Baştan Sona Future Perfect Gelecekte Bitmiş Zaman Konu Anlatımı

İngilizce dilbilgisinde zamanları doğru kullanmak, dilin gücünü daha iyi anlamak için temel bir gerekliliktir. "Future Perfect" tense, gelecekteki belirli bir zaman diliminde tamamlanmış eylemleri ifade etmek için kullanılan önemli bir dilbilgisi yapıdır. Bu yapı, bir eylemin belirli bir gelecekteki an içinde tamamlanmış olacağını vurgular.

Baştan Sona Future Perfect Gelecekte Bitmiş Zaman Konu Anlatımı.

Şimdi, bu yapıyı daha yakından inceleyerek nasıl oluşturulduğunu ve örnek cümlelerle nasıl kullanıldığını görelim.

Future Perfect Nasıl Oluşturulur?

"Future Perfect" tense, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde farklı şekillerde oluşturulabilir.

Olumlu Cümleler: Subject + will have + Verb3 (past participle)

Örnek:

By this time next year, I will have completed my degree. (Gelecek yıl bu zamanlar, derecemi tamamlamış olacağım.)

Olumsuz Cümleler: Subject + will not have (won't have) + Verb3 (past participle)

Örnek:

She won't have finished the report by the end of the day. (Günün sonuna kadar raporu bitirmemiş olacak.)

Soru Cümleleri: Will + Subject + have + Verb3 (past participle)

Örnek:

Will you have visited Paris before you turn 30? (30 yaşına gelmeden önce Paris'i ziyaret etmiş olacak mısın?)

Neden Future Perfect Kullanmalıyız?

"Future Perfect" tense, belirli bir gelecekteki an içinde tamamlanmış eylemleri vurgular. Bu yapı, gelecekteki belirli bir zaman diliminde tamamlanmış olacak eylemleri ifade etmek için kullanılır. Özellikle gelecekteki bir noktada tamamlanmış olan bir eylemden bahsederken bu tense kullanılır.

İngilizce öğrenirken, "Future Perfect" tense'i doğru bir şekilde kullanmak, gelecekteki tamamlanmış olayları ifade etmek ve dilbilgisini güçlendirmek açısından önemlidir. Bu zaman biçimini kullanarak örnek cümleler kurmak, gelecekteki tamamlanmış durumları daha etkili bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır.

Future Perfect ile Cümle Kurma:

Gelecekte tamamlanmış eylemleri ifade etmek için "Future Perfect" zamanını kullanmak oldukça etkili bir yoludur. Bu zaman, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde farklı şekillerde kullanılır.

Olumlu Cümleler:

Subject + will/won't + have + Past Participle

 "Past participle" terimi, bir fiilin geçmiş zamanda tamamlanmış bir eylemi veya bir durumu ifade etmek için kullanılan özel bir fiil şeklidir. İngilizce'de genellikle "-ed" ekini alarak oluşturulur. Ancak, bazı fiiller düzensiz oldukları için farklı bir şekle sahiptir. Örneğin, "play" fiilinin past participle hali "played" (oynamış) iken, "go" fiilinin past participle hali "gone" (gitmiş) şeklindedir.

Örnek:

I will have finished my project by next Friday. (Önümüzdeki Cuma'ya kadar projemi bitirmiş olacağım.)

They won't have seen the movie before it starts. (Başlamadan önce filmi izlememiş olacaklar.)

Olumsuz Cümleler:

Subject + will not (won't) + have + Past Participle

Örnek:

She won't have completed the assignment by tomorrow. (Yarına kadar ödevini tamamlamamış olacak.)

We won't have fixed the issue before the technician arrives. (Tekniker gelmeden önce sorunu çözmemiş olacağız.)

Soru Cümleleri:

Will + Subject + have + Past Participle

Örnek:

Will you have submitted your application by the deadline? (Son tarihe kadar başvurunu yapmış olacak mısın?)

Will they have visited the museum by the time it closes? (Müze kapanmadan önce ziyaret etmiş olacaklar mı?)

"Future Perfect" zamanı, gelecekte belirli bir zaman diliminden önce gerçekleşmiş veya tamamlanmış eylemleri ifade eder.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı