlarını ziyaret ettiler.)

The party was fun. (Parti eğlenceliydi.)

We went to a new restaurant on Saturday. (Cumartesi günü yeni bir restorana gittik.)

Olumsuz Cümleler

I didn't watch TV yesterday. (Dün televizyon izlemedim.)

She didn't buy anything from the store. (Mağazadan hiçbir şey almadı.)

Did she exercise at the gym? (Spor salonunda egzersiz yaptı mı?)

Did they enjoy the concert? (Konserden keyif aldılar mı?)

Soru Cümleleri

Did you send the emails? (E-mailleri gönderdin mi?)

Did she exercise at the gym? (Spor salonunda egzersiz yaptı mı?)

Did they enjoy the concert? (Konserden keyif aldılar mı?)

Past Simple tense, İngilizce’de geçmişteki olayları açıklamak ve anlatmak için kullanılan temel bir dilbilgisi yapıdır. Bu tense, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde farklı biçimlerde ortaya çıkar, bu da dilin zenginliğini ve ifade gücünü artırır. Ofis ve günlük hayat gibi farklı bağlamlarda cümleler kurup örnek cümlelerle konuyu inceledik ve pekiştirdik. Past Simple, dil öğrenenlerin geçmiş deneyimleri paylaşmasını, hikayeler anlatmasını ve iletişim becerilerini güçlendirmesini sağlar. Bu yapıyı öğrenmek, geçmişteki anıları ve olayları etkili bir şekilde ifade etme yeteneğini geliştirmek adına önemlidir.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı