İngilizce Başlangıç Seviyesi Konu Başlıkları

Başlangıç seviyesinde olan kişilerin öğrenmesi gereken konu başlıkları bireylerin basit cümlelerle kendini tanıtabilmesi amaçlanarak belirlenmiştir. Günlük yaşantısını, rutinlerini ve hobilerini basit cümlelerle anlatabilme becerisi kazanması amaçlanır. CEFR, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programında ilk seviyedir.

İngilizce Başlangıç Seviyesi Konu Başlıkları.

A1 Seviyesi başlangıç veya Beginner seviyesi olarak tanımlanır. Tamamen temel düzeyde bir dil seviyesidir. A1 seviyesini tamamlayan kişiler İngilizce cümle kalıpları hakkında genel bir bilgiye sahip olmaya başlarlar. Kendileri gibi olan kişilerle rahatlıkla iletişim kurabilirler. En basit ihtiyaçlarını ifade edebilme yeterliliğine gelirler.

İnternette araştırma yapıldığında bazı kaynaklara göre A1 seviyesi öncesinde Beginner olarak tanımlanan başka bir başlangıç düzeyine de rastlanılabilir. Bu sınıflamayı yapan kaynaklara göre Elementary olarak tanımlanan dilbilgisi düzeyi A1 olarak tanımlanabilmektedir. Bazı kaynaklara göre de A1 düzeyi Beginner ve Elementary olmak üzere iki düzeyi de kapsamaktadır. Eğer Beginner ve Elementary ayırımına rastlarsanız Beginner düzeyinde olan bireyler kendilerini tanıtabilirler. Başkalarına basit sorular sorabilirler. Elementary düzeyinde olan bireyler ise basit cümleleri anlayabilir, kurabilir, yazabilir ve konuşabilir olmaktadırlar. Basit cümlelerle fikirlerini, rutinlerini ve yaşamlarını ifade edebilirler.

Yabancı dil eğitimlerin en eski dönemlerinden beri A1 Beginner ve Elementary düzeylerinin hedefi yeni öğrenmeye başlayanlardır. Bireylere öğrendiklerini yazma becerisi kazandırılır. Konuşma becerisinde iyi olmasalar da yazma becerisinde iyi geliştirilirler. Günümüzde bu eğitimler klasik yabancı dil eğitimi olarak tanımlanmaktadır. Klasik eğitimde gramer konuları sırayla anlatılarak öğrenme sağlanır. Bireylere okuduğu basit cümleleri anlayabilme becerisi kazandırılır.

  • İngilizce ilk öğrenilmeye başlandığı andan itibaren konuşularak geliştirilirse yeni yabancı dil öğrenme yöntemleri sayesinde artık Beginner ve Elementary konularını tamamlayan kişiler İngilizce konuşabilir hale de gelmektedirler.
  • Yeni konuşma odaklı eğitim metotları sayesinde bireyler İngilizceyi ilk andan itibaren konuşarak öğrenebilirler. Çocukken de ana dilimizi böyle öğrenmedik mi? Çocukken çevremizden duyduklarımızı yazamayız, okuyamayız ama konuşabilmeye başlarız.
  • GNR olarak tıpkı çocukların ana dillerini öğrenmelerinden esinlenerek geliştirdiğimiz GNR Metodu ile hiç İngilizce bilmeyen kişileri bile ilk dersin 1.dakikasından itibaren İngilizce konuşturmaya başlatıyoruz. Rusça gibi az bilinen ve kulak aşinalığı olmayan bir yabancı dili de ilk dersin 1.dakikasından itibaren konuşarak öğretiyoruz. İngilizceyi yeni öğrenmeye başlayan biri olarak GNR sayesinde konuşarak nasıl geliştirebileceğin konusunda deneyim kazanmanı tavsiye ederiz. Sonra tecrübelerinle diğer dilbilgisi düzeylerini evinden geliştirebilirsin. Evden çalışanlar genellikle okuma, yazma ve dinleme becerisini geliştirebilmektedirler. Sonrasında "Biliyorum ama konuşamıyorum." diyenlerden olmaktadırlar. Oysa ilk günden konuşarak geliştirilmeye başlanırsa A1 seviyesi konuları bittiğinde güzel konuşabilme becerisine sahip olurlar.
  • GNR olarak gramer konularını konuşurken öğretmekteyiz. Özel olarak dilbilgisi kuralları anlatılmamaktadır. Ücretsiz deneme dersimiz sonrasında katılımcılarımız güvenle kayıt yaptırmaktadırlar. Bunun için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konu Başlıkları

Aşağıdaki tablomuzda bazı konu başlıkları kaynaklara göre A1 veya A2 Seviyesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden ortak olanlara da tablomuzda yer verdik.

Türkçe Konu

İngilizce Konu

İçerik

 

 

 

Kişi Zamirleri

Subject Pronouns

I, you, he, she, it, we, they

Aitlik Zamirleri

Possessive Pronouns

My, your, his, her, our, their, its

Sayılar

Numbers in English

 

Cümle Yapısı

 

 

İsim Sorma Söyleme

Asking & Telling Name

 

Yaş Sorma ve Söyleme

Asking & Telling Age

How Old

Saat Sorma ve Söyleme

Asking & Telling Time

 

Günleri Sorma ve Söyleme

Asking & Telling Day

 

Nereli Olduğunu Sorma ve Söyleme

Asking & Telling Country

 

Meslek Sorma ve Söyleme

Asking & Telling Jobs

 

İşaret Zamirleri

 

This, That, These, Those

Soru Kelimeleri ve Cümle Kalıpları

Questions Words

What, Why, Where, How, Who

Tanımlık

Artikeller

A, An, The

Yer Edatları

Prepostions Of Place And Movement

İn, on, at, under, next to, …

Be Fiili

 

Am, is, are

Sıfatlar 1 (Niteleme)

Descriptive Adj.

Beautiful, Big, Cold, Hot, Old, Small

Var Diyebilme

 

There is, There are

Sayılabilen ve Sayılamayanlar

Countable and Uncountable Nouns

 

Beceri Cümleleri

 

Can, Can't

Rica ve İzin Cümleleri

 

Can, Can't

Zaman Edatları

Prepositions of Time

At, on, it

Şimdiki Zaman

Present Continuous

 

Durum Fiilleri

Stative Verbs

Like, Love, Hate

Nicelik Sıfatları

 

Much, Many

Bağlaçlar

 

When, While

Geniş Zaman

Simple Present Tense

 

Emir Cümleleri

Imperative Sentences

 

Öneri Cümleleri

 

Let's, Shall, …

Düzenli ve Düzensiz Fiiller

Regular & İrregular Verbs

 

Geçmiş Zaman

Simple Past Tense

 

Gelecek Zaman

Future Tense

Will, be going to

İyelik Zamirleri

Possessive Pronouns

Mine, yours, ours…

Nesne Zamirleri

Object Pronouns

Me, you, us, …

Üstünlük ve En Üstünlük Sıfatları

Comporative Adj.& Superlative Adj.

More, -er & Most, -est

Zorunluluk ve Tavsiye Cümleleri

 

Must, Should, Need to, …

Olasılık Cümleleri

 

Could

 

GNR Eğitim

QUIZ: Öğrenme Tipiniz Nedir?

Sizin için en iyi öğrenme stratejileri nedir?

Daha hızlı öğrenmek için neler yapabilirsiniz?

Quizi yaparak öğrenme tipinizi keşfedin...

Öğrenme Tipiniz Nedir
Quizini Yap
WhatsApp Hattı