İngilizce Kelimeleri Ezberlemek ile Hafızaya Yerleştirmek Arasındaki Fark

Yeni bir dil öğrenmeye başlayan kişilerin çoğu hemen kendilerine bilmedikleri kelimelerden çalışma listeleri yapmaya başlarlar. Konuşma pratiği yaparken akıllarına öğrenmelerine rağmen gelmeyip unutabilenlerin sayısı çoktur.

İngilizce Kelimeleri Ezberlemek ile Hafızaya Yerleştirmek Arasındaki Fark.

Güzel, çirkin, gelmek, gitmek, kedi, köpek, yarın gibi sözcükler yabancı dil geliştirirken en kalıcı öğrenilen kelimelerdir. Çünkü en basit cümleler kurarak konuşma pratiği yapmaya çalışırken günlük yaşantımızdan çok sık kullandığımız sözcüklerdir. Yabancı dil öğrenmeyi bırakan insanlar yıllar geçse de bu sözcüklerin o yabancı dildeki karşılığını asla unutmazlar.

İngilizce öğrenirken sözcükleri birkaç kez cümle içerisinde hafızamızdan kullanıncaya kadar tekrarlamaya çaba harcamalıyız. Bu yüzden etkili tekrar yapmalısın.Etkili tekrar yöntemi bir yabancı dili geliştirirken en iyi öğrenme yöntemlerindendir. Etkili tekrar yaparak hafızamıza yerleştirebiliriz. Bu yüzden etkili tekrar yöntemi ile yabancı dil geliştiren kurslar daha popülerdir.

Hafızaya yerleştirildiğine kalıcı olarak öğrenilir. Ezberlemek kısa bir süreliğine öğrenmektir. Bir kelimeyi veya kuralı hafızaya yerleştirmeden bir öğrenme şeklidir.

Beynimiz kendi sesimizle o sözcüğü birkaç kez duyduğunda kalıcı olarak hafızamıza yerleştirir. Bir sözcüğü cümle içerisinde kullanarak konuşmaya çabalamak aktif olarak öğrenmemizi sağlar. Bir yabancı dili geliştirmek için konuşarak geliştirilmelidir. Yani aktif olarak öğrenildiğinde sadece gelişebilir. Sözcükleri cümle içerisinde etkili bir şekilde tekrarlamak kalıcı öğrenmenin tek yoludur.

Kelimeleri bir çalışma listesi olarak öğrenmeye çalışmaktan vazgeçmelisin.

Bir çalışma listesine bilmediğimiz sözcükleri yazıp karşılarına Türkçelerini yazmak sadece ezberlemek olmaktadır.

Kelime bilgisini geliştirmek için sistemli ve düzenli sözcük dağarcığının gelişmesine çaba harcanmalıdır. Bunun da en iyi yolu günlük yaşantımızdan örnek cümleler kurarak konuşmaya çabalamaktır.

İngilizce sıfatlar listesi, hayvan isimleri listesi, en çok kullanılan fiiller listesi yaparak öncelik sırasıyla öğrenmeye çabalanmanda ezberlemek olacaktır. Her sözcüğü cümle içerisinde mutlaka en az 5 kez kullanırsan kalıcı olarak öğrenmiş olmaya başlayabilirsin.

Yabancı dilini geliştiren çoğu kişi 1 veya 2 kez tekrarladıktan sonra yeni kelimeye geçmeyi vakit kazanmak olarak görmektedir. Oysa etkisiz 1-2 söylemek yabancı dilimizin daha uzun sürede öğrenmemize sebep olur. Hafızandan söyleyemeye başlayıncaya kadar tekrarlaman gerekir. Sana vakit kabı olmayacaktır. Aksine konuşma pratiği yaparken hafızan akıcı konuşma yeteneği kazanmana katkıda bulunacağından her zaman motivasyonun yüksek olarak yabancı dilini geliştirmeye devam edersin.

Bir önceki paragraftaki son cümlemiz Türkçe uzun bir cümledir. İngilizce konuşma pratiği yaparken kısa cümlelerle pratik yapmaya özen göstermelisin. Uzun cümleler kurmak veya kurmaya çalışmak birçok gramer kuralını da kullanmana sebep olacağından çalışma motivasyonunu azaltır. Mümkün olduğunda ilk zamanlarda yeni kelime öğrenmeye ve cümle konuşmaya basit cümleler kurarak gayret göstermelisin. Çocukları düşün. Kendi ana dillerinde kısa cümleler kurarak konuşma yeteneği kazanırlar.

Yeni sözcükler öğrenirken veya konuşma pratiği yaparken günlük yaşantımızdan örnekler cümleler kurmak çok faydalıdır. Ama bunu yaparken en sık yapılan hata günlük yaşantımızdaki örneği sadece bireysel gerçek yaşantımız ile sınırlamaktır. Hayatımızda televizyon izleriz, bazı konularda fikirler dinleriz. Türkiye’de yaşıyoruz. Ama dünyada başka ülkelerde var. O ülkeler hayatımızdadır. Bu yüzden örnek oluştururken hayal gücünü geniş tutmalısın. Türkiye’de yaşıyorsundur. Ama İngiltere’de yaşıyor gibi davranarak cümleler de kurabilirsin. Bilim adamı değilsindir. Ama sevdiğin ilgilendiğin bir konuda bilim adamı rolüne de girebilirsin. Kendini sınırlandırmamalısın.

Etkili tekrar ile hafızan güçlenir, beynin aktif ve sağlıklı kalır. 

Ezberlemeden Hafızana Yerleştirmek İçin Çalışma Tavsiyeleri

Öğrenilen yeni bilgileri kalıcı olarak hafızamıza almak için ilk zamanlarda tekrarlara ağırlık verilmelidir. Yeni bir sözcüğü günlük yaşantından olan şeylerle örneklendirmelisin. Vakit kaybı görmeden aynı sözlükle ilgili birbirinden farklı cümleler kurmaya çalışmalısın.

Hayal edemiyorsan internette gelişigüzel görseller açıp gördüğün şeylerle ilgili konuşma pratiği yapabilirsin. Yeter ki ezberlemeden konuşma pratiği yapmaya gayret göster. Vakit kaybı gelmesin. Tavsiyemizi uygulamaya başladığında gördüğün her şeyin İngilizcesini söyleme hevesinde olmaya başlarsın. Gördüğün şeyin kelimesine sözlükte bakacak vaktin olmasa bile ilk müsait anında pratik yapmaya çabaladığında gördüğün şey gözünün önüne gelecektir. Bir anın ile pekiştirerek daha hızlı öğrenmiş olacağını unutmamalısın.

  • Çocuklar okulun önünde / Those children are in front of the school

Sen bu cümleyi ben okulun önündeyim, annem okulun önünde, biz okulun önündeyiz gibi de değişik öznelerle de kullan.

Örnek cümlemizde "önünde" sözcüğünü kullandık. Sen bu cümleyi önünde, bitişiğinde, arkasında, yanında gibi değişik konumlarıyla da söyleyerek tekrarla. Söyleyecek şey bulamıyorsan interneti aç gördüğün şeyleri konumlamaya başla.

The elephant is among the trees / Fil ağaçların arasında.

The wrestler is above his opponent / Güreşçi rakibinin üstünde

The bank is next to the scholl / Banka okulun bitişiğindedir.

Our boss is out of the office / Patronumuz ofis dışında

Sonra çalıştığın ortamda nesnelerin konumlarını söylemeye çalış. Mesela koltuk camın yanında, yatağımın altında sırt çantam var gibi farklı nesnelerin farklı konumlarını söylemeye çalış.

Tekrar yapmak için nesnelerin hangisinin daha sert olduğunu düşün. Birbiri ile kıyasla veya karşılaştır. Böylece sıfatta çalışmış olursun.

  • Kardeşim mühendis olmak için çok çalışıyor. / My sister works hard to be an engineer

Biz sana cümleyi böyle yazdık. Sen ailenden veya çevrenden biri için bu cümleyi değiştirebilirsin. Bu cümleyi kime uyarlayabiliyorsan illa mühendis olması gerekmiyor doktor, hemşire, müdür gibi başka şeylerde tamamlayabilirsin.

Gerçek hayatında belki mühendissindir. Ama çok beğendiğin başka bir meslekten biri vardır. Ünlü bir tarihçi olsun. Örnek cümlemizi meşhur bir tarihçi olarak da kurmaya çabalayabilirsin. Sevdiğimiz şeylerle pekiştirerek öğrenmek daha hızlı bir öğrenme olmaktadır. Kendini tarihçi düşün. Çok çalıştığını hayal et.

Yeter ki günlük yaşantından örneklerle 5 kez tekrarlamaya çalış.

Örnek cümlemizde çalışmak fiili (work) var. Sert (hard) çalışmanın nasıl denileceğini belirten sözcük var. Böylece bir sözcük değil birkaç sözcüğü aynı anda pekiştirmiş olacaksın.

Örnek cümlede fiil için kullanılan zaman Simple Present Tense. Kardeşinden bahsettiğin için yani he, she ve it kullanımlarında fiilin sonuna -s eki kullanmış oluyorsun. Geniş zaman kurallarına göre cümle kurmuş olacaksın.

Sen bu cümleyi I, you, we, they içinde tekrarlayabilirsin.

  • Hava gitgide ısınıyor. / The weather is getting warmer and warmer

Bu cümleyi 5 kez tekrarla. Sonra soğuması için kullan. Bunu yaparken dışarıda olduğunu hayal et. Arkadaş sohbetinde arkadaşlarına havalar gitgide ısınıyor dediğini hayal ederek söyle. Kendi sesinden beynin en az 5 kez duysun.

Örnek cümlemizde fark etmişindir. Warmer kelimesi iki kez yazılmış. Çünkü ısınıyor, soğuyor gibi tanımlamalar yaparken gramer kuralıdır. Ama sen cümleyi böyle tekrarlayarak hafızana yerleştirirsen gramer kuralını teker teker öğrenme zahmetinden de kurtulmuş olursun.

  • Bana bir aspirin ver / Bring an aspirin for me

Aspirin yerine kitap, tabak, bardak başka sözcüklerle değiştirerek de tekrarla. Bu cümleyi etkili tekrar yapmak için ailenden veya bir arkadaşından istediğini düşün. Onların sana verdiğini hayal et.  

Etkili tekrarları böyle yaparsan aynı anda birçok sözcük öğrenmeye başlarsın. Aynı zamanda konuşurken birçok gramer kuralını gramer kurallarını özel olarak çalışmadan kullanmaya başlarsın.

GNR Eğitim olarak patenti bize ait olan GNR Metodu ile yabancı dil eğitimlerimizi vermekteyiz. Metodumuzda “Doğal Çoklu Tekrar” yöntemini temel almaktayız. İngilizce hiç bilmeyen birini 3 ay gibi kısa bir sürede konuşabilir hale getirmemizdeki başarımızın nedenlerinden biridir. Tabi diğer bir sırrı da konuşma odaklı yabancı dil eğitimine önem vermekteyiz. İlk derste ilk 40 dakikada katılımcılarımız akıcı İngilizce basit cümleler kuramaya başlamaktadır. Yeni kelimeleri kalıcı olarak öğrenebilmektedir.

Kelime ezberlemekten vazgeçip kalıcı öğrenmek için tavsiyelerimize uy, sende kısa bir sürede İngilizce konuşanlar arasına katıl…

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı