Akademik İngilizce Programı ile Hem Terminolojiyi Anla Hem de Akıcı Konuş

Kariyerini üniversitelerde devam ettiren veya üniversitelerde devam ettirmek isteyen kişilerin İngilizcelerini akademik çevrede kullanabilmeleri için geliştirilen özel eğitim programlarına akademik İngilizce eğitimi denilmektedir.

Akademik İngilizce Programı ile Hem Terminolojiyi Anla Hem de Akıcı Konuş.

Bu eğitim programı akademisyenlerin veya akademisyen adaylarının ana dilleri gibi İngilizceyi öğrenmelerini ve kullanmalarını hedefleyen bir programdır.

Akademik çevrede kariyer yapan ve yapacak olan kişilerin İngilizce dil bilgisini en iyi şekilde öğrenmesi gerekmektedir.

Akademik Çevre İngilizcesinde Aranan Özellikler

 • İngilizceyi bir kültür olarak görerek İngilizceye dair tüm detayları bilmek,
 • Temel akademik terminolojiyi yorumlayabik,
 • İngilizce deyimleri, atasözlerini ve deyimsel fiileri en iyi şekilde kullanabilmek (Phrase, Phrasel Verb, Collocation)
 • Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini çok iyi geliştirmek,
 • Konuşarak sunum yapabilme, dinlerken not alabilme, akademik metinleri anlayabilme, araştırma raporları yazabilme ve görsel sunumları hazırlayabilme yeteneğinde olmak,
 • İleri seviye olan cümleleri anlamak,
 • Cümle analizi becerileri yüksek derecede geliştirmiş olmak,
 • Simultane paragraf çevirisi sunabilmek,
 • Kendilerini simultane olarak ifade edebilme becerisinde olmak,
 • Üst düzeyde olan metinlerin giriş, gelişme sonuç bölümlerini kolaylıkla anlayabilmek ve anlatabilmek,
 • İngilizcelerini akademik çevrede en iyi şekilde kullanabilmek,
 • İngilizceyi bir kültür olarak görmek,

 

Akademik İngilizce Programı, akademisyen veya akademisyen adaylarının kariyer hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceyi öğretmeyi hedefleyen bir programdır. Akademik çevrede kullanacakları İngilizceyi geliştirme fırsatı sunan bir eğitim programıdır. Bu program yüksek lisans, doktara ve doçentlik için gereksinim duyulacak dil seviyesine erişilmesini sağlamaktadır. Kişilerin okuduğunu anlama ve dinlediğini yazabilme becerilerini üst seviyeye çıkartmaktadır. Ayrıca tüm detaylı dil bilgilerini en üst seviyede konuşabilme becerisi kazandırmaktadır.

Akademik İngilizce Eğitiminin Amacı

Akademik camiada sık sık konferanslar olmaktadır. Bu konferanslara dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden akademisyenler katılmaktadır. Ortak dil İngilizcedir. Kendi ana dili İngilizce olan akademisyenler dışında ana dili başka olup konferanslarda İngilizce konuşan akademisyenlerde bulunmaktadır. Birbirinden farklı aksanlarda İngilizce konuşan akademisyenler olmaktadır. Bu kişiler uzmanlık alanları ile ilgili sunumlar veya konuşmalar yapmaktadırlar. Konu ile ilgili yenilikleri veya yeni buluşlarını meslektaşlarına aktarabilmektedirler. Konferansa katılan kişilerin not tutmaları gerekebilmektedir. Bazen kendileri notları üzerine çalışabilmek için bazen de konferans sırasında sunum yapan meslektaşına soru sorabilmek için not tutmaları gerekebilmektedir. Not tutabilmek için konuşan kişiyi aktif olarak dinleyip anlamak çok önemlidir. Bu eğitim programında kişilere konferanslarda konuşulanları aktif olarak dinleyip anlayabilmeleri için gerekli temel terminoloji dil bilgisi verilmektedir. Ayrıca etkili not tutabilme yeteneği kazandırılmaktadır.

Uzaktan bağlanarak eğitim alabilirsiniz

Akademik Metinleri Okuma ve Anlama

Günümüzde uzmanlık alanlarımız ile ilgili internette sınırsız kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar her zaman ana dili İngilizce olan kişilere ait olmamaktadır. Ana dili başka olsa bile ulusal alanda çalışmalarını İngilizce yayınlayan kişilerin de kaynakları olabilmektedir.  Her türlü akademik kaynağı okumak ve anlamak için kelime yapılarına hakim olunmalıdır. Bu eğitim programında katılımcılara internette yayınlanan makaleleri, tezleri ve akademik metinleri okuma ve anlama becerisi kazandırılmaktadır. Eğitim sonunda akademik amaçlı her türlü bilgiyi rahatlıkla bulabilirler. Her türlü bilgiyi anlayıp açıklayabilir hale gelirler. Her türlü İngilizce metni okuyabilmeleri ve anlayabilmeleri için stratejiler ve kelimeler geliştirilir.

Akademisyenler hem uzmanlık alanlarında çok iyi bilgi sahibi olmak isterler. Hem de tüm dünyada çalışmalarının bilinmesini isterler. Uzmanlık alanlarında bilinen biri olmak için ulusal alanda çalışmalarını yayınlamak isterler. Bu eğitim programında ulusal alanda yayın yapabilme veya makale yazabilme yeteneği kazandırılır. Akademik bir eser üretebilmeleri sağlanır.

Üniversitelerde kariyer yapan kişilerin üst düzeyde olan metinlerin giriş, gelişme sonuç bölümlerini kolaylıkla anlayabilmeleri ve anlatabilmeleri gerekmektedir. Ayrıca kendilerinde yayınlarında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini en iyi şekilde yazmaları gerekmektedir.  Bu eğitim programında sorunları ve sebep sonuç ilişkilerini tanımlamak için gerekli dil becerileri geliştirilmektedir.

Akademik ingilizce kursu

Kariyerini üniversitede devam ettiren kişiler ulusal camiada tanındıkça diğer ülkelerdeki meslektaşları tarafından bazen kendi makalelerini veya önceden başkaları tarafından yazılmış tezleri veya makaleleri inceleyip değerlendirmeleri istenebilmektedir. Geri bildirimde bulunmaları istenebilmektedir. Bu eğitim programında katılımcılara yayınları değerlendirme yapabilmeleri için gerekli dil bilgileri öğretilmektedir. Ayrıca değerlendirmelerini akademik çevreye uygun bir dille yazmaları sağlanmaktadır.

Akademik terminolojide çok ileri seviyede kurulan cümleler bulunmaktadır. Cümlelerde çok sık phrasal verb, idiom, phrase ve collocation kullanımları vardır. Bunları hem çok iyi kullanabilmek hem de anlayabilmek gerekir. Özellikle sunumlarda çok önemli kullanımlardır. Konuşurken doğru yerde akıcı bir şekilde cümle içerisinde kullanmak gerekir. Ayrıca dinlenen cümlelerde bu kullanımların iyi analiz edilebilmesi önemlidir. Bu eğitim programında tüm bu kullanımların kolaylıkları kazandırılmaktadır.

Üniversitelerde bazı bölümlerde akademisyenlerin tutanak tutabilme, sipariş formu oluşturabilme, araştırma veya istatistik raporu oluşturabilme, kitleler üzerinde anketler düzenleyebilme gibi özel yazılı metinler hazırlamaları gerekebilmektedir. Bu eğitim programında bu özel yazılı metinlerin hazırlanabilmesi için gerekli dil bilgisi eğitimi de verilmektedir.

Tercümanlar veya çevirmenler için sıkça kullanılan bir terim olan simultane akademik İngilizce programlarının amacında da simultane çeviri kelimeleri sıkça kullanılır. Anlamı aynı anda ve anında demektir. Bir konuşmacının konuştuklarının tercüman tarafından eş zamanlı olarak çevrilmesidir. Akademik camiada konferanslarda veya toplantılarda konuşmacıyı dinleyen akademisyenlerin bir tercüman gibi eş zamanlı kendine çevirmesi beklenir. Bu eğitim programına katılanlara simultane paragraf çevirisi sunabilme becerisi de kazandırılmaktadır.  Okuma, dinleme, konuşma becerileri üst seviyelere taşınmaktadır. Özellikle sunumlarda veya tartışmalarda rahatlıkla konuşabilmeleri sağlanmaktadır. Gerekli gramer bilgileri geliştirilmektedir.

Üniversitelerde kariyer yapan kişilerin kelime bilgisi çok iyi olmalıdır. Ayrıca bir kelimeyi veya konuyu tarif edebilme yetenekleri çok iyi olmalıdır. Bunun için kelime form veya kelime kökünün analizinin iyi yapılabilmesi gerekir. Bu eğitim programında katılımcılar kelime form veya kelime kökünün analizini iyi derecede yapabilecek seviyeye ulaştırılır.  

GNR Eğitim olarak akademik İngilizce programımızda katılımcılarımıza İngilizce konuşulan akademik bir ortamdaki kültür ve beklentiler hakkında ayrıntılı dil bilgisi eğitimini vermekteyiz. Eğitimimizde katılımcılarımızı ilk günden itibaren aktif konuşarak geliştirmekteyiz. Tüm eğitimlerimizde İngilizcenin aktif olarak öğrenilmesi gerektiği bilincindeyiz. Bu bilinçle bütün eğitimlerimizde konuşma becerisinin gelişmesine öncelik verilmektedir.

GNR Eğitim olarak katılımcılarımızın dil becerilerini üniversitelerdeki kültür ve beklentilere göre geliştirebilmeleri için akademik İngilizce eğitimimizde online eğitim imkanı da sunmaktayız. Akademisyen veya akademisyen adayları istedikleri zaman istedikleri yerden eğitim alabilmektedirler. Eğitim programı boyunca katılımcılar uygulama çalışmalarını native eğitmenlerimizle paylaşıp geri bildirimi anında alabilmektedirler.

Eğitim programımızda kişiye özel yani uzmanlık alanına uygun içerikler hazırlanmaktadır. Kendi uzmanlık alanları dışında tüm akademik camia için geçerli olan kelime ve dil kurallarının da eğitimi verilmektedir. Gerekli dil ve çalışma becerisini özel eğitim sistemimizle geliştirmekteyiz.

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı